Zmienianie nazwy telefonu iPhone, iPada lub iPoda na komputerze

Nazwę telefonu iPhone, iPada i iPoda touch możesz zmienić bezpośrednio na urządzeniu, zaś nazwę iPoda classic, iPoda nano i iPoda shuffle — na komputerze.

Zmienianie nazwy telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Aby zmienić nazwę telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch:

  1. Na urządzeniu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne, a następnie stuknij opcję To urządzenie.
  2. Stuknij pierwszy wiersz, w którym jest widoczna nazwa urządzenia.
  3. Zmień nazwę urządzenia i stuknij opcję Gotowe.

Zmienianie nazwy iPoda classic, iPoda nano lub iPoda shuffle

  1. Podłącz urządzenie do komputera.
  2. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 otwórz Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes.
  3. Odszukaj urządzenie na komputerze.
  4. Kliknij nazwę swojego urządzenia w lewym górnym rogu.
  5. Wpisz nową nazwę dla urządzenia i naciśnij klawisz Return.
Data publikacji: