Funkcie kamery na iPhone 11 a iPhone 11 Pro

Prečítajte si o funkcii QuickTake, ultraširokouhlej kamere, nočnom režime a ďalších nových funkciách kamery na iPhone 11 a iPhone 11 Pro.

 

Rýchle zhotovenie videa pomocou funkcie QuickTake

iPhone 11 a iPhone 11 Pro prinášajú novú funkciu QuickTake, pomocou ktorej môžete nahrávať videá bez toho, aby ste museli opustiť režim fotenia.

Nahranie videa podržaním prsta na uzávierke

Po otvorení aplikácie Kamera sa zobrazí predvolený režim fotenia. Klepnutím na tlačidlo uzávierky  zhotovte fotku. Po klepnutí na šípku  môžete upraviť rôzne možnosti, ako je napríklad blesk, Live Photos, časovač a ďalšie.

Keď tlačidlo uzávierky podržíte, nahráte rýchle video.* Uvoľnením tlačidla nahrávanie zastavíte.

Zablokovanie v režime nahrávania potiahnutím doprava

Ak chcete nahrávať video bez držania tlačidla uzávierky, potiahnite ho doprava a potom ho uvoľnite. Po zablokovaní v režime nahrávania sa vpravo zobrazí tlačidlo uzávierky. Keď naň klepnete, zhotovíte pri nahrávaní videa fotku. Keď budete chcieť nahrávanie zastaviť, klepnite na tlačidlo nahrávania.

Zachytenie série fotiek potiahnutím doľava

Posunutím tlačidla uzávierky doľava a jeho podržaním zachytíte sériu fotiek. Po uvoľnení sa vytváranie série ukončí.

*Ak chcete nahrávať dlhšie videá s voliteľným rozlíšením, stereo zvukom a zvukovým zoomom, prepnite do režimu Video.

Ultraširokouhlá kamera pre ešte väčší záber

Prepracované rozhranie kamery na iPhone 11 a iPhone 11 Pro využíva novú ultraširokouhlú kameru, aby ste videli, čo sa robí mimo rámčeka. Klepnutím na tlačidlo 0,5 prepnete na ultraširokouhlú kameru a zachytíte všetko, čo iPhone vidí.

 

Snímanie fotiek v nočnom režime

Keď kamera na iPhone 11 a iPhone 11 Pro zistí nedostatočné osvetlenie, automaticky sa aktivuje nočný režim. Keď je táto funkcia aktívna, ikona nočného režimu  v hornej časti displeja sa sfarbí nažlto.

Podľa toho, aká je scéna tmavá, môže iPhone fotku v nočnom režime zhotoviť rýchlo, alebo môže čas uzávierky predĺžiť až na niekoľko sekúnd. Vedľa ikony nočného režimu sa zobrazí číslo, ktoré uvádza, ako dlho bude vytvorenie záberu trvať. 

Ak chcete experimentovať s fotkami v nočnom režime, klepnite na ikonu nočného režimu. Pomocou posuvníka nad tlačidlom uzávierky potom vyberte možnosť Auto alebo Max. Možnosť Auto znamená, že dĺžku záberu určí samotná kamera, a možnosť Max znamená zhotovenie čo najdlhšieho záberu v nočnom režime. Pri zhotovovaní fotky sa posuvník zmení na časovač odpočítavajúci koniec expozície. Kým záber nebude hotový, nehýbte sa.

 

Zhotovovanie dobre vyzerajúcich fotiek a videí

V aplikácii Fotky v systéme iOS 13 máte ešte väčšiu kontrolu nad úpravami. Pri používaní všetkých nástrojov úprav a filtrov teraz môžete meniť ich intenzitu. Videá môžete upravovať pomocou rovnakých nástrojov ako fotky – môžete ich orezať, otočiť, použiť na ne filtre a upraviť ďalšími spôsobmi. Prečítajte si viac o upravovaní fotiek na iPhone.

 

Nové možnosti portrétov

Systémy kamier na iPhone 11 a iPhone 11 Pro ešte viac vylepšujú režim portrétu. Nový efekt ČB high-key svetlo umožňuje vytvárať fotky ako z ateliéru a režim portrétu možno použiť na všetko, čo radi fotíte, vrátane domácich miláčikov.

Dátum zverejnenia: