Korzystanie z funkcji Prywatny monitoring w HomeKit

Dostosuj nagrywanie wideo, opcje powiadomień, przechowywania i udostępniania za pomocą funkcji Prywatny monitoring w HomeKit.

Co jest potrzebne

Strumieniowanie nagrań wideo i przechowywanie klipów wideo nie wymaga pakietu dyskowego iCloud. Aby nagrywać wideo, potrzebujesz pakietu dyskowego iCloud 200 GB do obsługi jednej kamery oraz pakietu dyskowego 2 TB do obsługi do pięciu kamer.

Konfigurowanie kamery

  1. Przed rozpoczęciem konieczne może być zainstalowanie aplikacji producenta kamery dla systemu iOS. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem kamery. 
  2. Dodaj kamerę jako akcesorium w aplikacji Dom. Na urządzeniu pojawi się powiadomienie, że kamera została dodana. Upewnij się, że kamera została dodana do tej samej sieci, w której znajduje się aplikacja Dom, oraz że sieć jest stabilna. Jeśli podczas nagrywania nastąpi rozłączenie z siecią, wideo może nie zostać zachowane. 
  3. Wybierz, kiedy kamera ma strumieniować i nagrywać, oraz kto może wyświetlić nagranie, zmień ustawienia akcesoriów kamery, zmień pokój, w którym znajduje się kamera w aplikacji Dom lub dodaj kamerę do Ulubionych. Te ustawienia możesz również zmienić później. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe. 

Otrzymasz powiadomienie, gdy w pakiecie dyskowym iCloud osiągniesz maksymalną ilość kamer umożliwiających nagrywanie. 

Konto Apple ID używane w aplikacji Dom daje możliwość korzystania z maksymalnie pięciu kamer umożliwiających nagrywanie w dowolnej ilości domów. Członkowie pakietu dyskowego iCloud Chmury rodzinnej współdzielą ten limit z pozostałymi osobami w tym pakiecie. Aby nagrywać za pomocą więcej niż pięciu kamer, należy użyć innego konta Apple ID z osobnym pakietem dyskowym iCloud.

Zmienianie ustawień

Aby dostosować ustawienia kamery, stuknij obraz wideo w aplikacji Dom na urządzeniu z systemem iOS i stuknij opcję Ustawienia .

  • Stuknij pozycję Powiadomienia, aby zmienić sposób otrzymywania powiadomień. Powiadomienia możesz włączyć lub wyłączyć. Otrzymywać je, gdy zostanie wykryty określony ruch, kiedy nikogo nie ma w domu i nie tylko. Ustawienia powiadomień mogą się różnić w zależności od producenta kamery.

Zmieniać ustawienia nagrywania oraz wyświetlać klipy wideo i strumienie możesz również w aplikacji Dom w systemie macOS 10.15.1.

Przeglądanie i udostępnianie wideo

Strumienie wideo i nagrania możesz wyświetlić na karcie Dom aplikacji Dom pod pozycją Ulubione kamery lub w pokoju w aplikacji Dom, w którym znajduje się kamera. Domownicy również mogą wyświetlić strumienie wideo w aplikacji Dom na komputerze Mac lub zegarku Apple Watch. Użytkownik główny aplikacji Dom może ograniczyć dostęp do wyświetlania nagrań wideo danym użytkownikom

Aby przejrzeć klipy wideo, stuknij obraz wideo w aplikacji Dom na urządzeniu z systemem iOS. 

  • Spójrz powyżej wideo, aby sprawdzić czas i datę nagrania. Użyj kalendarza znajdującego się powyżej wideo, aby wyświetlić nagrania z danego dnia. Możesz wyświetlić nagrania z ostatnich 10 dni, które są przechowywane w usłudze iCloud.
  • Użyj linii czasowej nagrania na dole ekranu, aby odtworzyć lub zatrzymać nagranie lub przeciągnij placem w prawo lub w lewo na linii czasowej, aby przewinąć nagranie do tyłu lub przodu. Jeśli na linii czasowej jest widoczna ikona osoby, zwierzęcia lub samochodu, kliknij ją, aby obejrzeć nagrany klip wideo, gdy centrum akcesoriów wykryło ruch. Zsuń lub rozsuń dwa palce, aby powiększyć linię czasową i zobaczyć szczegóły klatek.
  • Aby udostępnić klipy wideo innym osobom, aplikacjom lub zachować je w usłudze iCloud lub aplikacji Zdjęcia, stuknij przycisk .
  • Stuknij przycisk , aby wyświetlić inne akcesoria znajdujące się w tym samym pokoju, co kamera w aplikacji Dom. 

Zmieniać ustawienia nagrywania oraz wyświetlać klipy wideo i strumienie możesz również w aplikacji Dom w systemie macOS 10.15.1.

Data publikacji: