Αποθήκευση αρχείων PDF στην εφαρμογή Βιβλία σε iPhone, iPad ή iPod touch

Χρησιμοποιήστε το Apple Books για αποθήκευση, υπογραφή, σήμανση και κοινή χρήση αρχείων PDF.

Αποθήκευση ή εισαγωγή αρχείων PDF

Αφού διαμορφώσετε το iCloud Drive, μπορείτε να προσθέσετε αρχεία PDF στη Βιβλιοθήκη Apple Books στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Mac. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία σας σε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες συσκευές σας.

Αποθήκευση αρχείου PDF που είναι συνημμένο σε email ή που προέρχεται από ιστότοπο

 1. Πατήστε το αρχείο PDF για να το ανοίξετε.
 2. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» .
 3. Σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από τα εικονίδια της εφαρμογής και πατήστε «Βιβλία».
  Το εικονίδιο Apple BooksΑν δεν βλέπετε την επιλογή «Βιβλία», πατήστε το κουμπί «Περισσότερα». Στη συνέχεια, πατήστε «Βιβλία».
  Το εικονίδιο Apple Books εμφανίζεται μόλις πατήσετε το κουμπί «Περισσότερα».

Το αρχείο PDF ανοίγει και αποθηκεύεται αυτόματα στην εφαρμογή Βιβλία. Μπορείτε να το βρείτε αργότερα στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη».

Αποθήκευση ιστοσελίδας ως αρχείου PDF

 1. Ανοίξτε μια ιστοσελίδα στο Safari.
 2. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» 
 3. Σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από τα εικονίδια της εφαρμογής και πατήστε «Βιβλία».
  Το εικονίδιο Apple BooksΑν δεν βλέπετε την επιλογή «Βιβλία», πατήστε το κουμπί «Περισσότερα». Στη συνέχεια, πατήστε «Βιβλία».
  Το εικονίδιο Apple Books εμφανίζεται μόλις πατήσετε το κουμπί «Περισσότερα».

Το αρχείο PDF ανοίγει και αποθηκεύεται αυτόματα στην εφαρμογή Βιβλία. Μπορείτε να το βρείτε αργότερα στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη».

Αποθήκευση email ως αρχείου PDF

 1. Πατήστε ένα email στην εφαρμογή Mail.
 2. Για να αποθηκεύσετε το email ή το νήμα του email ως αρχείο PDF, πατήστε το κουμπί «Περισσότερες ενέργειες»  στο κάτω μέρος της γραμμής εργαλείων. 
 3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Εκτύπωση».
 4. Αγγίξτε παρατεταμένα την προεπισκόπηση του email στο κάτω μέρος της οθόνης. Θα ανοίξει μια μεγαλύτερη προεπισκόπηση.
 5. Πατήστε τη μεγαλύτερη προεπισκόπηση.
 6. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» και μετά πατήστε «Βιβλία».
  Το εικονίδιο Apple BooksΑν δεν βλέπετε την επιλογή «Βιβλία», πατήστε το κουμπί «Περισσότερα». Στη συνέχεια, πατήστε «Βιβλία».
  Το εικονίδιο Apple Books εμφανίζεται μόλις πατήσετε το κουμπί «Περισσότερα».

Το αρχείο PDF ανοίγει και αποθηκεύεται αυτόματα στην εφαρμογή Βιβλία. Μπορείτε να το βρείτε αργότερα στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη».


Χρήση του Mac για την προσθήκη ενός αρχείου PDF στη Βιβλιοθήκη σας

Στο Mac, ανοίξτε το Apple Books, βρείτε το αρχείο PDF στο Finder ή στο Γραφείο εργασίας και σύρετε το αρχείο στη Βιβλιοθήκη σας.

Το αρχείο PDF θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή Βιβλία σε οποιοδήποτε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac, αρκεί να έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID και να έχετε ενεργοποιήσει το iCloud Drive για την εφαρμογή Βιβλία.


Επεξεργασία ενός αρχείου PDF που αποθηκεύσατε

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε μια υπογραφή σε ένα αρχείο PDF, χρησιμοποιήστε τη Σήμανση. Για να μετονομάσετε ένα αρχείο PDF, ανοίξτε την εφαρμογή Βιβλία στο iPhone, το iPad ή το iPod touch και βρείτε το αρχείο PDF στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη». Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Εμφάνιση ενεργειών»  και επιλέξτε «Μετονομασία».


Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων PDF στην εφαρμογή Αρχεία

Ημερομηνία δημοσίευσης: