Používanie funkcie SOS na iPhone

Pomocou funkcie SOS môžete rýchlo a jednoducho privolať pomoc a upozorniť svoje tiesňové kontakty. 

iPhone so zobrazeným posuvníkom vypnutia, posuvníkom Zdravotné ID a posuvníkom Tiesňové volanie.

Funguje to takto

Keď aktivujete hovor prostredníctvom funkcie SOS, iPhone automaticky zavolá na miestne číslo pre tiesňové volania. V niektorých krajinách a oblastiach môže byť potrebné vybrať požadovanú službu. Napríklad v kontinentálnej Číne môžete vybrať políciu, požiarnikov alebo rýchlu zdravotnú pomoc.

Môžete si tiež pridať tiesňové kontakty. Po ukončení tiesňového volania iPhone upozorní vaše tiesňové kontakty prostredníctvom textovej správy, ak jej rozoslanie nezrušíte. iPhone odošle vašu aktuálnu polohu a po určitý čas od aktivovania režimu SOS budú vaše tiesňové kontakty dostávať aktualizácie, keď sa vaša poloha zmení.

Privolanie záchranných služieb

Uskutočnenie hovoru na iPhone 8 alebo novšom: 

iPhone so zobrazeným posuvníkom vypnutia, posuvníkom Zdravotné ID a posuvníkom SOS. Na posuvníku SOS sa zobrazuje odpočítavanie. 

 1. Stlačte bočné tlačidlo a jedno z tlačidiel hlasitosti a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí posuvník SOS.
 2. Potiahnutím posuvníka Tiesňové volanie zavoláte na tiesňovú linku. Ak posuvník nepotiahnete a namiesto toho budete držať bočné tlačidlo spolu s tlačidlom hlasitosti stlačené, spustí sa odpočítavanie a ozve sa zvukový signál. Ak budete tlačidlá ďalej držať stlačené, až kým odpočítavanie neskončí, iPhone automaticky zavolá na tiesňovú linku.

Uskutočnenie hovoru na iPhone 7 alebo staršom:

 1. Päťkrát po sebe rýchlo stlačte bočné (alebo horné) tlačidlo. Zobrazí sa posuvník Tiesňové volanie. (V Indii stačí bočné tlačidlo stlačiť trikrát. iPhone potom automaticky zavolá na tiesňovú linku.)
 2. Potiahnutím posuvníka SOS zavoláte na tiesňovú linku.

Po ukončení volania iPhone odošle vašim tiesňovým kontaktom textovú správu s vašou aktuálnou polohou, ak jej rozoslanie nezrušíte. Ak sú lokalizačné služby vypnuté, dočasne sa zapnú. Ak sa vaša poloha zmení, vašim kontaktom sa odošle aktualizácia a vám sa približne o 10 minút zobrazí hlásenie.

V prípade modelov iPhonu 14 a iPhonu 14 Pro môže telefón zavolať na tiesňovú linku a poslať správu vašim tiesňovým kontaktom, keď sa zistí vážna autonehoda. Prečítajte si viac o funkcii Detekcia nehôd na iPhone alebo hodinkách Apple Watch.

Ak použijete skratku SOS, budete musieť zadaním kódu znova aktivovať Touch ID alebo Face ID, a to aj v prípade, že ste hovor na tiesňovú linku nedokončili. 

Používanie funkcie SOS na hodinkách Apple Watch

Ukončenie zdieľania polohy

Počas zdieľania vašej polohy sa vám najbližších 24 hodín bude každé 4 hodiny zobrazovať pripomenutie, aby ste zdieľanie polohy zastavili. Ak chcete odosielanie aktuálnych informácií o polohe zrušiť, klepnite na stavový riadok a vyberte Zastaviť zdieľanie tiesňovej polohy.

Ukončenie hovoru

Ak odpočítavanie spustíte omylom, môžete ho zrušiť. Na iPhone 8 alebo novšom uvoľnite bočné tlačidlo a tlačidlo hlasitosti. Na iPhone 7 alebo staršom stlačte tlačidlo Zastaviť a potom klepnite na Zastaviť vytáčanie.

Ak na tiesňovú linku zavoláte omylom, hovor môžete zrušiť. Klepnite na tlačidlo Ukončiť hovor červená ikona ukončenia hovoru a potom potvrďte, že chcete hovor ukončiť.

 

iPhone s obrazovkou nastavení Zdravotného ID, na ktorej môžete pridávať tiesňové kontakty.

Pridávanie tiesňových kontaktov

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na svoj profilový obrázok .
 2. Klepnite na Zdravotné ID.
 3. Klepnite na Upraviť a potom rolujte na Tiesňové kontakty.
 4. Klepnite na tlačidlo Pridať  a pridajte tiesňový kontakt.
 5. Klepnite na kontakt a uveďte vzťah medzi vami a ním.
 6. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny.

Záchranné služby nemožno nastaviť ako SOS kontakt.

Nastavenie Zdravotného ID v apke Zdravie

Odstránenie tiesňových kontaktov

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na svoj profilový obrázok .
 2. Klepnite na Zdravotné ID.
 3. Klepnite na Upraviť a potom rolujte na Tiesňové kontakty.
 4. Klepnite na tlačidlo Vymazať  vedľa príslušného kontaktu a potom klepnite na Vymazať.
 5. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny.

iPhone s obrazovkou SOS, na ktorej môžete telefónu povoliť automatické volanie záchranných služieb. 

Zmena spôsobu zavolania

Ak máte iPhone 8 alebo novší, môže automaticky volať záchranné služby. Keď je zapnutá funkcia Zavolať podržaním alebo Zavolať stlačením 5-krát a pokúsite sa uskutočniť tiesňové volanie, iPhone začne odpočítavať a ozve sa zvukový signál. Keď sa odpočítavanie skončí, iPhone automaticky zavolá na tiesňovú linku.

Tieto nastavenia zapnete takto:

 1. Na iPhone otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na SOS.
 3. Zapnite funkciu Zavolať podržaním alebo Zavolať stlačením 5-krát.

Ak vypnete funkciu Zavolať podržaním alebo Zavolať stlačením 5-krát, môžete na uskutočnenie hovoru použiť posuvník SOS.

Dátum zverejnenia: