Korzystanie z funkcji Prywatny monitoring w HomeKit

Dostosuj nagrywanie wideo, opcje powiadomień, przechowywania i udostępniania za pomocą funkcji Prywatny monitoring w HomeKit.

Co jest potrzebne

Strumieniowanie nagrań wideo i przechowywanie klipów wideo nie wymaga pakietu dyskowego iCloud. Aby nagrywać wideo, potrzebujesz pakietu dyskowego iCloud 200 GB do obsługi jednej kamery oraz pakietu dyskowego 2 TB do obsługi do pięciu kamer.

Konfigurowanie kamery

  1. Sprawdź, czy w celu skonfigurowania kamery jej producent nie wymaga zainstalowania przeznaczonej do tego aplikacji iOS lub iPadOS.
  2. Dodaj kamerę jako akcesorium w aplikacji Dom. Na urządzeniu pojawi się powiadomienie, że kamera została dodana. Upewnij się, że kamera została dodana do tej samej sieci, w której znajduje się aplikacja Dom, oraz że sieć jest stabilna. Jeśli podczas nagrywania nastąpi rozłączenie z siecią, nagranie wideo może nie zostać zachowane. 
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać ustawienia przesyłania strumieniowego i nagrywania, uprawnienia użytkownika i nie tylko. Te ustawienia możesz również zmienić później. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe. 

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać wszystkie kamery funkcji Prywatny monitoring w HomeKit do aplikacji Dom. Otrzymasz powiadomienie, gdy w pakiecie dyskowym iCloud osiągniesz maksymalną ilość kamer umożliwiających nagrywanie. 

Konto Apple ID używane w aplikacji Dom daje możliwość korzystania z maksymalnie pięciu kamer umożliwiających nagrywanie w dowolnej ilości domów. Członkowie pakietu dyskowego iCloud Chmury rodzinnej współdzielą ten limit z pozostałymi osobami w tym pakiecie. Aby nagrywać za pomocą więcej niż pięciu kamer, należy użyć innego konta Apple ID z osobnym pakietem dyskowym iCloud.

Zrzut ekranu systemu iOS z ustawieniami wideo w aplikacji Dom.

Zmienianie ustawień

Aby dostosować ustawienia kamery, otwórz aplikację Dom na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Stuknij obraz wideo, a następnie stuknij opcję Ustawienia . Na komputerze Mac* kliknij obraz wideo, przytrzymując przycisk Control, a następnie wybierz opcję Ustawienia .

* Zmieniać ustawienia nagrywania oraz wyświetlać klipy wideo i strumienie możesz również w aplikacji Dom w systemie macOS 10.15.1 i nowszych.

Przeglądanie i udostępnianie wideo

Strumienie wideo i nagrania możesz wyświetlić na karcie Dom aplikacji Dom pod pozycją Ulubione kamery lub w pokoju w aplikacji Dom, w którym znajduje się kamera. Domownicy również mogą wyświetlić strumienie wideo w centrum sterowania na urządzeniu Apple TV, w aplikacji Dom na komputerze Mac lub zegarku Apple Watch. Użytkownik główny aplikacji Dom może ograniczyć dostęp do wyświetlania nagrań wideo danym użytkownikom

Przejrzyj zrzut ekranu wideo systemu iOS w aplikacji Dom.

Aby przejrzeć klipy wideo, stuknij obraz wideo w aplikacji Dom na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Na komputerze Mac* kliknij dwukrotnie obraz wideo w aplikacji Dom. 

  • Spójrz powyżej wideo, aby sprawdzić czas i datę nagrania. Użyj kalendarza znajdującego się powyżej wideo, aby wyświetlić nagrania z danego dnia. Możesz wyświetlić nagrania z ostatnich 10 dni, które są przechowywane w usłudze iCloud.
  • Użyj linii czasowej nagrania na dole ekranu, aby odtworzyć lub zatrzymać nagranie albo przewinąć nagranie do tyłu lub przodu. Jeśli na linii czasowej jest widoczna ikona osoby, zwierzęcia lub samochodu, stuknij lub kliknij ją, aby rozpocząć oglądanie klipu wideo od chwili wykrycia ruchu przez centrum akcesoriów. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch zsuń lub rozsuń dwa palce, aby powiększyć linię czasową i zobaczyć szczegóły klatek.
  • Aby udostępnić klipy wideo innym osobom, aplikacjom lub zachować je w usłudze iCloud lub aplikacji Zdjęcia, stuknij lub kliknij przycisk .
  • Kliknij lub stuknij przycisk , aby wyświetlić inne akcesoria znajdujące się w tym samym pokoju, co kamera w aplikacji Dom. 

* Zmieniać ustawienia nagrywania oraz wyświetlać klipy wideo i strumienie możesz również w aplikacji Dom w systemie macOS 10.15.1 i nowszych. 

Data publikacji: