Αλλαγή ευαισθησίας του 3D Touch στο iPhone

Μπορείτε να αλλάξετε την πίεση που χρειάζεται για την ενεργοποίηση του 3D Touch.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία του 3D Touch σε συσκευές που το υποστηρίζουν.*

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > 3D Touch και χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα επίπεδο ευαισθησίας. Στην ίδια οθόνη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το 3D Touch.

* Οι εξής συσκευές iOS υποστηρίζουν το 3D Touch: iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max.

Ημερομηνία δημοσίευσης: