Αποθηκεύστε και επεξεργαστείτε αρχεία PDF στο iPhone, το iPad ή το iPod touch με την εφαρμογή «Βιβλία»

Με το Apple Books, μπορείτε να κάνετε αποθήκευση και σήμανση αρχείων PDF, και πολλά άλλα.

το εικονίδιο της εφαρμογής iOS Apple Books

Μπορείτε να προσθέτετε αρχεία PDF στη Βιβλιοθήκη Apple Books στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή τον Mac και, στη συνέχεια, να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας από οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας το iCloud Drive. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Apple Books.

Αποθήκευση ή εισαγωγή αρχείων PDF

Μπορείτε να αποθηκεύετε ένα αρχείο PDF από το email σας ή από έναν ιστότοπο στην εφαρμογή «Βιβλία». Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε ένα email ή μια ιστοσελίδα ως αρχείο PDF, να εισαγάγετε αρχεία PDF από άλλες εφαρμογές ή να προσθέτετε αρχεία PDF στη Βιβλιοθήκη Apple Books στον Mac.

Αποθήκευση αρχείου PDF που είναι συνημμένο σε email ή που προέρχεται από ιστότοπο

Στη συσκευή σας iOS, πατήστε το αρχείο PDF για να το ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση». Σαρώστε προς τη μεσαία σειρά και, στη συνέχεια, πατήστε «Αντιγραφή στα Βιβλία».

Αποθήκευση email ή ιστοσελίδας ως αρχείο PDF

  • Στην εφαρμογή Mail, πατήστε ένα email, πατήστε το κουμπί «Απάντηση» και, στη συνέχεια, πατήστε «Εκτύπωση».1 Πιέστε δυνατά πάνω στην προεπισκόπηση για να ανοίξει. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» στην επάνω δεξιά γωνία. Σαρώστε προς τη μεσαία σειρά και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Αντιγραφή στα Βιβλία».
  • Στο Safari, ανοίξτε μια ιστοσελίδα και πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση». Σαρώστε προς τη μεσαία σειρά και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Αποθήκευση PDF στα Βιβλία».2

Εισαγωγή PDF από άλλη εφαρμογή

Κάθε εφαρμογή τρίτου είναι διαφορετική. Τα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Αναζητήστε μια επιλογή για Κοινή χρήση ή το κουμπί «Κοινή χρήση». Στη συνέχεια, επιλέξτε «Αντιγραφή στα Βιβλία». Ενδεχομένως να δείτε επίσης μια επιλογή για «Άνοιγμα σε». Στη συνέχεια, επιλέξτε «Αντιγραφή στα Βιβλία».

Αν δεν μπορείτε να βρείτε καμία από τις παραπάνω επιλογές, αναζητήστε μια επιλογή για Εκτύπωση ή AirPrint. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για να αποθηκεύσετε το αρχείο PDF όπως θα κάνατε για ένα email ή μια ιστοσελίδα.

Προσθήκη αρχείου PDF στη Βιβλιοθήκη σας στον Mac

Ανοίξτε το Apple Books, βρείτε το αρχείο PDF στο Finder ή στο Γραφείο εργασίας και σύρετε το αρχείο στη Βιβλιοθήκη σας.

Το αρχείο PDF θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή «Βιβλία» σε οποιοδήποτε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο Apple ID και να έχετε ενεργοποιημένο το iCloud Drive για την εφαρμογή «Βιβλία».

 

1. Σε ένα νήμα email, μπορείτε επίσης να πατήσετε «Περισσότερα» στο κάτω μέρος οποιουδήποτε μεμονωμένου μηνύματος. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Απάντηση» και επιλέξτε «Εκτύπωση». Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα παλιότερο email στο νήμα ως αρχείο PDF.

2. Αν η ιστοσελίδα διαθέτει Προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να πατήσετε επίσης τοκουμπί «Προβολή ανάγνωσης» στη γραμμή διεύθυνσης για εκκαθάριση και απλοποίηση της ιστοσελίδας πριν την αποθηκεύσετε στην εφαρμογή «Βιβλία».

 

Ένα iPhone X με ανοιχτή την εφαρμογή Apple Books σε ένα αρχείο PDF με ενεργό το μενού «Σήμανση».

Προβολή, σήμανση ή υπογραφή αρχείου PDF

Βρείτε το αρχείο PDF που θέλετε να προβάλετε ή να επισημάνετε στην ενότητα «Βιβλιοθήκη» της εφαρμογής «Βιβλία». Πατήστε το αρχείο PDF για να το ανοίξετε. Μπορείτε να σαρώσετε τις σελίδες ή να πραγματοποιήσετε κύλιση για να διαβάσετε το έγγραφο.

Πατήστε το αρχείο PDF για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

  • Πατήστε το κουμπί «Βιβλιοθήκη» για να κλείσετε το αρχείο PDF και να επιστρέψετε στη βιβλιοθήκη σας.
  • Πατήστε το κουμπί «Πίνακας περιεχομένων» για να δείτε όλες τις σελίδες στο αρχείο PDF. Από εδώ, μπορείτε επίσης να μεταβείτε απευθείας σε οποιονδήποτε Σελιδοδείκτη.
  • Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση»για να δείτε τις επιλογές κοινής χρήσης ή εκτύπωσης.
  • Πατήστε το κουμπί «Σήμανση» για να σχεδιάσετε και να γράψετε πάνω στο αρχείο PDF. Αν εκτυπώσετε ή στείλετε με email το αρχείο PDF, θα περιέχει όλες τις υπογραφές και τη σήμανση που έχετε προσθέσει σε αυτό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της Σήμανσης.
  • Πατήστε το κουμπί «Αναζήτηση» για να βρείτε μια λέξη ή μια φράση στο έγγραφο, ή έναν συγκεκριμένο αριθμό σελίδας.
  • Πατήστε το κουμπί «Απενεργοποίηση» για τον Σελιδοδείκτη σελίδας για να αποθηκεύσετε τη θέση σας για αργότερα.

 

 

Μια εικόνα GIF ενός iPhone X με ανοιχτή την εφαρμογή Apple Books και ενεργό το μενού επιλογών «Κοινή χρήση».

Εκτύπωση ή αποστολή με email ενός αρχείου PDF

Στην ενότητα «Βιβλιοθήκη» της εφαρμογής «Βιβλία», βρείτε το αρχείο PDF που θέλετε να εκτυπώσετε ή να στείλετε με email. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερες επιλογές» στην κάτω δεξιά γωνία κάτω από το αρχείο PDF και, στη συνέχεια, πατήστε «Κοινή χρήση PDF». Επιλέξτε «Mail» ή «Εκτύπωση» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Από το μενού «Κοινή χρήση», μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το αρχείο PDF για να το επικολλήσετε κάπου αλλού, να το στείλετε μέσω των Μηνυμάτων, να το αποθηκεύσετε στα Αρχεία ή να το εισαγάγετε σε άλλες εφαρμογές που εμφανίζονται.

Διαγραφή αρχείου PDF

Στην ενότητα «Βιβλιοθήκη» στην εφαρμογή «Βιβλία», βρείτε το αρχείο PDF που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Περισσότερες επιλογές» στην κάτω δεξιά γωνία, κάτω από το εικονίδιο του εξώφυλλου του αρχείου PDF. Ενδέχεται να δείτε μία από τις δύο παρακάτω επιλογές:

  • Αφαίρεση: Το αρχείο PDF έχει ληφθεί στη συσκευή σας. Πατήστε «Αφαίρεση» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Αφαίρεση από "Σε ανάγνωση"», «Αφαίρεση λήψης» ή «Διαγραφή παντού».
  • Διαγραφή παντού: Το αρχείο PDF είναι αποθηκευμένο στο iCloud Drive και δεν καταλαμβάνει χώρο στη συσκευή. 

Επιλέξτε «Διαγραφή παντού» για να αφαιρέσετε το αρχείο PDF από το iCloud Drive σε όλες τις συσκευές σας.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: