Jak włączyć tryb wibracji, dzwonka lub wyciszenia telefonu iPhone

Przełącznik dzwonka/wyciszenia znajduje się z lewej strony telefonu iPhone. Pozwala on wybrać, które dźwięki mają być odtwarzane przez głośnik telefonu iPhone.

Włączanie i wyłączanie dzwonka/wyciszenia na telefonie iPhone

W trybie dzwonka słychać dzwonki i alerty. W trybie wyciszenia ich nie słychać, ale telefon iPhone nadal może odtwarzać dźwięki, na przykład podczas odtwarzania muzyki lub filmów.

Włączanie trybu dzwonka

Aby włączyć tryb dzwonka na telefonie iPhone, przesuń przełącznik tak, aby nie było widać pomarańczowego paska. 

Włączanie trybu wyciszenia

Aby włączyć tryb wyciszenia na telefonie iPhone, przesuń przełącznik tak, aby był widoczny pomarańczowy pasek. 

 

Zmienianie dzwonków, dźwięków i wibracji

 1. Na telefonie iPhone 7 lub nowszym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka. W przypadku wcześniejszych modeli telefonu iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki.
 2. Określ, co chcesz dostosować, wybierając na przykład opcję Dzwonek lub Nowa poczta.
 3. Stuknij dźwięk alertu, którego chcesz użyć. Możesz też stuknąć opcję Wibracja i wybrać wzór wibracji lub utworzyć własną wibrację.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak zmieniać dzwonki

 

Zmienianie głośności dzwonków i alertów za pomocą przycisków

Aby ustawić głośność dzwonków i alertów inną niż dla pozostałych aplikacji, wyłącz opcję Zmieniaj przyciskami. Następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka lub Ustawienia > Dźwięki i ręcznie dostosuj głośność dzwonków i alertów.

Wybieranie, kiedy urządzenie ma wibrować

 1. Na telefonie iPhone 7 lub nowszym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka. W przypadku wcześniejszych modeli telefonu iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki.
 2. Możesz wybrać, czy telefon iPhone ma wibrować, kiedy jest w trybie dzwonka lub wyciszenia. Jeśli wyłączysz oba ustawienia, telefon iPhone nie będzie wibrować.

Tworzenie własnych wibracji

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka lub Ustawienia > Dźwięki. 
 2. Wybierz opcję w obszarze Dźwięki i melodie wibracji. 
 3. Stuknij pozycję Wibracja, a następnie stuknij polecenie Utwórz nową wibrację.
 4. Stukaj ekran, aby utworzyć wzór, a następnie stuknij przycisk Zatrzymaj.
 5. Stuknij przycisk Odtwórz, aby przetestować wibrację.
 6. Stuknij przycisk Zapisz i wprowadź nazwę swojego wzoru. Możesz także stuknąć przycisk Nagraj, aby powtórzyć własną wibrację.
Data publikacji: