Používanie režimov kamery v iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako môžete na svojom zariadení používať rôzne režimy kamery, ako sú napríklad režimy portrétu, panorámy alebo spomaleného videa.

Výber správneho režimu pre daný okamih

Pomocou neuveriteľných režimov kamery vstavaných priamo v iPhone, iPade alebo iPode touch zakaždým zhotovíte ideálnu fotku alebo video. Medzi režimami prepnete tak, že na obrazovke kamery potiahnete prstom doľava alebo doprava. Môžete si vybrať režim fotky, štvorca, panorámy, videa, časozberného videa a spomaleného videa. A ak máte iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus alebo iPhone X, vďaka efektu malej hĺbky ostrosti v režime portrétu budú fotky vyzerať lepšie než kedykoľvek predtým.

Skôr než začnete, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu systému iOS, aby ste mohli používať najnovšie funkcie aplikácie Kamera.

    

Foto

Po otvorení aplikácie Kamera sa zobrazí štandardný režim s názvom Foto. V tomto režime môžete zhotovovať tradičné statické fotky. V iPhone 6s alebo novšom môžete zhotovovať aj fotky Live Photo – obrázky, ktoré pri dotyku ožívajú.

Kamera automaticky zaostrí záber a upraví expozíciu podľa toho, na čo ju namierite. Fotka tak bude už od začiatku ostrá a správne osvetlená.

Zaostrenie a expozíciu kamery môžete zmeniť na konkrétnu oblasť. Pred zhotovením záberu klepnite na obrazovke na miesto, podľa ktorého chcete záber upraviť. Ak chcete zaostrenie a expozíciu ponechať na rovnakom mieste, podržte prst na obrazovke, kým sa nezobrazí položka AE/AF VYPNUTÉ.

     

Portrét

iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus a iPhone X je zhotovovanie úžasných záberov jednoduché. V režime portrétu sa pomocou duálnych kamier v iPhone vytvára efekt malej hĺbky ostrosti. Môžete tak zhotoviť fotku, na ktorej bude snímaný objekt ostrý, zatiaľ čo pozadie bude nádherne rozmazané.

Prejdite do aplikácie Kamera a potiahnutím prstom prepnite na režim portrétu. Keď sa zobrazí žltý rámček efektu hĺbky, môžete fotiť.

Fotky v režime portrétu v iPhone 8 Plus a iPhone X teraz vďaka efektom osvetlenia v štúdiovej kvalite môžu byť ešte pútavejšie. Po zhotovení fotky klepnite na položku Upraviť a vyberte efekt Štúdiové svetlo, Obrysové svetlo, Pódiové svetlo alebo Pódiové svetlo z jednej strany.

Funkcia Osvetlenie portrétu je v súčasnosti vo verzii beta.

Štvorec

Režim štvorca obmedzí záber kamery na štvorcové snímky – formát, ktorý používajú mnohé aplikácie sociálnych sietí. Môžete tak zhotoviť fotku a okamžite ju zdieľať vo svojich obľúbených sociálnych sieťach.

     

Panoráma

Chcete odfotiť impozantnú krajinu, ale nezmestí sa vám celá do jedného záberu? Použite panoramatický režim a vytvorte nádherný širokouhlý záber. 

V panoramatickom režime sa v strede obrazovky zobrazuje vodiaca lišta, ktorá vám pomôže zhotoviť fotku. Ak chcete fotku začať snímať zľava, uistite sa, že šípka smeruje doprava. Ak chcete začať sprava, klepnutím na šípku zmeňte jej smer.

Klepnite na tlačidlo uzávierky a pomaly pohybujte kamerou v rovnej línii z jednej strany záberu na druhú. Snažte sa udržať šípku na žltej vodiacej čiare.

     

Video

Pomocou úžasnej kamery vstavanej priamo v iPhone, iPade a iPode touch môžete nahrávať videá v profesionálnej kvalite. Keď prejdete do niektorého z režimov videa, tlačidlo uzávierky sa zmení z bieleho na červené. Klepnutím na uzávierku spustíte nahrávanie a opätovným klepnutím nahrávanie zastavíte.

Chcete upraviť dĺžku videa? Klepnite na položku Upraviť alebo na ikonu  a potiahnutím posuvníka upravte čas začiatku a konca. Klepnutím na tlačidlo Hotovo uložte zmeny.

Chcete video zrýchliť alebo spomaliť? Vyskúšajte režim časozberného alebo spomaleného videa.

Spomalené video

Doprajte okamihom, ktoré stoja za to, ešte viac času. V režime spomaleného videa sa video nahráva normálnou rýchlosťou, ale prehrávať sa bude spomalene. Video dokonca môžete upraviť tak, aby sa spomalenie začínalo a končilo vo vybranom čase.

Časozberné video

Zaznamenávaním záberov v dynamicky vybraných intervaloch vytvoríte časozberné video, ktoré možno rýchlo a jednoducho zdieľať. Keď prejdete do režimu časozberného videa a klepnete na tlačidlo uzávierky, kamera bude pravidelne zhotovovať fotky, kým znova neklepnete na tlačidlo uzávierky.
 

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: