Legg til nettsider på leselisten

Med leselisten kan du lagre nettsider til senere. Når du har lagt til en nettside på leselisten, kan du lese den når du vil, selv om du ikke har noen internettforbindelse. 

Legg til en nettside

  1. Åpne en nettside i Safari på iPhone eller iPad.
  2. Trykk på Del-knappen , og trykk deretter på Legg til i leseliste.

Safari lagrer koblingen og nettsiden. Du kan lese nettsiden senere, selv når du er frakoblet. Gå til Innstillinger > Safari, bla ned til Leseliste, og kontroller at Arkiver leselistesider lokalt er slått på.


Se leselisten

  1. Trykk på Vis bokmerker  og deretter på Leseliste .
    iPhone som viser Safari-leseliste
  2. Trykk på nettsiden du vil lese.

Når du er ferdig, åpner du leselisten igjen og sveiper til venstre for å slette nettsiden fra leselisten. Eller sveip til høyre for å merke siden som ulest.

     


Konfigurere en Leseliste-widget

iPhone som viser startskjermen med Leseliste-widgeten i øvre venstre hjørne

I iOS 17 eller nyere kan du legge til en Leseliste-widget på startskjermen.

  1. Fra Hjem-skjermen trykker du og holder på en widget eller et tomt område til appene rister.
  2. Trykk på Legg til-knappen  i øvre venstre hjørne.
  3. Rull ned og trykk på Safari, sveip til venstre eller høyre for å velge en størrelse, og trykk deretter på Legg til widget.
  4. Trykk på Ferdig.
Publiseringsdato: