Funkcie kamery na iPhone

Prečítajte si o funkcii QuickTake, ultraširokouhlej kamere a o ďalších funkciách kamery na iPhone.

 

Rýchle zhotovenie videa pomocou funkcie QuickTake

Funkciu QuickTake môžete použiť na nahrávanie videí bez prepnutia z režimu fotografovania. Funkcia QuickTake je k dispozícii na iPhone XS, iPhone XR a novších.

Nahranie videa podržaním uzávierky

Po otvorení apky Kamera sa aktivuje predvolený režim fotografovania. Klepnutím na tlačidlo Uzávierka  zhotovte fotku. Potom klepnite na ikonu šípky  a upravte možnosti, ako sú blesk, Live Photos, časovač a ďalšie.

Ak chcete nahrať video QuickTake, stačí stlačiť a podržať tlačidlo Uzávierka .* Uvoľnením tlačidla nahrávanie zastavíte.

V systéme iOS 14 môžete video QuickTake nahrať podržaním jedného z tlačidiel hlasitosti. Ak máte zapnutú možnosť Použiť tlačidlo zvýšenia hlasitosti na zachytenie série, video QuickTake môžete nahrať pomocou tlačidla zníženia hlasitosti.

Zablokovanie v režime nahrávania potiahnutím doprava

Ak chcete nahrávať video bez držania tlačidla Uzávierka , potiahnite ho doprava a potom ho uvoľnite. Keď je nahrávanie videa zablokované, vpravo sa zobrazuje tlačidlo Uzávierka. Ak chcete počas nahrávania videa zhotoviť fotku, klepnite na tlačidlo Uzávierka . Keď budete chcieť nahrávanie zastaviť, klepnite na tlačidlo nahrávania.

Zachytenie série fotiek potiahnutím doľava

Posunutím tlačidla Uzávierka  doľava a jeho podržaním zachytíte sériu fotiek. Po uvoľnení tlačidla sa vytváranie série ukončí.

Ak používate systém iOS 14, môžete zhotovovať fotky v režime sériového snímania stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti. Jednoducho prejdite do menu Nastavenia > Kamera a zapnite funkciu Fotiť série tlačidlom hlasitosť +.

*Ak chcete nahrávať videá s voliteľným rozlíšením, stereozvukom a zvukovým zoomom, prepnite do režimu Video.

Sledujte okolie záberu

Na modeloch iPhonu s ultraširokouhlým objektívom (0,5x) sa v rozhraní apky Kamera zobrazuje dianie mimo záberu, ktorý sa chystáte zachytiť. Vďaka tomu sa môžete lepšie rozhodnúť, či záber netreba preformátovať alebo či na iPhone neprepnúť na inú kameru, aby ste dosiahli lepšiu fotku.

Automatické použitie prispôsobeného vzhľadu na fotky

Vďaka detekcii scény kamera inteligentne rozpoznáva, čo fotografujete, a použije prispôsobený vzhľad, aby vynikli najlepšie prvky scény. Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na Nastavenia > Kamera a vypnite funkciu Detekcia scény.

Detekcia scény je k dispozícii na iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max.

Úprava zaostrenia a úrovne expozície

Pred zhotovením fotky kamera automaticky nastaví zaostrenie a úroveň expozície a funkcia rozpoznávania tvárí vyváži expozíciu podľa mnohých tvárí. V systéme iOS 14 môžete prostredníctvom ovládania kompenzácie expozície presne nastaviť a uzamknúť úroveň expozície pre nasledujúce zábery.

Jednoducho klepnite na šípku , potom na ikonu  a upravte úroveň expozície. Úroveň expozície sa zamkne až do ďalšieho spustenia apky Kamera.

Ovládanie kompenzácie expozície je k dispozícii na iPhone 11, iPhone 11 Pro a novších.

Zhotovenie zrkadlového selfie

Ak používate systém iOS 14, môžete zhotovovať zrkadlové selfie ako záber, ktorý vidíte v hľadáčiku kamery. Ak chcete zapnúť funkciu Z prednej kamery ukladať zrkadlený obraz, prejdite na Nastavenia > Fotoaparát a zapnite ju.

Funkcia Z prednej kamery ukladať zrkadlený obraz na zhotovovanie fotiek a nahrávanie videí je k dispozícii na iPhone XS, iPhone XR a novších. Na iPhone 6s až iPhone X sa táto funkcia nazýva Z prednej kamery ukladať zrkadlené fotky a umožňuje len zhotovovanie fotiek.

Ešte rýchlejšie zhotovovanie fotiek

V systéme iOS 14 môžete pomocou funkcie Uprednostniť rýchlejšie fotenie upraviť spôsob spracovania obrázkov. Vďaka tomu môžete rýchlym klepaním na tlačidlo Uzávierka  zhotoviť viac fotiek. Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na Nastavenia > Kamera a vypnite funkciu Uprednostniť rýchlejšie fotenie.

Uprednostnenie rýchlejšieho fotenia je k dispozícii na iPhone XS, iPhone XR a novších.

 

Zhotovovanie lepších portrétov

režime Portrét kamera vytvára efekt hĺbky ostrosti, ktorý vám umožní zhotovovať fotky v štúdiovej kvalite, na ktorých bude snímaný človek alebo objekt ostrý, zatiaľ čo pozadie bude rozmazané.

Vylepšovanie selfie a fotiek zhotovených ultraširokouhlým objektívom

Vďaka oprave skreslenia sa pri zhotovovaní selfie prednou kamerou alebo pri fotení ultraširokouhlým objektívom (0,5x) fotky automaticky vylepšia, aby vyzerali prirodzenejšie. Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na Nastavenia > Kamera a vypnite funkciu Oprava skreslenia.

Oprava skreslenia je k dispozícii na iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max.

Dosiahnite s kamerou na iPhone viac

Dátum zverejnenia: