Wyświetlanie danych zdrowotnych na telefonie iPhone lub iPodzie touch

Dzięki aplikacji Zdrowie możesz wyświetlić wszystkie swoje dane zdrowotne, takie jak leki, szczepienia, wyniki badań i inne, w jednym miejscu. 

Dodawanie danych zdrowotnych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie. 
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe  w prawym górnym rogu.
 3. W sekcji Funkcje stuknij opcję Dane zdrowotne, a następnie pozycję Zaczynamy. Aby dodać nowego dostawcę, przewiń w dół do pozycji Funkcje i stuknij opcję Dodaj konto.
 4. Otrzymasz monit o zezwolenie aplikacji Zdrowie na używanie Twojego położenia w celu znalezienia pobliskich szpitali i sieci placówek opieki zdrowotnej. Wybierz opcję Pozwól raz, Pozwalaj, gdy używam aplikacji lub Nie pozwalaj.
 5. Wyszukaj i stuknij swój szpital lub sieć.
 6. Pod sekcją Dostępne do połączenia wybierz opcję. 
 7. Zaloguj się w witrynie lub aplikacji przychodni lekarskiej. Może zostać wyświetlony monit o zachowanie hasła.
 8. Zaczekaj na uaktualnienie danych. Informacje mogą się pojawić po kilku minutach. 
 9. Powtórz te czynności dla obsługiwanych dostawców.

Po dodaniu instytucji aplikacja Zdrowie automatycznie okresowo uaktualnia Twoje dane zdrowotne. Jeśli występuje problem z danymi zdrowotnymi, skontaktuj się z ich dostawcą. 

 

Wyświetlanie danych zdrowotnych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Przeglądaj.
 2. Stuknij kategorię w sekcji Dane zdrowotne.
 3. Stuknij element, aby zobaczyć dodatkowe informacje.

Usuwanie danych zdrowotnych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie. 
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe  w prawym górnym rogu.
 3. W sekcji Funkcje stuknij opcję Dane zdrowotne.
 4. Stuknij dostawcę, którego chcesz usunąć.
 5. Stuknij opcję Usuń konto.
 6. Stuknij opcję Usuń konto i dane, aby potwierdzić.

Konto oraz dane zostaną również usunięte z pozostałych urządzeń, na których zalogowano się do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID. 

Funkcja Dane zdrowotne jest dostępna wyłącznie w Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Data publikacji: