Ikony stavu a symboly na iPhone

Zistite, čo znamenajú jednotlivé ikony stavu a symboly v hornej časti obrazovky. 

Kde sa zobrazujú ikony stavu

Ikony stavu sa na iPhone zobrazujú v stavovom riadku:

Horná časť modelov iPhonu s Face ID 

Modely iPhonu s Face ID

Horná časť modelov iPhonu s Touch ID 

Modely iPhonu s funkciou Touch ID

Ak sa určitá ikona nezobrazuje, pozrite sa do ovládacieho centra, ktoré zobrazíte potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.

Ikony stavu na iPhone

Nižšie sa pozrite, čo znamenajú jednotlivé ikony.

Ikona 5G
K dispozícii je sieť 5G vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. Funguje s iPhonom 12 a novším. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)


K dispozícii je sieť 5G vášho operátora s vyššou frekvenciou a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. Funguje s iPhonom 12 a novším. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)

Ikona 5G E
K dispozícii je sieť 5G E vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. Funguje s iPhonom 8 a novším. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)

Ikona LTE
K dispozícii je sieť LTE vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. Funguje s iPhonom 5 a novším. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)

Ikona 3G
K dispozícii je sieť 3G UMTS (GSM) alebo EV-DO (CDMA) operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete.

Ikona 4G
K dispozícii je sieť 4G UMTS (GSM) alebo LTE operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)

Ikona GPRS
K dispozícii je sieť GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. 

Ikona E
K dispozícii je sieť EDGE (GSM) vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete.

     

Ikona mobilnej siete
Ste v dosahu mobilnej siete a môžete uskutočňovať a prijímať hovory. Ak nie je k dispozícii signál, zobrazuje sa hlásenie „Žiadna služba“ alebo „SOS“.

Ikona funkcie Dual SIM s mobilnou službou
Na iPhone s podporou funkcie Dual SIM: Ste v dosahu mobilnej siete a môžete uskutočňovať a prijímať hovory. Ak nie je k dispozícii signál, zobrazuje sa hlásenie „Žiadna služba“ alebo „SOS“.

Ikona Wi-Fi
Môžete využívať volanie cez Wi-Fi. Vedľa ikony je uvedený aj váš operátor. 

Ikona s pruhmi Wi‑Fi siete
iPhone je pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete.

Ikona siete VPN
Ste pripojený prostredníctvom siete VPN.

Ikona nepripojenej siete VPN
K sieti VPN už nie ste pripojený.

Ikona šípky
Apka alebo webová stránka využíva lokalizačné služby. Modrá šípka  sa môže zobraziť, keď apka, ktorú používate, požaduje informácie o vašej polohe.

Ikona otáčajúceho sa kolieska
Sieť sa aktívne využíva. 

Ikona iPhonu
Presmerovanie je zapnuté.

Ikona režimu lietadlo
Je aktivovaný režim lietadlo. Nemôžete volať ani používať Bluetooth, kým toto nastavenie nevypnete

Ikona zamknutia orientácie
Je aktivovaný zámok orientácie na výšku. Obrazovka sa nebude otáčať, kým toto nastavenie nevypnete.

Ikona mesiaca
Je aktivovaná funkcia Nerušiť. Pri tomto nastavení budú volania, upozornenia a hlásenia stíšené, kým toto nastavenie nevypnete. Budíky však zvoniť budú.

Ikona zámku
iPhone je zamknutý pomocou kódu alebo Touch ID.

Ikona náhlavnej súpravy
iPhone je spárovaný s náhlavnou súpravou, náhlavnými slúchadlami alebo slúchadlami do uší.

Ikona budíka
Je nastavený budík.

Ikona nabitej batérie
Táto ikona informuje o úrovni nabitia batérie iPhonu. Ak je táto ikona žltá, je aktivovaný režim slabej batérie. Ak je táto ikona červená, iPhone je nabitý na menej než 20 %.

Ikona zvislej batérie
Úroveň nabitia batérie spárovaného zariadenia Bluetooth.

Ikona hotspotu
iPhone je pripojený na internet prostredníctvom funkcie Osobný hotspot iného zariadenia so systémom iOS.

Ikona batérie s bleskom
iPhone sa nabíja.

Ikona CarPlay
iPhone je pripojený k systému CarPlay.

Ikona zdieľania obrazovky pomocou služby SharePlay
Zdieľate obrazovku pomocou služby SharePlay.

Ikona SharePlay
Služba SharePlay je aktívna.

     

Ikona SOS cez satelit
Nie je k dispozícii žiadne mobilné ani Wi-Fi pripojenie, no vo vašej oblasti je k dispozícii funkcia SOS cez satelit. Funguje s iPhonom 14.

     

Keď nie je iPhone pripojený k mobilnej sieti, no napriek tomu je možné uskutočniť tiesňové volanie, v stavovom riadku sa zobrazuje ikona SOS.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje hlásenie SOS

V stavovom riadku iPhonu alebo iPadu sa môže zobraziť hlásenie SOS. Keď sa toto hlásenie zobrazí, znamená to, že vaše zariadenie nie je pripojené k mobilnej sieti, no môžete uskutočňovať tiesňové volania prostredníctvom sietí iných operátorov.

Hlásenie SOS zobrazené v stavovom riadku iPhonu a iPadu je k dispozícii v Austrálii, Kanade a Spojených štátoch.

Ak je stavový riadok modrý, zelený, červený alebo fialový

Na iPhone X alebo novšom sa farba zobrazuje ako bublina za časom. Na iPhone 8 alebo staršom je farebne zvýraznený celý stavový riadok. Jednotlivé farby majú nasledujúci význam:
 


iPhone používa zrkadlenie obrazovky alebo apka aktívne používa informácie o vašej polohe.


Práve telefonujete alebo iPhone funguje v režime osobného hotspotu.*


iPhone nahráva zvuk alebo obrazovku.


iPhone zdieľa obsah pomocou služby SharePlay.

* Pri používaní osobného hotspotu na iPhone 8 alebo staršom sa zobrazuje aj informácia o tom, koľko zariadení je k hotspotu pripojených. V stavovom riadku zariadení so systémom iOS, ktoré využívajú osobný hotspot, sa zobrazuje ikona Ikona osobného hotspotu.

Ak v stavovom riadku svieti oranžová alebo zelená kontrolka

V systéme iOS 14 alebo novšom môže v stavovom riadku na iPhone svietiť oranžová alebo zelená kontrolka. Tieto kontrolky svietia, keď apka používa mikrofón alebo kameru.

Obrazovka iPhonu so zobrazením zapnutého mikrofónu v stavovom riadku

Oranžová kontrolka  znamená, že apka v iPhone používa mikrofón.

Obrazovka iPhonu so zobrazením zapnutej kamery v stavovom riadku

Zelená kontrolka  znamená, že niektorá apka na iPhone práve používa buď kameru, alebo kameru a mikrofón.

Ďalšie ikony v ovládacom centre

Dátum zverejnenia: