Over de toetsenbordinstellingen op een iPhone, iPad en iPod touch

Lees hoe u in elke app op uw apparaat de ingebouwde toetsenborden kunt gebruiken. U kunt schakelen tussen toetsenborden, eenhandig typen selecteren, toetsenborden van andere leveranciers gebruiken en meer.

De toetsenbordinstellingen wijzigen

U kunt de instellingen van het ingebouwde toetsenbord op uw apparaat wijzigen, of talen toevoegen. Daarmee verandert u tevens het woordenboek dat voor autocorrectie wordt gebruikt, het aantal letters op het toetsenbord en de indeling van de toetsen. De taal van het toetsenbord bepaalt ook welk woordenboek wordt gebruikt voor tekstsuggesties.

De toetsenbordinstellingen aanpassen:

 1. Open een app die gebruikmaakt van het toetsenbord, zoals Berichten of Mail.
 2. Houd  of  ingedrukt.
 3. Tik op 'Instellingen toetsenbord'.
 4. Pas vervolgens de instellingen aan.

Een toetsenbord-app van een andere leverancier toevoegen of verwijderen

U kunt toetsenbord-apps van andere leveranciers op uw apparaat installeren op dezelfde manier als andere apps. Na installatie van een nieuw toetsenbord moet u het toevoegen voordat u het kunt gebruiken. Volg deze stappen:

 1. Ga naar de App Store en zoek de gewenste toetsenbord-app.
 2. Tik op 'Download' en volg de aanwijzingen om de app te installeren.
 3. Voer uw Apple ID-wachtwoord in of gebruik Face ID of Touch ID als deze voorziening op uw apparaat beschikbaar is.
 4. Voeg vervolgens het nieuwe toetsenbord toe. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetsenborden' > 'Voeg toetsenbord toe' en selecteer de app die u hebt geïnstalleerd. Mogelijk moet u volledige toegang toestaan om het toetsenbord te gebruiken.

Een toetsenbord van een andere leverancier verwijderen:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' en tik achtereenvolgens op 'Toetsenbord' en 'Toetsenborden'.
 2. Tik op 'Wijzig'. 
 3. Tik op  en vervolgens op 'Gereed'. 

U kunt een toetsenbord ook verwijderen door de bijbehorende app te verwijderen die u vanuit de App Store hebt geïnstalleerd. Hierdoor wordt het toetsenbord ook verwijderd uit 'Instellingen'.

Overschakelen naar een ander toetsenbord

Tijdens het gebruik van een app kunt u overschakelen naar een ander toetsenbord, bijvoorbeeld van een andere leverancier of voor een specifieke taal. Volg deze stappen:

 1. Houd  of  ingedrukt.
 2. Selecteer het toetsenbord dat u wilt gebruiken. 

Als u de volgorde van de toetsenborden wilt aanpassen:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik op 'Toetsenborden'.
 2. Tik op 'Wijzig'.
 3. Houd uw vinger op drie horizontale lijnen  om het toetsenbord te verplaatsen.
 4. Tik op 'Gereed'.

Soms zijn toetsenborden van andere leveranciers niet beschikbaar, om een van de volgende redenen:

 • Als de ontwikkelaar van de app die u gebruikt, geen toetsenborden van andere fabrikanten toestaat.
 • Als u in een beveiligd tekstveld typt, zoals het veld voor het invoeren van een wachtwoord waarbij getypte tekens als puntjes verschijnen en niet als letters of cijfers.
 • Als u een numeriek toetsenbord gebruikt in plaats van een standaardtoetsenbord.

In zulke gevallen ziet u het standaardtoetsenbord, totdat u klaar bent met typen.

Eenhandig typen inschakelen

U kunt eenhandig typen gebruiken om het typen met één hand op de iPhone makkelijker te maken. Dit doet u als volgt:

 1. Houd  of  ingedrukt.
 2. Tik op toetsenbordsymbool om het toetsenbord naar links te verplaatsen. Tik op toetsenbordsymbool om het toetsenbord naar rechts te verplaatsen.
 3. Houd uw vinger op  of  wanneer u klaar bent. Tik vervolgens op toetsenbordsymbool om terug te keren naar de normale instelling van het toetsenbord.

U kunt eenhandig typen ook inschakelen via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik op 'Eenhandig toetsenbord'. U hebt een iPhone 6 of nieuwer nodig als u het eenhandige toetsenbord wilt gebruiken. Deze functie is niet beschikbaar op de iPhone SE (1e generatie) en iPod touch.

Het eenhandige toetsenbord werkt niet op een iPhone 6 of hoger als uw beeldscherm is ingesteld op 'Ingezoomd' in plaats van 'Standaard'. Als u een iPhone 6 Plus of hoger gebruikt, werkt het eenhandige toetsenbord als uw beeldscherm is ingesteld op 'Ingezoomd' of 'Standaard'. Als u de scherminstellingen wilt aanpassen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid' > 'Weergavezoom'.

De indeling van een fysiek toetsenbord aanpassen

U kunt kiezen uit diverse toetsenbordindelingen, zodat de indeling overeenkomt met de toetsen op uw fysieke toetsenbord. U kunt ook een alternatieve toetsenbordindeling gebruiken die niet overeenkomt met uw fysieke toetsenbord.

Het fysieke toetsenbord moet eerst worden gekoppeld met uw iPhone, iPad of iPod touch voordat u het kunt gebruiken. Volg de bij het toetsenbord meegeleverde instructies om het in de detecteerbare modus of koppelmodus te zetten. Nadat u het toetsenbord hebt gekoppeld, gaat u naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Hardwaretoetsenbord' en selecteert u een indeling.

Lees hoe u een Bluetooth-accessoire configureert en gebruikt (bijvoorbeeld een toetsenbord) in combinatie met uw apparaat.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: