Používanie funkcie SOS v iPhone

Pomocou funkcie SOS môžete rýchlo a jednoducho privolať pomoc a upozorniť svoje tiesňové kontakty. 

Funguje to takto

Keď aktivujete hovor prostredníctvom funkcie SOS, iPhone automaticky zavolá na miestne číslo pre tiesňové volania. V niektorých krajinách a oblastiach môže byť potrebné vybrať požadovanú službu. V kontinentálnej Číne napríklad môžete vybrať políciu, požiarnikov alebo rýchlu zdravotnú pomoc. 

Môžete si tiež pridať tiesňové kontakty. Po ukončení tiesňového volania iPhone upozorní vaše tiesňové kontakty prostredníctvom textovej správy, ak jej rozoslanie nezrušíte. iPhone im pošle vašu aktuálnu polohu a po určitú dobu od aktivovania režimu SOS ich bude informovať, ako sa vaša poloha mení. 

Privolanie záchranných služieb

Pri aktivácii tiesňového hovoru v iPhone 8 alebo novšom postupujte takto: 

 1. Podržte bočné tlačidlo a jedno z tlačidiel hlasitosti, kým sa nezobrazí posuvník SOS. 
 2. Potiahnutím posuvníka SOS zavoláte na tiesňovú linku. Ak posuvník nepotiahnete a namiesto toho budete držať bočné tlačidlo spolu s tlačidlom hlasitosti, spustí sa odpočítavanie a ozve sa zvukový signál. Ak budete tlačidlá ďalej držať, až kým sa odpočítavanie neskončí, iPhone automaticky zavolá na tiesňovú linku.

Pri aktivácii tiesňového hovoru v iPhone 7 alebo staršom postupujte takto: 

 1. Päťkrát po sebe rýchlo stlačte bočné (alebo horné) tlačidlo. Zobrazí sa posuvník SOS. (V Indii stačí bočné tlačidlo stlačiť trikrát. iPhone potom automaticky zavolá na tiesňovú linku.) 
 2. Potiahnutím posuvníka SOS zavoláte na tiesňovú linku.

Po ukončení volania iPhone odošle vašim tiesňovým kontaktom textovú správu s vašou aktuálnou polohou, ak jej rozoslanie nezrušíte. Ak sú lokalizačné služby vypnuté, dočasne sa zapnú. Ak sa vaša poloha zmení, vašim kontaktom sa odošle aktualizácia a vám sa približne o 10 minút zobrazí hlásenie.

Ak použijete skratku SOS, budete musieť zadaním kódu znova aktivovať Touch ID, a to aj v prípade, ak ste hovor na tiesňovú linku nedokončili. 

 

Ukončenie zdieľania polohy

Počas zdieľania vašej polohy sa vám najbližších 24 hodín bude každé 4 hodiny zobrazovať pripomenutie, aby ste si zdieľanie zastavili. Ak chcete odosielanie aktuálnych informácií o polohe zrušiť, klepnite na stavový riadok a vyberte možnosť Zastaviť zdieľanie tiesňovej polohy. 

Ukončenie hovoru

Ak odpočítavanie spustíte omylom, môžete ho zrušiť. Na iPhone 8 alebo novšom pustite bočné tlačidlo a tlačidlo hlasitosti. Na iPhone 7 alebo staršom stlačte tlačidlo Zastaviť a potom klepnite na položku Zastaviť vytáčanie. 

Ak omylom zavoláte na tiesňovú linku, hovor môžete zrušiť. Klepnite na ikonu Červená ikona na ukončenie hovoru a potom potvrďte, že chcete vytáčanie zastaviť.

 

Pridanie tiesňových kontaktov

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na svoj profilový obrázok .
 2. Klepnite na položku Zdravotné ID. 
 3. Klepnite na možnosť Upraviť a potom rolovaním prejdite do sekcie Tiesňové kontakty.
 4. Klepnite na tlačidlo Pridať  a pridajte tiesňový kontakt.
 5. Klepnite na kontakt a uveďte vzťah medzi vami a ním. 
 6. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny. 

Záchranné služby nemožno nastaviť ako tiesňový kontakt. 

Vymazanie tiesňových kontaktov

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na svoj profilový obrázok .
 2. Klepnite na položku Zdravotné ID. 
 3. Klepnite na možnosť Upraviť a potom rolovaním prejdite do sekcie Tiesňové kontakty. 
 4. Klepnite na tlačidlo Vymazať  vedľa príslušného kontaktu a potom klepnite na možnosť Vymazať.
 5. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny. 

Vypnutie funkcie Automatický hovor

Ak je zapnutá funkcia Automatický hovor a pokúsite sa aktivovať tiesňový hovor, iPhone spustí odpočítavanie a vydá zvukový signál. Keď sa odpočítavanie skončí, iPhone automaticky zavolá na tiesňovú linku.

Toto nastavenie zmeníte takto: 

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku SOS. 
 3. Zapnite alebo vypnite funkciu Automatický hovor. 

Aj keď toto nastavenie vypnete, volanie môžete uskutočniť pomocou posuvníka SOS.

Zmena spôsobu zavolania

V iPhone 8 alebo novšom sa dá vybrať, že budete môcť zavolať piatimi stlačeniami bočného tlačidla. Toto nastavenie zmeníte takto:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku SOS. 
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Zavolať bočným tlačidlom. Stlačenie a podržanie bočného tlačidla s tlačidlom hlasitosti bude pri zapnutí tohto nastavenia fungovať aj naďalej. 

Dátum zverejnenia: