Instabilitet, säkerhetsrisker, kortare batteritid och andra problem kan orsakas av en obehörig ändring av iOS

Den här artikeln handlar om problem som har drabbat kunder som har gjort obehöriga ändringar av iOS (den här hackningsprocessen kallas ofta ”jailbreaking”).

iOS har konstruerats så att programmet är tillförlitligt och säkert från det ögonblick du slår på enheten. Med hjälp av inbyggda säkerhetsfunktioner skyddas programmet mot sabotageprogram och virus. Dessa funktioner är också till hjälp när det gäller att säkra tillgången till personliga uppgifter och kollektiv data. Flera problem kan orsakas av obehöriga ändringar av iOS (kallas även ”jailbreaking”) på den hackade iPhone-, iPad- eller iPod touch-enheten:

  • Säkerhetsrisker: Jailbreaking på enheten eliminerar säkerhetslager som har utformats som skydd för dina personliga uppgifter och iOS-enheten. Om den här säkerhetsfunktionen inte finns på iOS-enheten kan hackare stjäla dina personliga uppgifter, skada enheten, angripa nätverket eller introducera sabotageprogram, spionprogram eller virus.
  • Instabilitet: Enheten kraschar ofta och oväntat, inbyggda program och program från andra leverantörer kraschar och låser sig och data går förlorade.
  • Kortare batteritid: Den hackade programvaran har orsakat att batteriet laddas ur snabbare så att iPhone, iPad eller iPod touch inte kan användas lika länge vid en batteriladdning.
  • Otillförlitlig röst- och dataförbindelse: Tappade samtal, långsamma eller instabila dataanslutningar samt försenade eller felaktiga platsdata.
  • Störningar i tjänster: Tjänster som iCloud, iMessage, FaceTime, Apple Pay, Visual Voicemail, Väder och Aktier drabbas av störningar eller fungerar inte längre på enheten. Dessutom har program från andra leverantörer som använder Apples tjänst för pushnotiser fått problem med att ta emot notiser eller tagit emot notiser som var avsedda för en annan hackad enhet. Problem har också uppstått med andra push-baserade tjänster som iCloud och Exchange när det gäller att synkronisera data med de respektive servrarna.
  • Det går inte att installera framtida programuppdateringar: Vissa obehöriga ändringar har skadat iOS och skadorna kan inte repareras. Detta kan leda till att en hackad iPhone, iPad eller iPod touch kan bli permanent oanvändbar när en framtida iOS-uppdatering från Apple installeras.

Apple avråder starkt från att installera programvara som hackar iOS. Det är också viktigt att komma ihåg att obehöriga ändringar av iOS bryter mot licensavtalet för iOS. Därför kan Apple vägra att ge service för en iPhone, iPad eller iPod touch där obehörig programvara har installerats.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: