Používanie aplikácie Diktafón

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu si môžete nahrávať hlasové poznámky, ktoré potom môžete upraviť a zdieľať.


Aplikácia Diktafón používa na nahrávanie mikrofón vstavaný v zariadení. Ak chcete dosiahnuť kvalitnejší stereofónny zvuk, použite externý stereofónny mikrofón.

   

Zaznamenanie nahrávky

 1. Otvorte aplikáciu Diktafón alebo požiadajte Siri o jej otvorenie.
 2. Klepnutím alebo kliknutím na tlačidlo Tlačidla nahrávania v tvare červeného krúžka spustite nahrávanie. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Zastaviť nahrávanie zastavíte. Na iPade alebo Macu1 klepnite alebo kliknite na tlačidlo Tlačidlo Pozastaviť.
 3. Po klepnutí na tlačidlo Tlačidlo Zastaviť sa nahrávka automaticky uloží a ako jej názov sa použije vaša aktuálna poloha.2 Na iPade alebo Macu klepnite alebo kliknite po skončení nahrávania na položku Hotovo.

Všetky vaše nahrávky budú dostupné na všetkých zariadeniach prihlásených do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID. Stačí, ak na každom zariadení zapnete nastavenia aplikácie Diktafón v iCloude.

Zaznamenanú nahrávku môžete upraviť.


Úprava nahrávky

Po zaznamenaní nahrávky môžete jednoducho nahradiť jej časť, orezať ju alebo z nej určitú časť vymazať.

Nahradenie časti nahrávky

 1. Klepnite na nahrávku, ktorú chcete upraviť. Klepnite na ikonu Ikona s tromi modrými bodkami a potom na položku Upraviť nahrávku. Na iPade alebo Macu vyberte nahrávku a klepnite alebo kliknite na položku Upraviť.
 2. Ťahajte zvukovú vlnu doľava alebo doprava, kým sa modrý indikátor prehrávania nebude nachádzať na začiatku časti, ktorú chcete nahradiť. Na Macu umiestnite modrý indikátor prehrávania v prehľade nahrávky v dolnej časti aplikácie na miesto, ktorým chcete začať.
 3. Klepnutím na položku Nahradiť spustite opätovné nahrávanie cez existujúcu nahrávku.
 4. Po skončení nahrávania klepnite na tlačidlo Tlačidlo Pozastaviť.
 5. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny.

Orezanie začiatku alebo konca nahrávky

 1. Klepnite na nahrávku, ktorú chcete orezať. Klepnite na ikonu Ikona s tromi modrými bodkami a potom na položku Upraviť nahrávku. Na iPade alebo Macu vyberte nahrávku a klepnite alebo kliknite na položku Upraviť.
 2. Klepnite na ikonu . V dolnom grafe nahrávania sa na oboch koncoch nahrávky zobrazia žlté úchyty so šípkami.
 3. Ak chcete orezať začiatok nahrávky, potiahnite ľavú žltú šípku na miesto, kde sa má nahrávka začínať. Ak chcete orezať koniec nahrávky, potiahnite pravú šípku na miesto, kde sa má nahrávka končiť.
 4. Klepnite na položku Orezať.
 5. Klepnite na položku Uložiť. Ak ste s úpravou nahrávky skončili, klepnite na položku Hotovo.

Vymazanie časti nahrávky

 1. Klepnite na nahrávku, ktorú chcete orezať. Klepnite na ikonu Ikona s tromi modrými bodkami a potom na položku Upraviť nahrávku. Na iPade alebo Macu vyberte nahrávku a klepnite alebo kliknite na položku Upraviť.
 2. Klepnite na ikonu . V dolnom grafe nahrávania sa na oboch koncoch nahrávky zobrazia žlté úchyty so šípkami.
 3. Potiahnite ľavú a pravú žltú šípku tak, aby ohraničovali časť nahrávky, ktorú chcete vymazať.
 4. Klepnite na položku Vymazať.
 5. Klepnite na položku Uložiť. Ak ste s úpravou nahrávky skončili, klepnite na položku Hotovo.

Zdieľanie nahrávky

Chcete nahrávku zdieľať s priateľmi alebo ju uložiť niekam inam? Klepnite na nahrávku v zozname, klepnite na ikonu Ikona s tromi modrými bodkami a potom klepnite na položku Zdieľať. Na iPade alebo Macu vyberte nahrávku a klepnite alebo kliknite na tlačidlo Zdieľať Ikona Zdieľať.

Vyberte spôsob zdieľania, napríklad prostredníctvom aplikácie Správy alebo aplikácie sociálneho média. Nahrávku tiež môžete uložiť inam: stačí vybrať požadovanú možnosť, napríklad iCloud Drive alebo Mail.

Vymazanie nahrávky

 1. Klepnutím alebo kliknutím vyberte nahrávku, ktorú chcete vymazať.
 2. Klepnite na ikonu . Na Macu stlačte kláves Delete alebo vyberte položky Upraviť > Vymazať. Nahrávka sa presunie do priečinka Nedávno vymazané.

Nahrávky zostanú v priečinku Nedávno vymazané 30 dní a potom sa natrvalo vymažú. Ak sa nahrávka ešte stále nachádza v priečinku Nedávno vymazané, môžete ju obnoviť:

 1. V aplikácii Diktafón klepnite alebo kliknite na priečinok Nedávno vymazané.
 2. Klepnite alebo kliknite na nahrávku, ktorú chcete obnoviť.
 3. Klepnite alebo kliknite na položku Obnoviť a potom na položku Obnoviť nahrávku.

 

1. Diktafón je vstavaná aplikácia v systéme macOS Mojave a novšom.

2. Pomenovanie nahrávok podľa polohy môžete zapnúť alebo vypnúť v menu Nastavenia > Diktafón. Na Macu vyberte položky Diktafón > Nastavenia.

Dátum zverejnenia: