Sprawdzanie, czego słuchają znajomi w usłudze Apple Music

Subskrypcja usługi Apple Music pozwala dzielić się ze znajomymi słuchaną muzyką oraz sprawdzać, czego słuchają.

Aby rozpocząć udostępnianie, skonfiguruj profil

Wykonaj czynności dla używanego urządzenia.

Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android

 1. Otwórz aplikację Muzyka i stuknij pozycje Dla Ciebie u dołu ekranu.
 2. W prawym górnym rogu ekranu stuknij swoje zdjęcie.
 3. Stuknij opcję Znajomi słuchają.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nazwę użytkownika, znaleźć i obserwować znajomych, udostępnić playlisty itp.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Udostępnione playlisty i słuchane utwory pojawią się na Twojej stronie profilowej.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Na komputerze Mac otwórz aplikację Muzyka. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. Na pasku bocznym kliknij pozycję Dla Ciebie.
 3. W prawym górnym rogu ekranu kliknij swoje zdjęcie.
 4. W wyświetlonym oknie kliknij opcję Zaczynamy.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nazwę użytkownika, znaleźć i obserwować znajomych, udostępnić playlisty itp.
 6. Kliknij przycisk Gotowe.

Udostępnione playlisty i słuchane utwory pojawią się na Twojej stronie profilowej.

Znajdowanie i obserwowanie znajomych

 1. Przejdź do ekranu Dla Ciebie.
 2. Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android stuknij swoje zdjęcie w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Pokaż profil. Na komputerze Mac lub PC kliknij swoje zdjęcie w prawym górnym rogu.
 3. Przewiń w dół swojej strony profilowej.
 4. Stuknij opcję Obserwuj znajomych lub Znajdź więcej znajomych.

Możesz teraz obserwować znajomych z listy kontaktów, wyszukiwać znajomych korzystających z usługi Apple Music i nie tylko. Na tym ekranie możesz stuknąć lub kliknąć opcję ZAPROŚ, aby inne osoby zaczęły obserwować Twój profil.

Aby przestać obserwować kogoś lub zablokować obserwatora, stuknij lub kliknij wybraną osobę, stuknij lub kliknij przycisk Więcej , a następnie wybierz opcję Nie obserwuj lub Zablokuj.

Udostępnianie muzyki znajomym nie jest możliwe w przypadku kont dla dzieci utworzonych w ramach Chmury rodzinnej.

 

Sprawdzanie, czego słuchają znajomi

Przejdź do ekranu Dla Ciebie, a następnie przewiń w dół do sekcji Znajomi słuchają. Aby odtwarzać muzykę, której słucha Twój znajomy, wystarczy stuknąć lub kliknąć jego muzykę.

Aby odtwarzać różne utwory, których słuchają Twoi znajomi, stuknij opcję Miks Znajomych.

W celu zobaczenia strony profilowej konkretnego znajomego, przejdź do swojego profilu, a następnie stuknij lub kliknij zdjęcie tego znajomego w obszarze Obserwujący lub Obserwowani. Tutaj zobaczysz udostępnione playlisty oraz ostatnio słuchaną muzykę.

Jeśli nie widzisz opcji Miks Znajomych, może być konieczne obserwowanie większej liczby osób.

Kontrolowanie udostępnianych treści

 1. Przejdź do ekranu Dla Ciebie.
 2. Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android stuknij swoje zdjęcie w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Pokaż profil. Na komputerze Mac lub PC kliknij swoje zdjęcie w prawym górnym rogu.
 3. Na stronie profilowej stuknij lub kliknij opcję Edytuj. W tym miejscu możesz:
  • Zdecydować, kto może zobaczyć, czego słuchasz.
  • Ukryć, czego słuchasz, i ustawić playlisty jako prywatne.

Ukrywanie odtwarzanej muzyki

Na stronie profilowej w sekcji Słucham znajdź muzykę, którą chcesz ukryć, a następnie wykonaj poniższe czynności dotyczące Twojego urządzenia:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android naciśnij i przytrzymaj album, a następnie stuknij opcję Ukryj w profilu.
 • Na komputerze Mac lub PC kliknij album z naciśniętym klawiszem Control lub kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Ukryj na liście Słucham.

Ustawianie playlist jako prywatnych

 • Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android wybierz kolejno opcje Biblioteka > Playlisty, i stuknij playlistę, aby ją otworzyć. W prawym górnym rogu stuknij opcję Edytuj, a następnie wyłącz opcję Pokazuj w profilu i wyszukiwaniu.
 • Na komputerze Mac lub PC przejdź do paska bocznego i kliknij playlistę, aby ją otworzyć. Sprawdź, czy pod tytułem playlisty, obok opcji Publikuj w profilu i wyszukiwaniu, znajduje się znacznik wyboru. Jeśli tak, usuń zaznaczenie, aby ustawić playlistę jako prywatną.

Kończenie udostępniania

Jeśli ustawisz swoją aktywność i playlisty jako prywatne, Twoje zdjęcie profilowe i nazwa użytkownika nadal będą widoczne w wyszukiwaniu. Aby być całkowicie niewidocznym, usuń swój profil w usłudze Apple Music:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android przejdź do ekranu Dla Ciebie, stuknij swoje zdjęcie, stuknij swoje imię i nazwisko, a następnie opcję Edytuj. Przewiń w dół ekranu i stuknij opcję Usuń profil.
 • Na komputerze Mac lub PC przejdź do ekranu Dla Ciebie, kliknij swoje zdjęcie, a następnie kliknij opcję Edytuj. Kliknij opcję Usuń profil znajdującą się pod Twoją nazwą użytkownika.

Usunięcie profilu powoduje wyczyszczenie w usłudze Apple Music Twojego dojścia do użytkownika i Twojej aktywności dotyczącej muzyki, ale nie ma wpływu na subskrypcję usługi Apple Music. Jeśli znajomy zachował na swoim urządzeniu udostępnioną przez Ciebie playlistę, zniknie ona z jego urządzenia. Twoja biblioteka i playlisty pozostaną bez zmian.

Zgłaszanie zastrzeżeń

Jeśli zauważysz coś obraźliwego na profilu użytkownika lub na playliście utworzonej przez użytkownika, możesz to zgłosić Apple w celu zbadania problemu. Zastrzeżenia możesz zgłaszać odnośnie do dowolnej treści przesłanej lub udostępnionej przez użytkownika usługi Apple Music. Zgłoszenia mogą dotyczyć:

 • nazw playlist,
 • obrazów playlist,
 • opisów playlist,
 • nazw użytkowników,
 • zdjęć użytkowników,
 • dojść do użytkownika (na przykład @johnappleseed).

Aby zgłosić obraźliwą nazwę lub zdjęcie:

 1. Przejdź do strony użytkownika lub do strony playlisty.
 2. Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub PC stuknij lub kliknij przycisk Więcej .  Na urządzeniu z systemem Android stuknij ikonę .
 3. Wybierz opcję Zgłoś zastrzeżenia.

Więcej informacji

Udostępnianie muzyki znajomym nie jest dostępne w Rosji, Chinach kontynentalnych ani Turcji.

Data publikacji: