Zmienianie nazwy telefonu iPhone, iPada lub iPoda

Nazwę telefonu iPhone, iPada i iPoda touch możesz zmienić bezpośrednio na urządzeniu, zaś nazwę iPoda classic, iPoda nano i iPoda shuffle możesz zmienić w aplikacji iTunes.

     

Zmienianie nazwy telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Aby zmienić nazwę telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch:

  1. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie.
  2. Stuknij pierwszy wiersz, w którym jest widoczna nazwa urządzenia.
  3. Zmień nazwę urządzenia i stuknij opcję Gotowe.

Zmienianie nazwy iPoda classic, iPoda nano lub iPoda shuffle

  1. Podłącz urządzenie z systemem iOS lub iPoda do komputera.
  2. Otwórz aplikację iTunes.
  3. Znajdź i kliknij swoje urządzenie.
  4. Na górze paska bocznego po lewej stronie kliknij nazwę swojego urządzenia.
  5. Wpisz nową nazwę dla urządzenia i naciśnij klawisz Return. Aplikacja iTunes automatycznie zsynchronizuje zmiany z urządzeniem.

W ten sposób możesz również zmienić nazwę telefonu iPhone, iPada i iPoda touch.

Data publikacji: