Funkcie kamery na iPhone

Prečítajte si o fotografických štýloch, funkcii QuickTake, akčnom režime, ultraširokouhlej kamere a ďalších funkciách kamery na iPhone.

Jednotný vzhľad pomocou fotografických štýlov

Pomocou fotografických štýlov na iPhone 13, iPhone SE (3. generácia) a novších môžete v apke Kamera prispôsobiť vzhľad svojich snímok. Vyberte predvoľbu (Bohatý kontrast, Živý, Teplý alebo Chladný) a prípadne ju ešte viac dolaďte úpravou nastavení Tón a Teplota. Raz si nastavte štýl, aby ste pri každom zhotovení fotky v režime fotografovania mohli použiť preferované nastavenie štýlu.

iPhone so zobrazenou apkou Kamera so štyrmi ľuďmi v hľadáčiku 

Nastavenie fotografického štýlu

Pri prvom otvorení apky Kamera klepnite na Nastaviť a vyberte požadovaný fotografický štýl. Potiahnutím prstom prechádzajte jednotlivými štýlmi a pri predvoľbe, ktorá sa vám páči, klepnite na Použiť [názov štýlu].

Fotografický štýl nastavte pred začatím fotenia, pretože ho nemôžete pridať na fotku, ktorá už bola zhotovená.

Zmena fotografického štýlu

Chcete zmeniť nastavený fotografický štýl? Stačí otvoriť apku Kamera, klepnúť na šípku  a potom klepnúť na Fotografické štýly . Predvolený je vyvážený štýl Štandardný, ktorý je realistický a nedá sa prispôsobiť, no potiahnutím prstom doľava môžete zobraziť ďalšie prednastavené štýly, ktoré sa dajú prispôsobiť. Ak chcete upraviť tón a teplotu štýlu, ktorý ste vybrali, klepnite na Prispôsobiť .

Zábery zblízka s použitím režimu Makro pre fotky a videá

iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max uvádzajú fotenie v režime Makro s použitím novej ultraširokouhlej kamery s vylepšeným objektívom a systémom automatického zaostrovania, vďaka ktorým môžete zhotovovať fascinujúce ostré zábery už zo vzdialenosti 2 cm. iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max dokážu nahrávať aj videá v režime Makro vrátane spomalených a časozberných videí.

Používanie režimu Makro na zhotovovanie fotiek a nahrávanie videí je automatické – stačí iPhone priblížiť k subjektu a kamera sa automaticky prepne na ultraširokouhlú (ak nie je vybratá), pričom nastavenie záberu sa zachová. Ak chcete v režime Makro nahrávať spomalené alebo časozberné videá, vyberte ultraširokouhlú kameru (.5x) a priblížte sa k subjektu.

Pri približovaní iPhonu k subjektu alebo odďaľovaní od neho si môžete všimnúť, ako apka Kamera prepína medzi štandardnou a ultraširokouhlou kamerou. Automatické prepínanie režimu Makro môžete nastaviť v menu Nastavenia > Kamera zapnutím funkcie Ovládanie makra. Keď je zapnutá funkcia Ovládanie makra, v apke Kamera sa zobrazí tlačidlo makra , keď vzdialenosť iPhonu od subjektu zodpovedá režimu Makro. Klepnutím na tlačidlo makra vypnete automatické prepínanie režimu Makro a opätovným klepnutím ho znova zapnete.

Ak zapnete funkciu Ovládanie makra, pri ďalšom použití kamery vo vzdialenosti zodpovedajúcej režimu Makro sa automatické prepínanie režimu Makro opäť aktivuje. Ak chcete zachovať nastavenie funkcie Ovládanie makra aj pre ďalšie relácie kamery, prejdite na Nastavenia > Kamera > Zachovať nastavenia a zapnite funkciu Ovládanie makra.

Rýchle zhotovenie videa pomocou funkcie QuickTake

Funkciu QuickTake môžete použiť na nahrávanie videí bez prepnutia z režimu fotografovania. Funkcia QuickTake je k dispozícii na iPhone XS, iPhone XR a novších.

iPhone, na ktorom sa nahráva video pomocou funkcie QuickTake 

Nahranie videa podržaním uzávierky

Po otvorení apky Kamera sa aktivuje predvolený režim fotografovania. Klepnutím na tlačidlo Uzávierka  zhotovte fotku. Potom klepnite na šípku  a upravte možnosti, ako sú blesk, Live Photos, časovač a ďalšie.

Ak chcete nahrať video QuickTake, stačí stlačiť a podržať tlačidlo Uzávierka .* Uvoľnením tlačidla nahrávanie zastavíte.

V systéme iOS 14 alebo novšom môžete video QuickTake nahrať podržaním jedného z tlačidiel hlasitosti. Ak máte zapnutú možnosť Použiť tlačidlo zvýšenia hlasitosti na zachytenie série, video QuickTake môžete nahrať pomocou tlačidla zníženia hlasitosti.

Zablokovanie v režime nahrávania potiahnutím doprava

Ak chcete nahrávať video bez držania tlačidla Uzávierka , potiahnite tlačidlo doprava a potom ho uvoľnite. Keď je nahrávanie videa zablokované, vpravo sa zobrazuje tlačidlo Uzávierka. Ak chcete počas nahrávania videa zhotoviť fotku, klepnite na tlačidlo Uzávierka . Keď budete chcieť nahrávanie zastaviť, klepnite na tlačidlo nahrávania.

Zachytenie série fotiek potiahnutím doľava

Posunutím tlačidla Uzávierka  doľava a jeho podržaním zachytíte sériu fotiek. Po uvoľnení tlačidla sa vytváranie série ukončí.

Ak používate systém iOS 14 alebo novší, môžete zhotovovať fotky v režime sériového snímania stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti. Jednoducho prejdite do menu Nastavenia > Kamera a zapnite funkciu Fotiť série tlačidlom na zvýšenie hlasitosti.

*Ak chcete nahrávať videá s voliteľným rozlíšením, stereozvukom a zvukovým zoomom, prepnite do režimu Video.


Akčný režim je v apke Kamera zapnutý.

Zachycovanie stabilnejšieho videa v akčnom režime

Akčný režim na modeloch iPhonu 14 a iPhonu 14 Pro umožňuje zachycovať plynulé video bez statívu aj vtedy, keď ste v pohybe.

  1. Otvorte apku Kamera a potiahnutím prepnite na režim Video.
  2. Klepnutím na tlačidlo  zapnite akčný režim.
  3. Klepnite na tlačidlo Uzávierka a nahrajte video.

Akčný režim funguje najlepšie pri dostatočnom svetle. Ak je prostredie príliš tmavé, apka Kamera zobrazí hlásenie „Treba viac svetla“. Nastavenia môžete zmeniť tak, aby sa akčný režim používal pri slabom osvetlení.

  1. V apke Nastavenia klepnite na Kamera.
  2. Klepnite na Video.
  3. Zapnite možnosť Akčný režim v slabšom osvetlení.

Akčný režim dokáže zaznamenávať video s rozlíšením 1080p alebo 2,8K v kvalite až 60 snímok za sekundu. Podporuje formát Dolby Vision HDR a na modeloch iPhonu 14 Pro formáty videa Apple ProRes.

Úprava zaostrenia a úrovne expozície

Pred zhotovením fotky kamera automaticky nastaví zaostrenie a úroveň expozície a funkcia rozpoznávania tvárí vyváži expozíciu podľa mnohých tvárí. Prostredníctvom ovládania kompenzácie expozície môžete presne nastaviť a uzamknúť úroveň expozície pre nasledujúce zábery.

Jednoducho klepnite na šípku  a potom klepnite na ikonu  a upravte úroveň expozície. Úroveň expozície sa zamkne až do ďalšieho spustenia apky Kamera.

Ovládanie kompenzácie expozície je k dispozícii na iPhone 11, iPhone 11 Pro a novších so systémom iOS 14 alebo novším.

Zhotovenie zrkadlového selfie

Ak používate systém iOS 14 alebo novší, môžete zhotovovať zrkadlové selfie ako záber, ktorý vidíte v hľadáčiku kamery. Ak chcete zapnúť funkciu Z prednej kamery ukladať zrkadlený obraz, prejdite na Nastavenia > Kamera a zapnite funkciu.

Funkcia Z prednej kamery ukladať zrkadlený obraz na zhotovovanie fotiek a nahrávanie videí je k dispozícii na iPhone XS, iPhone XR a novších modeloch so systémom iOS 14 alebo novším. Na iPhone 6s až iPhone X sa táto funkcia nazýva Z prednej kamery ukladať zrkadlené fotky a umožňuje len zhotovovanie fotiek.

Ešte rýchlejšie zhotovovanie fotiek

Pomocou funkcie Uprednostniť rýchlejšie fotenie môžete upravovať spôsob spracovania snímok. To vám umožňuje rýchlym klepaním na tlačidlo Uzávierka  zhotoviť viac fotiek. Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na Nastavenia > Kamera a vypnite funkciu Uprednostniť rýchlejšie fotenie.

Funkcia Uprednostniť rýchlejšie fotenie je k dispozícii na iPhone XS, iPhone XR a novších so systémom iOS 14 alebo novším.

Vylepšovanie selfie a fotiek zhotovených ultraširokouhlým objektívom

Vďaka oprave skreslenia sa pri zhotovovaní selfie prednou kamerou alebo pri fotení ultraširokouhlým objektívom (0,5x) fotky automaticky vylepšia, aby vyzerali prirodzenejšie. Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na Nastavenia > Kamera a vypnite funkciu Oprava skreslenia.

Oprava skreslenia je k dispozícii na modeloch iPhonu 12 a novších.

Dosiahnite s kamerou na iPhone viac

Dátum zverejnenia: