Jak włączyć tryb wibracji, dzwonka lub wyciszenia telefonu iPhone

Przełącznik dzwonka/wyciszenia znajduje się z lewej strony telefonu iPhone. Pozwala on wybrać, które dźwięki mają być odtwarzane przez głośnik telefonu iPhone.

Przełączanie telefonu iPhone w tryb dzwonka/wyciszenia

Kiedy telefon iPhone jest w trybie dzwonka, przez jego głośniki są odtwarzane dzwonki, alerty i dźwięki.

Kiedy telefon iPhone jest w trybie wyciszenia, nie słychać dzwonków ani alertów, ale inne dźwięki nadal są odtwarzane przez głośniki telefonu iPhone i telefon nadal wibruje.

Te ustawienia wpływają wyłącznie na głośnik telefonu iPhone. W przypadku używania zestawu słuchawkowego dźwięki są w nim odtwarzane nawet wtedy, gdy telefon iPhone jest w trybie wyciszenia.

Tryb dzwonka

Aby włączyć tryb dzwonka na telefonie iPhone, przesuń przełącznik tak, aby nie było widać pomarańczowego paska. 

Tryb wyciszenia

Aby włączyć tryb wyciszenia na telefonie iPhone, przesuń przełącznik tak, aby był widoczny pomarańczowy pasek. 

 

Zmienianie dzwonków i wibracji

Na telefonie iPhone 7 lub nowszym możesz zmienić ustawienia dzwonków i wibracji na ekranie Ustawienia > Dźwięki i haptyka. W przypadku wcześniejszych modeli telefonu iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki.

Domyślnie głośność dzwonków i alertów jest taka sama jak ustawiona głośność odtwarzania dźwięku. Aby ustawić głośność dzwonków i komunikatów inną niż dla pozostałych aplikacji, wyłącz opcję Zmieniaj przyciskami. Wyłączenie opcji Zmieniaj przyciskami spowoduje, że będzie trzeba ręcznie dostosować głośność dzwonków i alertów na ekranie Ustawienia > Dźwięki i haptyka lub Ustawienia > Dźwięki.

Na tym samym ekranie możesz wybrać, czy telefon iPhone ma wibrować, kiedy jest w trybie dzwonka lub wyciszenia. Jeśli wyłączysz oba ustawienia, telefon iPhone nie będzie wibrować.
 

Zmienianie dźwięków i wibracji

Zmienianie dzwonków, dźwięków i wibracji:

  1. Na telefonie iPhone 7 wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka. W przypadku wcześniejszych modeli telefonu iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki.
  2. Następnie wybierz opcję, na przykład Dzwonek lub Nowa poczta, i wybierz inny dźwięk.
  3. Aby dostosować wibracje, stuknij opcję Wibracja i wybierz ustawienie z listy.

Tworzenie własnych wibracji:

  1. Stuknij opcję Utwórz nową wibrację.
  2. Stukaj ekran, aby utworzyć wzór, a następnie stuknij przycisk Zatrzymaj.
  3. Stuknij przycisk Odtwórz, aby przetestować wibrację.
  4. Po zakończeniu stuknij przycisk Zachowaj i ustaw nazwę. Możesz także stuknąć przycisk Nagraj, aby powtórzyć własną wibrację.
Data publikacji: