Používanie režimov kamery na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako sa v zariadení používajú rôzne režimy kamery, ako je napríklad portrét, panoráma a spomalené video.

Výber správneho režimu pre daný okamih

Pomocou režimov kamery vstavaných priamo v iPhone, iPade alebo iPode touch zakaždým zhotovíte ideálnu fotku alebo video. Medzi režimami prepnete tak, že na obrazovke kamery potiahnete prstom doľava alebo doprava. Môžete si vybrať režim fotky, štvorca, panorámy, videa, časozberného videa a spomaleného videa. A ak máte iPhone 7 Plus alebo novší, vďaka efektu malej hĺbky ostrosti v režime portrétu budú fotky vyzerať lepšie než kedykoľvek predtým.

Skôr než začnete, uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS, aby ste mohli používať funkcie aplikácie Kamera.

 

Zhotovenie fotky v aplikácii Kamera na iPhone

Foto

Foto je štandardný režim, ktorý sa zobrazí, keď otvoríte aplikáciu Kamera. V tomto režime môžete zhotovovať statické fotky. Na iPhone 6s alebo novšom môžete zhotovovať fotky Live Photo, ktoré pri dotyku ožívajú.

Kamera automaticky zaostrí záber a upraví expozíciu podľa toho, na čo ju namierite. Vďaka tomu bude každá fotka jasne osvetlená.

Zaostrenie a expozíciu kamery môžete zmeniť na konkrétnu oblasť. Pred zhotovením záberu klepnite na obrazovke na miesto, podľa ktorého chcete záber upraviť. Ak chcete zaostrenie a expozíciu ponechať na rovnakom mieste, podržte prst na obrazovke, kým sa nezobrazí položka AE/AF VYPNUTÉ.

 

Zhotovenie fotky v režime portrétu

Portrét

režime portrétu na iPhone 7 Plus a novšom sa pomocou duálnych kamier vytvára efekt malej hĺbky ostrosti. Môžete tak zhotoviť fotku, na ktorej bude snímaný objekt ostrý, zatiaľ čo pozadie bude rozmazané. Ak máte iPhone X alebo novší, môžete pomocou prednej kamery TrueDepth zhotovovať v režime portrétu aj selfie.

Otvorte aplikáciu Kamera a potiahnutím prstom prepnite na režim portrétu. Ak vám to aplikácia navrhne, vzdiaľte sa od snímaného objektu. Keď sa rámček efektu hĺbky zmení na žltý, zhotovte fotku. 

Fotky v režime portrétu na iPhone 8 Plus alebo novšom môžu byť vďaka efektom osvetlenia v štúdiovej kvalite ešte pútavejšie. Po zhotovení fotky klepnite na položku Upraviť a vyberte efekt Štúdiové svetlo, Obrysové svetlo, Pódiové svetlo* alebo Pódiové svetlo z jednej strany*.

* Režimy Pódiové svetlo a Pódiové svetlo z jednej strany nie sú na iPhone XR dostupné pri používaní zadnej kamery.

Štvorec

Režim štvorca obmedzí záber kamery na štvorcové snímky – optimálny formát, ktorý používajú mnohé aplikácie sociálnych médií. Zhotovené fotky tak môžete okamžite zdieľať na svojich obľúbených sociálnych platformách.

 

Zhotovenie fotky v režime panorámy

Panoráma

Chcete odfotiť impozantnú krajinu, ale nezmestí sa vám celá do jedného záberu? Použite panoramatický režim a vytvorte nádherný širokouhlý záber. 

V panoramatickom režime sa v strede obrazovky zobrazuje vodiaca lišta, ktorá vám pomôže zhotoviť fotku. Ak chcete fotku začať snímať zľava, uistite sa, že šípka smeruje doprava. Ak chcete začať sprava, klepnutím na šípku zmeňte jej smer.

Klepnite na tlačidlo uzávierky a pomaly pohybujte kamerou v rovnej línii z jednej strany záberu na druhú. Snažte sa udržať šípku na žltej vodiacej čiare.

 

Nahrávanie videa na iPhone     

Video

Pomocou úžasnej kamery vstavanej priamo v iPhone, iPade a iPode touch môžete nahrávať kvalitné videá. Keď prejdete do niektorého z režimov videa, tlačidlo uzávierky sa zmení z bieleho na červené. Klepnutím na uzávierku spustíte nahrávanie a opätovným klepnutím nahrávanie zastavíte.

Chcete upraviť dĺžku videa? Klepnite na položku Upraviť alebo na tlačidlo Tlačidlo Upraviť a potiahnutím posuvníka upravte čas začiatku a konca. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny.

Chcete video zrýchliť alebo spomaliť? Vyskúšajte režim časozberného alebo spomaleného videa.

 

Spomalené video

Doprajte viac času okamihom, ktoré stoja za to. V režime spomaleného videa sa video nahráva normálnou rýchlosťou, ale prehrávať sa bude spomalene. Video dokonca môžete upraviť tak, aby sa spomalenie začínalo a končilo vo vybranom čase.

 

Časozberné video

Zaznamenávaním záberov vo vybraných intervaloch vytvoríte časozberné video, ktoré možno rýchlo a jednoducho zdieľať. Keď prejdete do režimu časozberného videa a klepnete na tlačidlo uzávierky, kamera bude pravidelne zhotovovať fotky, kým znova neklepnete na tlačidlo uzávierky.


 

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: