Zaznamenávanie nahrávok na iPhone a iPode touch

Nahrávky môžete zaznamenávať pomocou vstavaného mikrofónu zariadenia, káblových alebo Bluetooth slúchadiel alebo kompatibilného mikrofónu. Potom ich môžete upravovať a zdieľať.

Aplikácia Diktafón

Aplikácia Diktafón používa na nahrávanie vstavaný mikrofón zariadenia. Ak chcete dosiahnuť kvalitnejší stereofónny zvuk, použite externý stereofónny mikrofón kompatibilný s vaším iPhonom. 

Diktafón na iPhone     

Zaznamenanie nahrávky

 1. Otvorte aplikáciu Diktafón alebo požiadajte Siri, aby ju otvorila za vás.* 
 2. Ak chcete spustiť nahrávanie, klepnite na ikonu Ikona červeného kruhu. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, klepnite na ikonu Ikona červeného štvorca v čiernom kruhu. Prečítajte si, ako upravovať nahrávky.
 3. Po skončení klepnite na položku Hotovo. 
 4. Pomenujte nahrávku a klepnite na položku Uložiť. 

Chcete nahrávku zdieľať s priateľmi alebo ju uložiť niekam inam? Klepnite na nahrávku a potom na ikonu . Ak chcete nahrávku poslať priateľovi, vyberte spôsob zdieľania, napríklad cez Správy alebo aplikáciu sociálneho média. Ak chcete nahrávku uložiť inam, vyberte požadovanú možnosť, napríklad iCloud Drive alebo Mail.

* Nemôžete nájsť aplikáciu Diktafón? Na ploche ťahajte prstom doprava, kým sa v hornej časti nezobrazí vyhľadávacie pole, a potom do poľa zadajte text Diktafón. Aplikácia sa stále nezobrazuje? Možno ste ju odstránili. Prečítajte si, ako obnoviť odstránenú aplikáciu.

Úprava nahrávky

Prečítajte si, ako prehrať ukážku nahrávky, nahrať ju odznova, orezať ju a ďalej ju spracovať.

Prehrávanie

Počúvanie počas úprav

 1. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, klepnite na ikonu .
 2. Ťahajte modrú čiaru doľava alebo doprava, kým neoznačíte miesto, od ktorého chcete počúvať.
 3. Potom klepnutím na ikonu  spustite prehrávanie od daného bodu.

 

 

Nahrávanie

Opätovné nahranie časti nahrávky

 1. Ak práve nahrávate, klepnite na ikonu Ikona červeného štvorca v čiernom kruhu, čím sa nahrávka pozastaví. Ak chcete upraviť uloženú nahrávku, otvorte aplikáciu Diktafón, klepnite na nahrávku a potom klepnite na položku Upraviť.
 2. Ťahajte modrú čiaru doľava alebo doprava, kým sa nebude nachádzať na začiatku časti, ktorú chcete nahrať odznova.
 3. Keď budete chcieť začať znovu nahrávať, klepnite na ikonu .
 4. Po skončení klepnite na ikonu Ikona červeného štvorca v čiernom kruhu

 


      Úprava nahrávok na iPhone

Úprava

Orezanie začiatku alebo konca nahrávky

 1. Ak chcete vykonávať úpravy počas nahrávania, klepnutím na ikonu  spracovanie pozastavte. Ak chcete upraviť uloženú nahrávku, otvorte aplikáciu Diktafón, klepnite na nahrávku a potom na položku Upraviť.
 2. Ťahajte modrú čiaru doľava alebo doprava, kým neoznačíte miesto, kde sa má nahrávka začínať alebo končiť.
 3. Klepnite na ikonu . Zobrazia sa dve červené čiary. Modrá čiara sa nebude hýbať. 
 4. Ak chcete orezať začiatok nahrávky, potiahnite ľavú červenú čiaru na modrú čiaru. Ak chcete orezať koniec nahrávky, potiahnite pravú červenú čiaru na modrú čiaru.
 5. Klepnite na položku Orezať. Opätovným klepnutím na položku Orezať potvrďte akciu.
 6. Klepnite na položku Hotovo, zadajte názov a potom klepnite na položku Uložiť.

 

Vymazanie časti nahrávky

 1. Ak chcete vykonávať úpravy počas nahrávania, klepnutím na ikonu  spracovanie pozastavte. Ak chcete upraviť uloženú nahrávku, otvorte aplikáciu Diktafón, klepnite na nahrávku a potom na položku Upraviť.
 2. Ťahajte modrú čiaru doľava alebo doprava, kým neoznačíte začiatok časti, ktorú chcete vymazať. 
 3. Klepnite na ikonu Ikona modrého štvorca. Zobrazia sa dve červené čiary. Modrá čiara sa nebude hýbať.
 4. Potiahnite ľavú červenú čiaru na modrú čiaru. 
 5. Potiahnite pravú červenú čiaru na koniec časti, ktorú chcete vymazať.
 6. Ak chcete vymazať časť medzi dvomi červenými čiarami, klepnite na položku Vymazať a potom na položku Uložiť z originálu.

 

Vymazanie

Vymazanie nahrávky

 1. Otvorte aplikáciu Diktafón.
 2. Klepnite na nahrávku, ktorú chcete vymazať.
 3. Klepnite na ikonu Ikona koša a potom na položku Vymazať [„názov“].

 

Dátum zverejnenia: