Zobrazenie a vymazanie histórie hovorov v iPhone

V iPhone si môžete pozrieť históriu hovorov a vymazať všetky posledné alebo len určité hovory.

        

Vymazanie histórie hovorov


Ak chcete vymazať históriu hovorov, postupujte takto:

  1. Otvorte aplikáciu Telefón a klepnite na položku Posledné.
  2. Klepnite na položku Upraviť.
  3. Ak chcete vymazať celú históriu hovorov, klepnite na položku Vyčistiť a potom na položku Vyčistiť posledné.
  4. Ak chcete vymazať konkrétny hovor, klepnite na ikonu  a potom na položku Vymazať.

Jednotlivé hovory môžete vymazať aj tak, že ich potiahnete doľava a klepnete na položku Vymazať.

Dátum zverejnenia: