Αλλαγή ευαισθησίας του 3D Touch στο iPhone

Στο iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, μπορείτε να αλλάξετε την πίεση που χρειάζεται για την ενεργοποίηση του 3D Touch.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία του 3D Touch στο iPhone 6s και στα νεότερα μοντέλα.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > 3D Touch και χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα επίπεδο ευαισθησίας. Στην ίδια οθόνη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το 3D Touch. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: