Zdieľanie obrazovky vo FaceTime na iPhone alebo iPade

Vďaka zdieľaniu obrazovky si môžu účastníci FaceTime hovoru spoločne prezerať fotky či web alebo si navzájom pomáhať.

Čo potrebuje každý účastník


Zdieľanie obrazovky

  1. Začnite FaceTime hovor.
  2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať obsah .
  3. Klepnite na Zdieľať moju obrazovku .

Všetci uvidia obsah vašej obrazovky, kým zdieľanie nezastavíte, nemôžu však vo vašom zariadení nič ovládať. Ak sa vám počas zdieľania obrazovky zobrazia nejaké hlásenia, ostatní ich neuvidia.

Pri zdieľaní obrazovky neuvidia ostatní účastníci obsah, ktorý na zobrazenie vyžaduje predplatné, bezplatné skúšobné členstvo, nákup alebo vypožičanie. SharePlay umožňuje spoločne pozerať videá, spoločne počúvať hudbu alebo spoločne cvičiť prostredníctvom zdieľania obsahu z podporovaných apiek.


Pripojenie k relácii zdieľania obrazovky

Vo FaceTime hovore klepnite na Otvoriť vedľa položky Pripojiť sa k zdieľaniu obrazovky.

iPhone s FaceTime hovorom. Pod ovládacími prvkami FaceTime hovoru v hornej časti obrazovky sa nachádza možnosť Pripojiť sa k zdieľaniu obrazovky. 


Prevzatie zdieľania obrazovky po niekom inom

  1. Klepnite na tlačidlo Zdieľať obsah .
  2. Klepnite na Zdieľať moju obrazovku .
  3. Klepnite na Nahradiť aktivitu.

Ukončenie relácie zdieľania obrazovky

Ak chcete zdieľanie obrazovky zastaviť, navrchu FaceTime hovoru klepnite znova na tlačidlo Zdieľať obsah .


Viac informácií

Obrazovku môžete zdieľať aj vo FaceTime na Macu so systémom macOS Monterey alebo novším.

Služba FaceTime a niektoré jej funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: