Ikony stavu a symboly v iPhone

Zistite, čo znamenajú jednotlivé ikony stavu a symboly v hornej časti obrazovky. 

Kde sa zobrazujú ikony stavu

Ikony stavu sa v iPhone zobrazujú v stavovom riadku. V iPhone X sa základné ikony zobrazujú v ľavom a pravom hornom rohu obrazovky. Ak sa určitá ikona nezobrazuje, pozrite sa do ovládacieho centra, ktoré zobrazíte potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.

iPhone X

Stavový riadok

iPhone 8 a starší

Stavový riadok     

Ikony stavu

Nižšie sa pozrite, čo znamenajú jednotlivé ikony.


Ste v dosahu mobilnej siete a môžete volať a prijímať volania. Ak nie je pokrytie k dispozícii, zobrazuje sa správa „Žiadna sieť“.

Ikona LTE
K dispozícii je sieť LTE operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. (iPhone 5 a novší. Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)

Ikona 4G
K dispozícii je sieť 4G UMTS (GSM) alebo LTE operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.) 

Ikona 3G
K dispozícii je sieť 3G UMTS (GSM) alebo EV-DO (CDMA) operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. 

Ikona E
K dispozícii je sieť EDGE (GSM) operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. 

Ikona GPRS
K dispozícii je sieť GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. 

ikona s pruhmi siete Wi-Fi
iPhone je pripojený na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

Ikona Wi-Fi
Môžete využívať volanie cez Wi-Fi. Vedľa ikony je tiež uvedený váš operátor. 

Ikona šípky
Aplikácia alebo webová stránka využíva lokalizačné služby. Prázdna ikona  znamená, že daná položka môže za určitých podmienok získavať informácie o vašej polohe.

ikona VPN
K sieti ste sa pripojili prostredníctvom siete VPN

ikona telefónuJe aktivované
presmerovanie

Ikona otáčajúceho sa kolieska
Sieť sa aktívne využíva. 

ikona klávesnice telefónuJe zapnutá funkcia
ďalekopisu (TTY)

Ikona režimu lietadlo
Je aktivovaný režim lietadlo. Nemôžete volať ani používať Bluetooth, kým toto nastavenie nevypnete

Ikona mesiaca
Je aktivovaná funkcia Nerušiť. Pri tomto nastavení budú volania, upozornenia a hlásenia stíšené, kým toto nastavenie nevypnete. Budíky však zvoniť budú.

Ikona zamknutia orientácie
Je aktivovaný zámok orientácie. Obrazovka sa nebude otáčať, kým toto nastavenie nevypnete.

Ikona zámku
iPhone je zamknutý pomocou kódu alebo Touch ID. 

Ikona budíka
Je nastavený budík. 

Ikona Bluetooth
Bluetooth je zapnutý a iPhone je možné spárovať s iným zariadením.

Ak sa táto ikona nezobrazuje, Bluetooth je vypnutý.

ikona náhlavnej súpravy
iPhone je spárovaný s bezdrôtovou náhlavnou súpravou, náhlavnými slúchadlami alebo slúchadlami do uší.

Zobrazovať sa môže aj ikona ikona batérie, ktorá informuje o úrovni nabitia batérie niektorých spárovaných zariadení. 

Ikona batérie
Táto ikona informuje o úrovni nabitia batérie iPhonu. Ak je táto ikona žltá, je aktivovaný režim slabej batérie. Ak je táto ikona červená, iPhone je nabitý na menej než 20 %.

Ikona batérie s bleskom
iPhone sa nabíja. 

Ikona CarPlay
iPhone je pripojený k systému CarPlay.

 

Ak je stavový riadok modrý, zelený alebo červený

V iPhone X sa farba zobrazuje ako bublina za časom. V iPhone 8 alebo staršom je farebne zvýraznený celý stavový riadok. Jednotlivé farby majú nasledujúci význam: 

  • Modrá: iPhone funguje v režime zdieľania internetu alebo určitá aplikácia aktívne používa informácie o polohe. Pri zdieľaní internetu v iPhone 8 alebo staršom sa zobrazuje aj informácia o tom, koľko zariadení je k hotspotu pripojených. V stavovom riadku zariadení so systémom iOS, ktoré využívajú zdieľanie internetu, sa zobrazuje ikona Ikona zdieľania internetu.
  • Zelená: Prebieha telefonický hovor. 
  • Červená: iPhone nahráva zvuk alebo obrazovku.
Dátum zverejnenia: