Ikony stavu a symboly v iPhone

Zistite, čo znamenajú jednotlivé ikony stavu a symboly v hornej časti obrazovky. 

Kde sa zobrazujú ikony stavu

Ikony stavu sa v iPhone zobrazujú v stavovom riadku:

Modely iPhonu s funkciou Face ID

Modely iPhonu s funkciou Touch ID

Ak sa určitá ikona nezobrazuje, pozrite sa do ovládacieho centra, ktoré zobrazíte potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.

Ikony stavu na iPhone

Nižšie sa pozrite, čo znamenajú jednotlivé ikony.


Ste v dosahu mobilnej siete a môžete volať a prijímať volania. Ak nie je pokrytie k dispozícii, zobrazuje sa správa „Žiadna sieť“.

Ikona dvoch SIM kariet s mobilnou službou
Na iPhone s podporou dvoch SIM kariet: Ste v dosahu mobilnej siete a môžete uskutočňovať a prijímať volania. Ak nie je pokrytie k dispozícii, zobrazuje sa správa „Žiadna sieť“.

Ikona LTE
K dispozícii je sieť LTE vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. (iPhone 5 a novší. Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)


K dispozícii je sieť 5G E vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. Funguje s iPhonom 8 a novším. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach).

Ikona 3G
K dispozícii je sieť 3G UMTS (GSM) alebo EV-DO (CDMA) operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. 

Ikona 4G
K dispozícii je sieť 4G UMTS (GSM) alebo LTE operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. (Nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.)

Ikona GPRS
K dispozícii je sieť GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete. 

Ikona E
K dispozícii je sieť EDGE (GSM) vášho operátora a iPhone sa môže pripojiť na internet prostredníctvom tejto siete.

Ikona Wi-Fi
Môžete využívať volanie cez Wi-Fi. Vedľa ikony je tiež uvedený váš operátor. 

ikona s pruhmi siete Wi-Fi
iPhone je pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete.

ikona VPN
Ste pripojený k sieti s použitím siete VPN.

Ikona nepripojenej siete VPN
K sieti VPN už nie ste pripojený.

Ikona šípky
Aplikácia alebo webová stránka využíva lokalizačné služby. Prázdna ikona  znamená, že daná položka môže za určitých podmienok získavať informácie o vašej polohe.

Ikona otáčajúceho sa kolieska
Sieť sa aktívne využíva. 

ikona telefónuJe aktivované
presmerovanie
.

Ikona režimu lietadlo
Je aktivovaný režim lietadlo. Nemôžete volať ani používať Bluetooth, kým toto nastavenie nevypnete

Ikona klávesnice telefónuJe zapnutá funkcia
ďalekopisu (TTY)
.

Ikona zamknutia orientácie
Je aktivovaný zámok orientácie. Obrazovka sa nebude otáčať, kým toto nastavenie nevypnete.

Ikona mesiaca
Je aktivovaná funkcia Nerušiť. Pri tomto nastavení budú volania, upozornenia a hlásenia stíšené, kým toto nastavenie nevypnete. Budíky však zvoniť budú.

Ikona zámku
iPhone je zamknutý pomocou kódu alebo Touch ID.


iPhone je spárovaný s bezdrôtovou náhlavnou súpravou, náhlavnými slúchadlami alebo slúchadlami do uší.

Ikona budíka
Je nastavený budík.


Táto ikona informuje o úrovni nabitia batérie iPhonu. Ak je táto ikona žltá, je aktivovaný režim slabej batérie. Ak je táto ikona červená, iPhone je nabitý na menej než 20 %.


Úroveň nabitia batérie spárovaného zariadenia Bluetooth.


iPhone je pripojený na internet prostredníctvom funkcie Osobný hotspot iného zariadenia so systémom iOS.

Ikona batérie s bleskom
iPhone sa nabíja.

Ikona CarPlay
iPhone je pripojený k systému CarPlay.

Ak je stavový riadok modrý, zelený alebo červený

V iPhone X alebo novšom sa farba zobrazuje ako bublina za časom. V iPhone 8 alebo staršom je farebne zvýraznený celý stavový riadok. Jednotlivé farby majú nasledujúci význam:
 


iPhone funguje v režime osobného hotspotu* či zrkadlenia obrazovky alebo niektorá aplikácia aktívne využíva informácie o vašej polohe.


Prebieha telefonický hovor.


iPhone nahráva zvuk alebo obrazovku.

* Pri používaní osobného hotspotu na iPhone 8 alebo staršom sa zobrazuje aj informácia o tom, koľko zariadení je k hotspotu pripojených. V stavovom riadku zariadení so systémom iOS, ktoré využívajú osobný hotspot, sa zobrazuje ikona Ikona osobného hotspotu.

Ďalšie ikony v ovládacom centre

Dátum zverejnenia: