שימוש באפליקציה 'תזכורות קוליות'

הקליטו תזכורות קוליות ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac. לאחר מכן, ערכו ושתפו את ההקלטות.


באפליקציה 'תזכורות קוליות', ההקלטה מבוצעת באמצעות המיקרופון המובנה במכשיר. להקלטה איכותית יותר בסטריאו, השתמשו במיקרופון סטריאו חיצוני.

   

כיצד להקליט תזכורת קולית

 1. פתחו את האפליקציה 'תזכורות קוליות' או בקשו מ-Siri לפתוח אותה.
 2. כדי להקליט, הקישו או הקליקו על לחצן ההקלטה המסומן בעיגול אדום. כדי לעצור, הקישו על לחצן העצירה. ב-iPad או ב-Mac‏1, הקישו או הקליקו על לחצן ההשהיה.
 3. כשאתם מקישים על לחצן העצירה, התזכורת נשמרת באופן אוטומטי והמיקום הנוכחי שלכם מוגדר ככותרת של התזכורת.2 ב-iPad או ב-Mac, הקליקו על 'סיום' כשתסיימו להקליט.

כל התזכורות שלכם זמינות בכל מכשיר שמחובר ל-iCloud עם אותו Apple ID. כל שעליכם לעשות הוא להפעיל 'תזכורות קוליות' בהגדרות iCloud של כל אחד מהמכשירים.

אחרי שתקליטו תזכורת קולית, תוכלו לערוך אותה.


עריכת תזכורת קולית

אחרי שתקליטו תזכורת קולית, תוכלו בקלות להחליף קטע מסוים, לחתוך את ההקלטה או למחוק חלק ממנה.

כיצד להחליף חלק מתזכורת קולית

 1. הקישו על התזכורת שברצונכם לערוך. הקישו על הסמל עם שלוש הנקודות הכחולות ולאחר מכן הקישו על 'עריכת הקלטה'. ב-iPad או ב-Mac, בחרו את התזכורת ולאחר מכן הקישו או הקליקו על 'עריכה'.
 2. החליקו את צורת הגל שמאלה או ימינה עד שסמן המיקום הכחול ימוקם בהתחלה של החלק שברצונכם להחליף. ב-Mac, מקמו את סמן המיקום הכחול בסקירת ההקלטה שמופיעה בחלק התחתון של האפליקציה כדי לבחור נקודת התחלה.
 3. הקישו על 'החלף' כדי להקליט הקלטה חדשה שתחליף את החלק שנבחר בתזכורת הקיימת.
 4. כשתסיימו להקליט, הקישו על לחצן ההשהיה.
 5. לשמירה, הקישו על 'סיום'.

כיצד לחתוך את ההתחלה או את הסוף של תזכורת

 1. הקישו על התזכורת שברצונכם לחתוך. הקישו על הסמל עם שלוש הנקודות הכחולות ולאחר מכן, הקישו על 'עריכת הקלטה'. ב-iPad או ב-Mac, בחרו את התזכורת ולאחר מכן הקליקו על 'עריכה'.
 2. הקישו על . סמנים צהובים עם חצים יופיעו בכל אחד מקצוות התזכורת בתרשים ההקלטה התחתון.
 3. כדי לחתוך את ההתחלה, גררו את החץ הצהוב מימין אל מיקום ההתחלה הרצוי של התזכורת. כדי לחתוך את הסוף, גררו את החץ הצהוב משמאל אל מיקום הסיום הרצוי של התזכורת.
 4. הקישו על 'חתוך'.
 5. הקישו על 'שמור'. אם סיימתם לערוך את התזכורת, הקישו על 'סיום'.

כיצד למחוק חלק מתזכורת

 1. הקישו על התזכורת שברצונכם לחתוך. הקישו על הסמל עם שלוש הנקודות הכחולות ולאחר מכן הקישו על 'עריכת הקלטה'. ב-iPad או ב-Mac, בחרו את התזכורת ולאחר מכן הקליקו על 'עריכה'.
 2. הקישו על . סמנים צהובים עם חצים יופיעו בכל אחד מקצוות התזכורת בתרשים ההקלטה התחתון.
 3. גררו את החץ הצהוב הימני ואת החץ הצהוב השמאלי כך שיתחמו את החלק שברצונכם למחוק מהתזכורת.
 4. הקישו על 'מחק'.
 5. הקישו על 'שמור'. אם סיימתם לערוך את התזכורת, הקישו על 'סיום'.

שיתוף תזכורת קולית

רוצים לשתף את התזכורת הקולית שלכם עם חבר או לשמור אותה במיקום נוסף? הקישו על תזכורת ברשימה, הקישו על הסמל עם שלוש הנקודות הכחולות ולאחר מכן הקישו על 'שתף'. ב-iPad או ב-Mac, בחרו תזכורת ולאחר מכן הקישו או הקליקו על לחצן השיתוף סמל השיתוף.

בחרו אמצעי שיתוף, כגון 'הודעות' או אפליקציית רשת חברתית. תוכלו גם לשמור את התזכורת במיקום נוסף באמצעות אפשרות כגון iCloud Drive או 'דואר'.

כיצד למחוק תזכורת קולית

 1. הקישו או הקליקו כדי לבחור את התזכורת שברצונכם למחוק.
 2. הקישו על . ב-Mac, הקישו על מקש Delete או בחרו באפשרות 'עריכה' > 'מחק'. התזכורת תועבר לתיקיה 'נמחקו לאחרונה'.

תזכורות קוליות נשמרות בתיקיה 'נמחקו לאחרונה' למשך 30 יום ולאחר מכן הן נמחקות לצמיתות. אפשר לשחזר תזכורת קולית אם היא עדיין נמצאת בתיקיה 'נמחקו לאחרונה':

 1. ב'תזכורות קוליות', הקישו או הקליקו על 'נמחקו לאחרונה'.
 2. הקישו או הקליקו על התזכורת שברצונכם לשחזר.
 3. הקישו או הקליקו על 'שחזר' ולאחר מכן הקישו או הקליקו על 'שחזר הקלטה'.

 

1. האפליקציה 'תזכורות קוליות' מובנית במערכת החל מגרסה macOS Mojave ואילך.

2. ניתן להפעיל ולהשבית מתן שמות מבוסס-מיקום ב'הגדרות' > 'תזכורות קוליות'. ב-Mac, בחרו 'תזכורות קוליות' > 'העדפות'.

תאריך פרסום: