Používanie režimov kamery na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako možno na zariadení používať režim portrétu, panorámy, spomaleného videa a ďalšie režimy kamery.

Výber správneho režimu pre daný okamih

Pomocou režimov kamery vstavaných v iPhone, iPade alebo iPode touch zakaždým zhotovíte ideálnu fotku alebo video. Ak chcete prepnúť na iný režim, potiahnite na obrazovke kamery doľava alebo doprava. Môžete si vybrať režim Foto, Video, Časozber, Spomalené, Štvorec, Portrét a Panoráma.

Skôr než začnete, uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS.

 

Foto

Foto je štandardný režim, ktorý sa zobrazí, keď otvoríte aplikáciu Kamera. Môžete ho používať na zhotovovanie statických fotiekfotiek Live Photo, ktoré ožijú, keď sa ich dotknete.

Kamera automaticky zaostrí záber a upraví expozíciu podľa toho, na čo ju namierite. Vďaka tomu bude každá fotka jasne osvetlená.

Zaostrenie a expozíciu kamery môžete zmeniť na konkrétnu oblasť. Pred zhotovením záberu klepnite na obrazovke na miesto, podľa ktorého chcete záber upraviť. Ak chcete zaostrenie a expozíciu ponechať na rovnakom mieste, podržte prst na obrazovke, kým sa nezobrazí položka AE/AF VYPNUTÉ.

Na iPhone SE (2. generácia), iPhone 11 alebo iPhone 11 Pro môžete pomocou funkcie QuickTake v režime Foto jednoducho nahrávať videá. Na iných modeloch iPhonu môžete stlačením a podržaním spúšte rýchlo zachytiť sériu fotiek. Ak chcete operáciu ukončiť, jednoducho pustite tlačidlo spúšte.

 

Portrét

Režim Portrét vytvára efekt hĺbky ostrosti. Tento efekt umožňuje zhotoviť fotku, na ktorej bude snímaný človek alebo objekt ostrý, zatiaľ čo pozadie bude rozmazané. Režim Portrét možno používať na iPhone SE (2. generácia), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus a iPhone 7 Plus. Ak máte iPhone X alebo novší, môžete v režime Portrét zhotovovať aj selfie. Prečítajte si, ako identifikovať svoj iPhone.

Ak chcete použiť režim Portrét, otvorte aplikáciu Kamera a potiahnite prstom na režim Portrét. Ak vám to aplikácia navrhne, vzdiaľte sa od snímaného objektu. Keď sa rámček efektu hĺbky zmení na žltý, zhotovte fotku. 

Na iPhone X alebo novšom a na iPhone 8 Plus môžete v režime Portrét zhotovovať ešte pútavejšie fotky vďaka efektom osvetlenia v štúdiovej kvalite. Po zhotovení fotky klepnite na položku Upraviť a vyberte efekt Štúdiové svetlo, Obrysové svetlo, Pódiové svetlo alebo Pódiové svetlo z jednej strany. Na iPhone SE (2. generácia), iPhone XR, iPhone XS a iPhone XS Max alebo novšom môžete pomocou efektu ČB high-key svetlo dosiahnuť nádherný klasický vzhľad.

Na iPhone XR nie sú efekty Pódiové svetlo, Pódiové svetlo z jednej strany a ČB high-key svetlo dostupné pri používaní zadnej kamery.

Štvorec

Režim Štvorec obmedzí záber kamery na štvorec – optimálny formát pre mnohé aplikácie sociálnych médií. Zhotovené fotky tak môžete okamžite zdieľať na svojich obľúbených sociálnych platformách.

Na iPhone SE (2. generácia), iPhone 11 a iPhone 11 Pro zobrazíte ďalšie možnosti (vrátane režimu Štvorec) klepnutím na šípku .

Panoráma

Chcete odfotiť impozantnú krajinu, ale nezmestí sa vám celá do jedného záberu? Použite panoramatický režim a vytvorte nádherný širokouhlý záber. 

V panoramatickom režime sa v strede obrazovky zobrazuje vodiaca lišta, ktorá vám pomôže zhotoviť fotku. Ak chcete fotku začať snímať zľava, uistite sa, že šípka smeruje doprava. Ak chcete začať sprava, klepnutím na šípku zmeňte jej smer.

Klepnite na tlačidlo uzávierky a pomaly pohybujte kamerou v rovnej línii z jednej strany záberu na druhú. Snažte sa udržať šípku na žltej vodiacej čiare.

 

 

Video

Keď prejdete do niektorého z režimov videa, tlačidlo uzávierky sa zmení z bieleho na červené. Klepnutím na uzávierku spustíte nahrávanie a opätovným klepnutím nahrávanie zastavíte.

Chcete upraviť dĺžku videa? Klepnite na položku Upraviť alebo na tlačidlo Tlačidlo Upraviť a potiahnutím posuvníka upravte čas začiatku a konca. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny.

Chcete video zrýchliť alebo spomaliť? Vyskúšajte režim Spomalené alebo Časozber.

 

Spomalené

Doprajte viac času okamihom, ktoré stoja za to. V režime spomaleného videa sa video nahráva normálnou rýchlosťou, ale prehrávať sa bude spomalene. Video môžete dokonca upraviť tak, aby sa spomalenie začínalo a končilo vo vybranom čase.

 

Časozber

Zaznamenávaním záberov vo vybraných intervaloch vytvoríte časozberné video, ktoré možno rýchlo a jednoducho zdieľať. Keď prejdete do režimu časozberného videa a klepnete na tlačidlo uzávierky, kamera bude pravidelne zhotovovať fotky, kým znova neklepnete na tlačidlo uzávierky.

 

Dátum zverejnenia: