שימוש בהכתבה ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

ניתן להשתמש בהכתבה במקום במקלדת כדי להזין טקסט באפליקציות ובתכונות רבות שעושות שימוש במקלדת ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch.

ב-iPhone 6s ואילך וב-iPad, ניתן להשתמש בהכתבה ללא חיבור לאינטרנט. דגמים קודמים של iPhone ו-iPad זקוקים לחיבור לאינטרנט.1

הכתבת טקסט

כדי להזין טקסט, הקישו על לחצן המיקרופון  במקלדת, ואז התחילו לדבר. בעודכם מדברים, הטקסט מופיע במסך. כדי לסיים, הפסיקו לדבר, ולאחר מכן הקישו על לחצן המקלדת .

אם תכונת ההכתבה לא בטוחה איזו מילה נאמרה, תראו קו כחול מתחת למילה המוכתבת, כדי שתוכלו לבדוק אם היא מדויקת. כדי לערוך תיקונים, הקישו על המילה המסומנת בקו תחתון, ואז בחרו באיות הנכון. כדי להחליף מילה, הקישו פעמיים עליה, הקישו על לחצן המיקרופון , ולאחר מכן אמרו אותה שוב, והקישו על לחצן המקלדת .

כדי להחליף מקטע, בחרו את מה ברצונכם להחליף, ואז הקישו על לחצן המיקרופון  ודברו שוב. כדי להוסיף טקסט נוסף, הקישו במקום שבו תרצו להוסיף טקסט, הקישו על לחצן המיקרופון , ואז דברו שוב.

כדי לשנות את שפת ההכתבה, לחצו לחיצה ממושכת על לחצן המיקרופון , ואז בחרו את השפה הרצויה.

שימוש בפיסוק ובעיצוב

תוכלו להוסיף פיסוק על ידי ציון הפיסוק הרצוי. לדוגמה, הטקסט "שלום רון פסיק הצ'ק בדואר סימן קריאה" הופך לטקסט "שלום רון, הצ'ק בדואר!"

הנה כמה פקודות שכיחות של סימני פיסוק ועיצוב שניתן להשתמש בהן:

  • מירכאות: פתיחת מירכאות וסגירת מירכאות
  • פיסקה חדשה: התחלת פיסקה חדשה
  • שורה חדשה: התחלת שורה חדשה
  • אותיות גדולות: כתיבת המילה הבאה באותיות גדולות
  • הפעלת אותיות גדולות/כיבוי אותיות גדולות: שימוש באות גדולה בתחילת כל מילה
  • חיוך: הזנת :-)
  • פרצוף עצוב: הזנת :-(
  • פרצוף קורץ: הזנת ;-)
  1. הכתבה במצב לא מקוון לא תומכת בכל השפות.
תאריך פרסום: