De app Meten gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch

Lees hier hoe u de grootte van objecten kunt vaststellen met de app Meten en de camera van uw iPhone, iPad of iPod touch.

De app Meten maakt gebruik van augmented reality-technologie (AR) om uw iOS-apparaat om te toveren tot een meetlat. U kunt de grootte van objecten snel vaststellen, de afmetingen van rechthoekige objecten automatisch detecteren en een foto van de meting bewaren om later te kunnen raadplegen.

   

Voordat u begint

Controleer eerst of u iOS 12 gebruikt op de iPhone SE, iPhone 6s of nieuwer, iPad (5e generatie of nieuwer), iPad Pro of iPod touch (7e generatie). Zorg er ook voor dat de ruimte goed verlicht is.


de app Meten gebruiken om één meting te doen

Eén meting doen

 1. Open de app Meten en volg de instructies op het scherm, waarbij u wordt gevraagd uw apparaat te bewegen. Zo krijgt uw apparaat een referentiekader voor het object dat u wilt meten en het oppervlak waarop het zich bevindt. Blijf het apparaat bewegen tot er een cirkel met een stip in het midden wordt weergegeven. 
 2. Beweeg het apparaat tot de stip zich op het beginpunt van uw meting bevindt en tik vervolgens op het plussymbool.
 3. Beweeg het apparaat langzaam tot de stip zich op het eindpunt van uw meting bevindt en tik vervolgens opnieuw op het plussymbool.

Nadat u een meting hebt gedaan, kunt u het begin- en eindpunt aanpassen. Raak een van de punten aan en sleep deze naar de gewenste plek. De meting wordt aangepast op het moment dat u een punt verplaatst.

Uw meting bewaren

Wanneer de meting wordt weergegeven, kunt u op het getal tikken om de grootte weer te geven in inches of centimeters. Tik op 'Kopieer'. De waarde wordt nu naar het klembord gekopieerd, zodat u deze in een andere app kunt plakken. Tik op 'Wis' om opnieuw te beginnen.

U kunt ook een foto maken waarop u het object en de meting kunt zien. Tik op het camerasluitersymbool. De foto wordt linksonder op het scherm weergegeven. Tik erop om wijzigingen aan te brengen met 'Markeringen' of veeg naar links om de afbeelding te bewaren in de app 'Foto's'.

de app Meten gebruiken om meerdere metingen van een object te doen

Meerdere metingen doen

 1. Nadat u de eerste meting hebt gedaan, beweegt u uw apparaat zo dat de stip zich op een andere plek op of nabij het object bevindt.
 2. Tik op het plussymbool om met de tweede meting te beginnen en beweeg het apparaat zo, dat de stip zich ergens op de bestaande meting bevindt.*
 3. Tik opnieuw op het plussymbool. De tweede meting wordt weergegeven.
 4. Herhaal deze stappen om zo veel metingen te doen als u wilt.

Tik op de herstelpijl om de laatste meting te verwijderen of tik op 'Wis' om opnieuw te beginnen.

* Extra metingen moeten ergens op een bestaande meting beginnen of eindigen. Anders worden alle eerdere metingen vervangen door de nieuwste.

de app Meten gebruiken om de afmetingen van een rechthoek vast te stellen

Een rechthoek meten

Als uw apparaat detecteert dat het object dat u opmeet vierkant of rechthoekig is, wordt er automatisch een meetvak om het object heen geplaatst. Tik op het plussymbool. Er worden metingen weergegeven voor de breedte en lengte van het object. Beweeg het apparaat een klein stukje. Het berekende gebied van het object wordt weergegeven.

Wanneer de meting wordt weergegeven, kunt u op het getal van het berekende gebied tikken om de lengte van de diagonaal en het gebied in vierkante inch of vierkante meter weer te geven.

De waterpas gebruiken

De app Meten heeft ook een waterpas die u kunt gebruiken om een verticaal object, zoals een fotolijst, of een plat oppervlak, zoals een tafel, recht te zetten.

Een verticaal object rechtzetten

 1. Tik op 'Waterpas' in de app Meten.
 2. Houd een van de randen van uw iPhone of iPad tegen het object dat u recht wilt zetten. De waterpas laat u zien hoeveel graden het object afwijkt. Pas het object aan totdat de app 0 graden aangeeft en groen wordt.
  de waterpasfunctie van de app Meten gebruiken

Bepalen of een oppervlak waterpas is

 1. Tik op 'Waterpas' in de app Meten.
 2. Leg uw apparaat plat op het oppervlak. De app maakt gebruik van twee cirkels en graden om u te laten zien hoe scheef het oppervlak is. Als het oppervlak recht is, wordt er één cirkel weergegeven met de aanduiding 0 graden. De waterpas wordt groen.
  de waterpasfunctie van de app Meten gebruiken

U kunt de waterpas ook kalibreren om een beginpunt naar wens te gebruiken. Houd uw apparaat in de gewenste positie en tik op het scherm om de waterpas op 0 graden in te stellen. Als u het apparaat vervolgens beweegt, ziet u hoeveel graden het afwijkt van het beginpunt dat u hebt ingesteld.

Publicatiedatum: