Hvis du glemmer mobilsvarpassordet på iPhone

Hvis du ikke kan høre mobilsvarmeldinger på iPhone fordi du har glemt passordet, må du kontakte operatøren din.

Apple har ikke tilgang til passordet for svareren og kan ikke tilbakestille det for deg.

Kontakt mobilnettoperatøren din

Bare mobilnettoperatøren har tilgang til og kan administrere mobilsvarkontoen for telefonnummeret ditt. På operatørens kundeserviceside kan du se etter fremgangsmåten for hvordan du tilbakestiller passordet på nettet eller via telefon.

Hvis du trenger hjelp med å finne operatørens kundeserviceside, kan du lese artikkelen for Apples operatørstøtte eller bruke en søkemotor på nettet.

Publiseringsdato: