Wyświetlanie danych zdrowotnych na telefonie iPhone lub iPodzie touch (beta)

Jeśli posiadasz system iOS 11.3 oraz aplikację Zdrowie, dzięki nowej funkcji beta możesz wyświetlić wszystkie swoje dane zdrowotne, takie jak leki, szczepienia, wyniki badań i inne, w jednym miejscu. 

Dodawanie danych zdrowotnych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Dane zdrowotne. 
 2. Stuknij kolejno opcje Dane zdrowotne > Zaczynamy. Aby dodać nowego dostawcę, przewiń w dół do pozycji Konta i stuknij opcję Dodaj konto.
 3. Wyszukaj i stuknij swój szpital lub sieć.
 4. Pod sekcją Dostępne do połączenia wybierz opcję. 
 5. Zaloguj się w witrynie lub aplikacji przychodni lekarskiej. Może zostać wyświetlony monit o zachowanie hasła.
 6. Zaczekaj na uaktualnienie danych. Informacje mogą się pojawić po kilku minutach. 
 7. Powtórz te czynności dla obsługiwanych dostawców.

Po dodaniu instytucji aplikacja Zdrowie automatycznie okresowo uaktualnia Twoje dane zdrowotne. Jeśli występuje problem z danymi zdrowotnymi, skontaktuj się z ich dostawcą.  

Wyświetlanie danych zdrowotnych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Dane zdrowotne.
 2. Stuknij opcję Dane zdrowotne.
 3. Stuknij kategorię, którą chcesz wyświetlić.
 4. Stuknij element, aby zobaczyć dodatkowe informacje.

Usuwanie danych zdrowotnych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Dane zdrowotne.
 2. Stuknij opcję Dane zdrowotne.
 3. Pod sekcją Konta stuknij dostawcę, którego chcesz usunąć.
 4. Stuknij dostawcę ponownie, a następnie stuknij opcję Usuń konto.
 5. Stuknij opcję Usuń konto i dane, aby potwierdzić.

Konto oraz dane zostaną również usunięte z pozostałych urządzeń, na których jesteś zalogowany(-a) do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID. 

Data publikacji: