Om tastaturinnstillingene på iPhone, iPad og iPod touch

Finn ut hvordan du bruker de innebygde tastaturene på enheten din i alle apper. Du kan bytte mellom tastaturene, velge skriving med én hånd, bruke tredjepartstastaturer med mer.

Endre tastaturinnstillingene

Du kan endre innstillingene til det innebygde tastaturet på enheten eller legge til språk. Dette endrer også ordlisten som brukes til Autokorrigering, antall bokstaver på tastaturet og plasseringen av tastene. Språket til tastaturet bestemmer også språket til ordlisten som brukes til foreslått tekst.

Slik endrer du tastaturinnstillingene:

 1. Åpne appen som bruker tastaturet, som Meldinger eller Mail.
 2. Trykk og hold på  eller .
 3. Trykk på Tastaturinnstillinger.
 4. Deretter tilpasser du innstillingene dine.

Legg til eller slett en tredjeparts tastaturapp

Du kan installere tredjeparts tastaturapper akkurat som du installerer andre apper på enheten. Når du har installert det nye tastaturet, må du legge det til før du kan bruke det. Følg denne framgangsmåten:

 1. Gå til App Store, og finn tastaturappen du ønsker.
 2. Trykk på Hent, og følg instruksjonene for å installere.
 3. Skriv inn passordet for Apple-ID-en, eller bruk Face ID eller Touch ID hvis det er tilgjengelig på enheten.
 4. Legg deretter til det nye tastaturet. Gå til Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Legg til nytt tastatur, og velg appen du installerte. Du trenger kanskje å endre innstillingene på tastaturet for å tillate full tilgang før du kan bruke det.

Hvis du vil slette et tredjepartstastatur:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt, trykk på Tastatur og deretter på Tastaturer.
 2. Trykk på Rediger. 
 3. Trykk på  og deretter Ferdig. 

Du kan også slette et tastatur ved å slette følgeappen som du installerte fra App Store. Dette fjerner også tastaturet fra Innstillinger.

Bytt til et annet tastatur

Når du bruker en app, kan du bytte til et annet tastatur, for eksempel et tredjepartstastatur eller et språktastatur. Følg denne framgangsmåten:

 1. Trykk og hold på  eller .
 2. Velg tastaturet du vil bruke. 

Slik endrer du rekkefølge på tastaturene dine:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk på Tastaturer.
 2. Trykk på Rediger.
 3. Trykk og hold tre horisontale linjer  for å flytte tastaturet.
 4. Trykk på Ferdig.

Noen ganger er ikke tredjepartstastaturer tilgjengelige, av én av følgende årsaker:

 • Hvis utvikleren av appen du bruker, ikke tillater tredjepartstastaturer.
 • Hvis du skriver i et sikkert tekstfelt, for eksempel et passordregistreringsfelt som viser skrevne tegn som punkter i stedet for bokstaver og tall.
 • Hvis du bruker et talltastatur i stedet for et vanlig tastatur.

I stedet ser du standardtastaturet til du er ferdig med å skrive.

Slå på skriving med én hånd

Bruk skriving med én hånd på iPhone for å gjøre det enklere å skrive med én hånd. Slik gjør du det:

 1. Trykk og hold på  eller .
 2. Trykk på tastatursymbolet for å flytte tastaturet til venstre. Trykk på tastatursymbolet for å flytte tastaturet til høyre.
 3. Trykk og hold  eller  når du er ferdig. Deretter trykker du på tastatursymbolet for å velge de vanlige innstillingene til tastaturet.

Du kan også slå på skriving med én hånd fra Innstillinger > Generelt > Tastaturer, og trykke på Enhåndstastatur. Du trenger en iPhone 6 eller nyere for å bruke skriving med én hånd. Denne funksjonen ekskluderer iPhone SE og iPod touch.

Hvis du har iPhone 6 eller nyere, fungerer ikke Enhåndstastatur hvis du har satt skjermen til Zoomet i stedet for Standard. Hvis du har iPhone 6 Plus eller nyere, fungerer Enhåndstastatur hvis skjermen er satt til Zoomet eller Standard. Hvis du vil justere skjerminnstillingene, går du til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Visningszoom.

Endre layout på et fysisk tastatur

Du kan velge mellom flere tastaturlayouter for at tastene skal stemme overens med det fysiske tastaturet. Du kan også bruke en alternativ tastaturlayout som ikke stemmer overens med det fysiske tastaturet.

Før du kan endre det fysiske tastaturet, må du sammenkoble det med iPhone, iPad eller iPod touch. Følg instruksjonene som fulgte med tastaturet, for å sette det i oppdagings- eller sammenkoblingsmodus. Når du har sammenkoblet det, går du til Innstillinger > Generelt > Maskinvaretastatur, og deretter velger du en layout.

Les om hvordan du konfigurerer og bruker et Bluetooth-tilbehør – som et tastatur – med enheten din.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: