Wysyłanie zdjęć, nagrań wideo i wiadomości głosowych z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Personalizuj swoje wiadomości jeszcze bardziej przy użyciu interaktywnych zdjęć, filmów i wiadomości audio.

W zależności od operatora sieci komórkowej mogą obowiązywać opłaty związane z przesyłaniem wiadomości SMS/MMS. Jeśli korzystasz z usługi iMessage i nie jest dostępna sieć Wi-Fi, mogą być naliczane opłaty związane z transmisją danych komórkowych.

Wysyłanie i dostosowywanie wiadomości zdjęciowych

 1. W rozmowie stuknij ikonę ikona aparatu.
 2. Stuknij ikonę , aby zrobić zdjęcie. 
 3. Następnie możesz stuknąć opcję Efekty  , Edycja   lub Oznaczenia  , aby dostosować zdjęcie. 
 4. Stuknij ikonę wyślij zdjęcie, aby wysłać zdjęcie lub stuknij opcję Gotowe, aby przed jego wysłaniem dodać wiadomość. Jeśli nie chcesz wysłać zdjęcia, stuknij opcję anuluj zdjęcie w prawym górnym rogu zdjęcia.

Wysyłanie wiadomości wideo

 1. W rozmowie stuknij ikonę ikona aparatu.
 2. Po uruchomieniu aplikacji Aparat wybierz opcję Wideo*.
 3. Stuknij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie, albo stuknij ikonę , aby dodać efekt przed nagraniem filmu lub po jego wykonaniu.
 4. Po zakończeniu nagrywania stuknij ikonę . Następnie możesz stuknąć opcję Edycja, aby edytować nagranie wideo, lub stuknąć opcję Gotowe. 
 5. Stuknij ikonę wyślij wiadomość, aby wysłać wiadomość. Jeśli nie chcesz wysyłać tego nagrania wideo, stuknij ikonę anuluj wiadomość w prawym górnym rogu.

* Podczas połączenia telefonicznego opcja nagrywania wideo nie jest dostępna.

Wysyłanie istniejącego zdjęcia lub nagrania wideo

 1. W rozmowie stuknij ikonę zdjęcia
 2. Zaznacz zdjęcie lub stuknij opcję Wszystkie zdjęcia, aby wybrać zdjęcie z aplikacji Zdjęcia. Przed wysłaniem wybranego zdjęcia możesz je edytować lub użyć narzędzia Oznaczenia. Wystarczy stuknąć miniaturę zdjęcia w wątku wiadomości i wybrać opcję Oznaczenia lub Edycja.
 3. Stuknij ikonę wyślij wiadomość, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości audio

 1. W rozmowie stuknij i przytrzymaj ikonę nagraj wiadomość audio, aby nagrać wiadomość audio.
 2. Aby zobaczyć podgląd wiadomości, stuknij ikonę odtwórz wiadomość audio. Jeśli chcesz anulować wysyłanie, stuknij ikonę  . Aby wysłać wiadomość, stuknij ikonę wyślij wiadomość audio.

Aby odtworzyć wiadomość audio, stuknij ją. Aby zachować wiadomość audio, stuknij opcję Zostaw pod wiadomością.

Aplikacja Wiadomości usuwa wiadomości audio po dwóch minutach. Aby wiadomości audio były przechowywane dłużej, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości. Przewiń w dół i stuknij opcję Wygaśnięcie pod opcją Wiadomości audio, a następnie wybierz opcję Po 2 minutach lub Nigdy.

Więcej informacji

Data publikacji: