Ikony stavu a symboly na iPhone

Zistite, čo znamenajú jednotlivé ikony stavu a symboly v hornej časti obrazovky. 

Kde sa zobrazujú ikony stavu

Ikony stavu sa na iPhone zobrazujú v stavovom riadku:

Modely iPhonu s funkciou Face ID

Modely iPhonu s funkciou Touch ID

Ak sa určitá ikona nezobrazuje, pozrite sa do ovládacieho centra, ktoré zobrazíte potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.

Ikony stavu na iPhone

Nižšie sa pozrite, čo znamenajú jednotlivé ikony.

Ikona 5G
K dispozícii je sieť 5G vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. Funguje s iPhonom 12, iPhonom 12 mini, iPhonom 12 Pro a iPhonom 12 Pro Max. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)


K dispozícii je sieť 5G vášho operátora s vyššou frekvenciou a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. Funguje s iPhonom 12, iPhonom 12 mini, iPhonom 12 Pro a iPhonom 12 Pro Max. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)

Ikona 5G E
K dispozícii je sieť 5G E vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. Funguje s iPhonom 8 a novším. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)

Ikona LTE
K dispozícii je sieť LTE vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. (iPhone 5 a novší. Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)

Ikona 3G
K dispozícii je sieť 3G UMTS (GSM) alebo EV-DO (CDMA) operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. 

Ikona 4G
K dispozícii je sieť 4G UMTS (GSM) alebo LTE operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)

Ikona GPRS
K dispozícii je sieť GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. 

Ikona E
K dispozícii je sieť EDGE (GSM) vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete.


Ste v dosahu mobilnej siete a môžete uskutočňovať a prijímať hovory. Ak nie je signál, zobrazuje sa hlásenie „Žiadna služba“.

Ikona Dual SIM s mobilnou službou
Na iPhone s podporou dvoch SIM kariet: Ste v dosahu mobilnej siete a môžete uskutočňovať a prijímať hovory. Ak nie je signál, zobrazuje sa hlásenie „Žiadna služba“.

Ikona Wi-Fi
Môžete využívať volanie cez Wi-Fi. Vedľa ikony je uvedený aj váš operátor. 

Ikona s pruhmi Wi‑Fi siete
iPhone je pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete.

ikona VPN
K sieti ste sa pripojili prostredníctvom siete VPN.

Ikona nepripojenej siete VPN
K sieti VPN už nie ste pripojený.

Ikona šípky
Apka alebo webová stránka využíva lokalizačné služby. Prázdna ikona  znamená, že daná položka môže za určitých podmienok získavať informácie o vašej polohe.

Ikona otáčajúceho sa kolieska
Sieť sa aktívne využíva. 

Ikona telefónuJe aktivované
presmerovanie
.

Ikona režimu lietadlo
Je aktivovaný režim lietadlo. Nemôžete volať ani používať Bluetooth, kým toto nastavenie nevypnete

Ikona klávesnice telefónuJe zapnutá funkcia
ďalekopisu (TTY)
.

Ikona zamknutia orientácie
Je aktivovaný zámok orientácie. Obrazovka sa nebude otáčať, kým toto nastavenie nevypnete.

Ikona mesiaca
Je aktivovaná funkcia Nerušiť. Pri tomto nastavení budú volania, upozornenia a hlásenia stíšené, kým toto nastavenie nevypnete. Budíky však zvoniť budú.

Ikona zámku
iPhone je zamknutý pomocou kódu alebo Touch ID.


iPhone je spárovaný s bezdrôtovou náhlavnou súpravou, náhlavnými slúchadlami alebo slúchadlami do uší.

Ikona budíka
Je nastavený budík.


Táto ikona informuje o úrovni nabitia batérie iPhonu. Ak je táto ikona žltá, je aktivovaný režim slabej batérie. Ak je táto ikona červená, iPhone je nabitý na menej než 20 %.


Úroveň nabitia batérie spárovaného zariadenia Bluetooth.


iPhone je pripojený na internet prostredníctvom funkcie Osobný hotspot iného zariadenia so systémom iOS.

Ikona batérie s bleskom
iPhone sa nabíja.

Ikona CarPlay
iPhone je pripojený k systému CarPlay.

Ak je stavový riadok modrý, zelený alebo červený

Na iPhone X alebo novšom sa farba zobrazuje ako bublina za časom. Na iPhone 8 alebo staršom je farebne zvýraznený celý stavový riadok. Jednotlivé farby majú nasledujúci význam:
 


iPhone funguje v režime osobného hotspotu* či zrkadlenia obrazovky alebo niektorá apka aktívne využíva informácie o vašej polohe.


Prebieha telefonický hovor.


iPhone nahráva zvuk alebo obrazovku.

* Pri používaní osobného hotspotu na iPhone 8 alebo staršom sa zobrazuje aj informácia o tom, koľko zariadení je k hotspotu pripojených. V stavovom riadku zariadení so systémom iOS, ktoré využívajú osobný hotspot, sa zobrazuje ikona Ikona osobného hotspotu.

Ak v stavovom riadku svieti oranžová alebo zelená kontrolka

V systéme iOS 14 môže v stavovom riadku na iPhone svietiť oranžová alebo zelená kontrolka. Tieto kontrolky svietia, keď apka používa mikrofón alebo kameru.

Oranžová kontrolka znamená, že apka v iPhone používa mikrofón.

Zelený indikátor  znamená, že niektorá apka na iPhone práve používa buď kameru, alebo kameru a mikrofón.

Ďalšie ikony v ovládacom centre

Dátum zverejnenia: