Používanie režimov kamery na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako možno na zariadení používať režim portrétu, panorámy, spomaleného videa a ďalšie režimy kamery.

Výber správneho režimu pre daný okamih

Pomocou režimov kamery vstavaných v iPhone, iPade alebo iPode touch zakaždým zhotovíte ideálnu fotku alebo video. Ak chcete prepnúť na iný režim, potiahnite na obrazovke kamery doľava alebo doprava. Môžete si vybrať režim Foto, Video, Časozber, Spomalené, Štvorec, Portrét a Panoráma.

Skôr než začnete, uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS.

 

Foto

Foto je štandardný režim, ktorý sa zobrazí, keď otvoríte aplikáciu Kamera. Môžete ho používať na zhotovovanie statických fotiekfotiek Live Photo, ktoré ožijú, keď sa ich dotknete.

Kamera automaticky zaostrí záber a upraví expozíciu podľa toho, na čo ju namierite. Vďaka tomu bude každá fotka jasne osvetlená.

Zaostrenie a expozíciu kamery môžete zmeniť na konkrétnu oblasť. Pred zhotovením záberu klepnite na obrazovke na miesto, podľa ktorého chcete záber upraviť. Ak chcete zaostrenie a expozíciu ponechať na rovnakom mieste, podržte prst na obrazovke, kým sa nezobrazí položka AE/AF VYPNUTÉ.

Ak chcete zhotoviť sériu fotiek, stlačte a podržte tlačidlo uzávierky a potom ho pustite.

Ak máte iPhone 11 alebo iPhone 11 Pro, môžete pomocou funkcie QuickTake v režime Foto jednoducho nahrávať videá.

 

 

Portrét

Režim Portrét, ktorý je dostupný na iPhone 7 Plus a novších modeloch, využíva duálnu kameru na vytvorenie efektu hĺbky ostrosti. Môžete tak zhotoviť fotku, na ktorej bude snímaný objekt ostrý, zatiaľ čo pozadie bude rozmazané. Ak máte iPhone X alebo novší, môžete pomocou prednej kamery TrueDepth zhotovovať v režime portrétu aj selfie.

Otvorte aplikáciu Kamera a potiahnutím prstom prepnite na režim portrétu. Ak vám to aplikácia navrhne, vzdiaľte sa od snímaného objektu. Keď sa rámček efektu hĺbky zmení na žltý, zhotovte fotku. 

Fotky v režime portrétu na iPhone 8 Plus alebo novšom môžu byť vďaka efektom osvetlenia v štúdiovej kvalite ešte pútavejšie. Po zhotovení fotky klepnite na položku Upraviť a vyberte efekt Štúdiové svetlo, Obrysové svetlo, Pódiové svetlo, Pódiové svetlo z jednej strany alebo ČB high-key svetlo.*

*Na iPhone XR nie sú efekty Štúdiové svetlo, Pódiové svetlo z jednej strany a ČB high-key svetlo dostupné pri používaní zadnej kamery.

 

Štvorec

Režim Štvorec obmedzí záber kamery na štvorcové snímky – optimálny formát, ktorý používajú mnohé aplikácie sociálnych médií. Zhotovené fotky tak môžete okamžite zdieľať na svojich obľúbených sociálnych platformách.

Na iPhone 11 a iPhone 11 Pro zobrazíte ďalšie možnosti (vrátane režimu Štvorec) klepnutím na šípku .

 

Panoráma

Chcete odfotiť impozantnú krajinu, ale nezmestí sa vám celá do jedného záberu? Použite panoramatický režim a vytvorte nádherný širokouhlý záber. 

V panoramatickom režime sa v strede obrazovky zobrazuje vodiaca lišta, ktorá vám pomôže zhotoviť fotku. Ak chcete fotku začať snímať zľava, uistite sa, že šípka smeruje doprava. Ak chcete začať sprava, klepnutím na šípku zmeňte jej smer.

Klepnite na tlačidlo uzávierky a pomaly pohybujte kamerou v rovnej línii z jednej strany záberu na druhú. Snažte sa udržať šípku na žltej vodiacej čiare.

 

 

Video

Keď prejdete do niektorého z režimov videa, tlačidlo uzávierky sa zmení z bieleho na červené. Klepnutím na uzávierku spustíte nahrávanie a opätovným klepnutím nahrávanie zastavíte.

Chcete upraviť dĺžku videa? Klepnite na položku Upraviť alebo na tlačidlo Tlačidlo Upraviť a potiahnutím posuvníka upravte čas začiatku a konca. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny.

Chcete video zrýchliť alebo spomaliť? Vyskúšajte režim Spomalené alebo Časozber.

 

Spomalené

Doprajte viac času okamihom, ktoré stoja za to. V režime spomaleného videa sa video nahráva normálnou rýchlosťou, ale prehrávať sa bude spomalene. Video môžete dokonca upraviť tak, aby sa spomalenie začínalo a končilo vo vybranom čase.

 

Časozber

Zaznamenávaním záberov vo vybraných intervaloch vytvoríte časozberné video, ktoré možno rýchlo a jednoducho zdieľať. Keď prejdete do režimu časozberného videa a klepnete na tlačidlo uzávierky, kamera bude pravidelne zhotovovať fotky, kým znova neklepnete na tlačidlo uzávierky.

 

Dátum zverejnenia: