Besvare eller foreta RTT- eller TTY-anrop på iPhone

Med iOS 10 og nyere, og en mobildatatilkobling, kan du utføre tekst i sanntid (RTT) eller teksttelefonanrop (TTY) på iPhone uten bruk av ekstra maskinvare. Du kan også finne avskrifter fra tidligere anrop.

Hva er RTT/TTY?

Med RTT (tekst i sanntid) kan du sende tekstmeldinger med en mottaker under et telefonanrop. RTT kan også brukes med en enhet for teksttelefonanrop (TTY).

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for abonnementer fra operatører i USA og Canada. Standardtakster for taleanrop gjelder for tekst i sanntid og teksttelefonanrop både ved bruk av programvare og maskinvare. Avhengig av hvilken operatør du har, kan du se RTT, TTY eller RTT/TTY.


Konfigurere tekst i sanntid / teksttelefonanrop

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > RTT/TTY. 
 2. Slå på RTT-/teksttelefonprogramvare eller Teksttelefonmaskinvare.
 3. Trykk på Teksttelefonformidling, og angi telefonnummeret for RTT-/TTY-formidlingsanrop.
 4. RTT/teksttelefon sender tegnene øyeblikkelig når du skriver dem inn. Hvis du ikke vil sende teksten mens du skriver, kan du slå av Send umiddelbart for å sende fullstendige meldinger når du er ferdig med å taste.
 5. Hvis du ønsker å besvare alle anrop som tekst i sanntid / teksttelefonanrop, slår du på Besvar alle som RTT/teksttelefon.*
 6. Hvis du ønsker å besvare eller foreta tekst i sanntid / teksttelefonanrop fra en ekstern enhet for tekst i sanntid / teksttelefonanrop i stedet for iPhone, slår du på Teksttelefonmaskinvare. 

* Hvis du slår på Besvar alle som RTT/teksttelefon, vil du ikke lenger motta taleanrop.


Foreta eller motta RTT-/TTY-telefonanrop

 1. Åpne Telefon-appen.
 2. Velg kontakten, og trykk på telefonnummeret deres.
 3. Velg RTT/TTY eller RTT-/teksttelefonformidler.
 4. Vent til anropet er koblet til, og velg RTT/TTY.
 5. Skriv meldingen din.
  • Hvis du slår på Send umiddelbart under Innstillinger, ser mottakeren meldingene dine mens du skriver.
  • Hvis ikke skriver du meldingen ferdig, og trykker på Send-knappen Send-symbolet for å sende.
  • Ønsker du å finne hurtigtaster? Hvis du venter et øyeblikk før du begynner å skrive meldingen, vises hurtigtaster, for eksempel SK for «Klar til å legge på» og GA for «Fortsett».

Finne en avskrift fra et tidligere RTT/TTY-anrop

 1. Åpne Telefon-appen.
 2. Trykk på Nylige.
 3. Trykk på Mer info-knappen  ved siden av anropet du vil se. RTT/teksttelefon-anrop har et telefonsymbol telefon- og tastatursymbol for TTY ved siden av dem.
 4. Trykk på Utgående anrop- eller Inngående anrop-historikken.
 5. Du får se en avskrift av anropet.
Publiseringsdato: