Laikā sinhronizētu dziesmu vārdu kopīgošana iPhone vai iPad ierīcē, izmantojot lietotni Apple Music

Ar Apple Music varat izpaust savu būtību, lietotnē Messages kopīgojot dziesmas vārdus. Vai arī kopīgojiet dziesmas vārdu rindiņas kā uzlīmi Facebook vai Instagram stāstā.

Lūk, kas jums nepieciešams, lai kopīgotu laikā sinhronizētus dziesmu vārdus


Laikā sinhronizētu dziesmu vārdu kopīgošana

 1. Atveriet lietotni Apple Music.
 2. Apple Music katalogā atrodiet dziesmu ar laikā sinhronizētiem vārdiem, pēc tam pieskarieties dziesmai un turiet to nospiestu.
  iPhone, kurā redzama dziesmas vārdu kopīgošanas opcija
 3. Pieskarieties pie Share Lyrics (Kopīgot dziesmas vārdus). Ja neredzat opciju Share Lyrics (Kopīgot dziesmas vārdus), laikā sinhronizētie dziesmu vārdi nav pieejami.
 4. Pieskarieties dziesmas vārdu rindiņām, ko vēlaties kopīgot. Jūs varat kopīgot maksimāli 150 rakstzīmju.
  iPhone, kurā redzama kopīgošanas lapa ar divām rindiņām no atlasītās dziesmas vārdiem.
 5. Kopīgošanas lapas lietotņu atlases sadaļā izvēlieties lietotni, kurā vēlaties kopīgot dziesmas vārdus:
  • Pieskarieties pie Messages, lai kopīgotu dziesmas vārdus kopā ar audio fragmentu, kuru var atskaņot pakalpojumā iMessage.*
  • Pieskarieties pie Facebook vai Instagram, lai kopīgotu dziesmas vārdus kā uzlīmi stāstā. Vai neredzat Facebook vai Instagram? Pārbaudiet, vai jūsu ierīcē ir instalēta platforma Facebook vai Instagram.

*Audio fragmentus lietotnē Messages var atskaņot vienīgi adresāti, kuri abonē Apple Music.


Laikā sinhronizētos dziesmu vārdus varat kopīgot arī dziesmas atskaņošanas laikā

Vienkārši pieskarieties pie Lyrics (Dziesmas vārdi) poga Lyrics (Dziesmas vārdi), pēc tam pieskarieties dziesmu vārdu rindiņai, kuru vēlaties kopīgot, un turiet to nospiestu. Atvērtajā kopīgošanas lapā varat pieskarties papildu rindiņām, pēc tam pieskarieties pie Messages, Facebook vai Instagram.

Platformas Facebook, Instagram un Snapchat var nebūt pieejamas visās valstīs un reģionos.

Lietotnes Apple Music pieejamība dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties. Uzziniet vairāk par savā valstī vai reģionā pieejamo saturu.

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: