Používanie režimov kamery na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako možno na zariadení používať režim portrétu, panorámy, spomaleného videa a ďalšie režimy kamery.

Výber správneho režimu pre daný okamih

Pomocou režimov kamery vstavaných v iPhone, iPade alebo iPode touch zakaždým zhotovíte ideálnu fotku alebo video. Ak chcete prepnúť na iný režim, potiahnite na obrazovke kamery doľava alebo doprava. Môžete si vybrať režim Foto, Video, Časozber, Spomalené, Štvorec, Portrét a Panoráma.

Skôr než začnete, uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.

 

Foto

Režim Foto je štandardný režim, ktorý je aktívny po otvorení apky Kamera. Tento režim slúži na zhotovovanie statických fotiek a fotiek Live Photos.

Kamera sa automaticky zaostrí a upraví expozíciu podľa toho, na čo ju nasmerujete. Môžete klepnúť na inú oblasť v hľadáčiku a zmeniť zaostrenie a expozíciu. Ak chcete zaostrenie a expozíciu ponechať na rovnakom mieste, podržte prst na obrazovke, kým sa nezobrazí položka AE/AF VYPNUTÉ.

Na iPhone XS, iPhone XR alebo novšom môžete pomocou funkcie QuickTake v režime Foto jednoducho nahrávať videá. Na iných modeloch iPhonu môžete stlačením a podržaním spúšte rýchlo zachytiť sériu fotiek. Ak chcete operáciu ukončiť, jednoducho pustite tlačidlo spúšte.

 

Portrét

Režim Portrét vytvorí efekt hĺbky ostrosti, vďaka ktorému bude fotografovaný človek alebo objekt ostrý a zároveň bude pozadie rozmazané. Režim Portrét môžete používať na iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (2. generácia), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus a iPhone 7 Plus. Ak máte iPhone X alebo novší, môžete v režime Portrét zhotovovať aj selfie. Režim portrétu môžete používať aj s prednou kamerou na 11-palcovom iPade Pro (všetky generácie) a 12,9-palcovom iPade Pro (3. generácia a novšie).

Ak chcete použiť režim Portrét, otvorte apku Kamera a potiahnite prstom na režim Portrét. Ak vám to apka odporučí, vzdiaľte sa od snímaného objektu. Keď sa rámček efektu hĺbky zmení na žltý, zhotovte fotku. 

Na iPhone X alebo novšom a na iPhone 8 Plus môžete v režime Portrét zhotovovať ešte pútavejšie fotky vďaka efektom osvetlenia v štúdiovej kvalite. Po zhotovení fotky klepnite na položku Upraviť a vyberte efekt Štúdiové svetlo, Obrysové svetlo, Pódiové svetlo alebo Pódiové svetlo z jednej strany. Na iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (2. generácia), iPhone XR, iPhone XS a iPhone XS Max zasa môžete pomocou efektu ČB high-key svetlo dosiahnuť nádherný klasický vzhľad.

Na iPhone XR nie sú efekty Pódiové svetlo, Pódiové svetlo z jednej strany a ČB high-key svetlo dostupné pri používaní zadnej kamery.

Štvorec

Režim štvorca obmedzí záber kamery na štvorcové snímky – optimálny formát fotiek, ktorý používajú mnohé apky sociálnych médií. Zhotovené fotky tak môžete okamžite zdieľať na svojich obľúbených sociálnych platformách.

Na iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (2. generácia), iPhone 11 alebo iPhone 11 Pro môžete klepnutím na ikonu šípky  prejsť do režimu štvorca a na ďalšie možnosti.

 

Panoráma

Pomalým pohybom zariadenia môžete v panoramatickom režime zhotoviť širokouhlý záber krajiny. V panoramatickom režime sa v strede obrazovky zobrazuje vodiaca lišta, ktorá vám pomôže zhotoviť fotku. Ak chcete fotku začať snímať zľava, uistite sa, že šípka smeruje doprava. Ak chcete začať sprava, klepnutím na šípku zmeňte jej smer.

Klepnite na tlačidlo uzávierky a potom pomaly pohybujte kamerou v rovnej línii z jednej strany záberu na druhú. Počas pohybu sa snažte udržať šípku na žltej vodiacej čiare.

 

Video

Keď prejdete do niektorého z režimov videa, tlačidlo uzávierky sa zmení z bieleho na červené. Klepnutím na uzávierku spustíte nahrávanie a opätovným klepnutím nahrávanie zastavíte.

Chcete upraviť dĺžku videa? Klepnite na položku Upraviť alebo na tlačidlo Upraviť Tlačidlo Upraviť a potom potiahnutím posuvníka upravte čas začiatku a konca. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny.

Ak máte model iPhonu 13, môžete svojim videám pridať hĺbku ostrosti v režime Film. Ak chcete video zrýchliť alebo spomaliť na všetkých zariadeniach, vyskúšajte režim spomaleného videa alebo časozberného videa.

Režim Film

V režime Film dokáže kamera iPhonu 13 nahrávať videá s malou hĺbkou ostrosti a pridávať nádherné prechody zaostrenia, takže výsledok vyzerá ako film v kine.

Režim Film vyžaduje iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro alebo iPhone 13 Pro Max. Prečítajte si viac o používaní režimu Film na iPhone.

Spomalené

Doprajte viac času okamihom, ktoré stoja za to. V režime spomaleného videa sa video nahráva normálnou rýchlosťou, ale prehrávať sa bude spomalene. Video môžete upraviť tak, aby sa spomalenie začínalo a končilo vo vybranom čase.

Časozber

Zaznamenávaním záberov vo vybraných intervaloch vytvoríte časozberné video, ktoré možno rýchlo a jednoducho zdieľať. Keď prejdete do režimu časozberného videa a klepnete na tlačidlo uzávierky, kamera bude pravidelne zhotovovať fotky, kým znova neklepnete na tlačidlo uzávierky.

Dátum zverejnenia: