Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις πληκτρολογίων στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα ενσωματωμένα πληκτρολόγια της συσκευής σας σε κάθε εφαρμογή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πληκτρολογίων, να επιλέξετε πληκτρολόγηση ενός χεριού, να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγια άλλων κατασκευαστών και πολλά περισσότερα.

Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ενσωματωμένου πληκτρολογίου στη συσκευή σας ή να προσθέσετε περισσότερες γλώσσες. Αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν επίσης το λεξικό που χρησιμοποιείται για την αυτόματη διόρθωση, τον αριθμό των γραμμάτων στο πληκτρολόγιο και τη διάταξη των πλήκτρων. Η γλώσσα του πληκτρολογίου καθορίζει επίσης τη γλώσσα του λεξικού που χρησιμοποιείται για το προβλεπτικό κείμενο.

Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου σας:

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο, όπως η εφαρμογή Μηνύματα ή η εφαρμογή Mail.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το  ή το .
 3. Πατήστε «Ρυθμίσεις πληκτρολογίου».
 4. Στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σας.

Προσθήκη ή διαγραφή εφαρμογής πληκτρολογίου άλλου κατασκευαστή

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές πληκτρολογίου άλλων κατασκευαστών με τον ίδιο τρόπο που εγκαθιστάτε άλλες εφαρμογές στη συσκευή σας. Μετά την εγκατάσταση του νέου πληκτρολογίου, θα χρειαστεί να το προσθέσετε για να το χρησιμοποιήσετε. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Μεταβείτε στο App Store και βρείτε την εφαρμογή πληκτρολογίου που θέλετε.
 2. Πατήστε «Λήψη» και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση.
 3. Εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID σας ή χρησιμοποιήστε το Face ID ή το Touch ID αν είναι διαθέσιμο στη συσκευή σας.
 4. Κατόπιν, προσθέστε το νέο πληκτρολόγιο. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγια > Νέο πληκτρολόγιο και επιλέξτε την εφαρμογή που εγκαταστήσατε. Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να επιτρέπεται η πλήρης πρόσβαση, προκειμένου να το χρησιμοποιείτε.

Για να διαγράψετε ένα πληκτρολόγιο άλλου κατασκευαστή:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά, πατήστε «Πληκτρολόγιο» και κατόπιν πατήστε «Πληκτρολόγια».
 2. Πατήστε «Επεξεργασία». 
 3. Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος». 

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα πληκτρολόγιο, διαγράφοντας τη συνοδευτική εφαρμογή που εγκαταστήσατε από το App Store. Με αυτόν τον τρόπο, το πληκτρολόγιο θα καταργηθεί από τις Ρυθμίσεις.

Μετάβαση σε άλλο πληκτρολόγιο

Ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα άλλο πληκτρολόγιο, όπως ένα πληκτρολόγιο άλλου κατασκευαστή ή ένα πληκτρολόγιο άλλης γλώσσας. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το  ή το .
 2. Επιλέξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Για να ορίσετε τη σειρά των πληκτρολογίων:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο και πατήστε «Πληκτρολόγια».
 2. Πατήστε «Επεξεργασία».
 3. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο με τις τρεις οριζόντιες γραμμές  για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Ορισμένες φορές, τα πληκτρολόγια άλλων κατασκευαστών δεν είναι διαθέσιμα για έναν από τους εξής λόγους:

 • Αν ο προγραμματιστής της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε δεν επιτρέπει πληκτρολόγια άλλων κατασκευαστών.
 • Αν πληκτρολογείτε σε ασφαλές πεδίο κειμένου, όπως στην περίπτωση καταχώρισης συνθηματικού όπου οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε εμφανίζονται ως τελείες, αντί για γράμματα και αριθμούς.
 • Αν χρησιμοποιείτε αριθμητικό πληκτρολόγιο, αντί για το βασικό πληκτρολόγιο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα βλέπετε το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο μέχρι να σταματήσετε να πληκτρολογείτε.

Ενεργοποίηση της πληκτρολόγησης ενός χεριού

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα πληκτρολόγησης ενός χεριού στο iPhone, για να μπορείτε να πληκτρολογείτε με μεγαλύτερη ευκολία με το ένα χέρι. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το  ή το .
 2. Πατήστε το εικονίδιο πληκτρολογίου για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο αριστερά. Πατήστε το εικονίδιο πληκτρολογίου για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο δεξιά.
 3. Όταν είστε έτοιμοι, αγγίξτε παρατεταμένα το  ή το . Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο πληκτρολογίου για να επαναφέρετε το πληκτρολόγιό σας στη συνήθη ρύθμιση.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την πληκτρολόγηση ενός χεριού μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγια και πατώντας την επιλογή «Πληκτρολόγιο ενός χεριού». Χρειάζεστε ένα iPhone 6 ή νεότερο μοντέλο για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο ενός χεριού. Αυτή η δυνατότητα δεν περιλαμβάνει το iPhone SE (1ης γενιάς) και το iPod touch.

Αν έχετε iPhone 6 ή νεότερο μοντέλο, το πληκτρολόγιο ενός χεριού δεν λειτουργεί αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση «Με ζουμ» και όχι τη ρύθμιση «Τυπική» για την οθόνη. Αν έχετε iPhone 6 Plus ή νεότερο μοντέλο, το πληκτρολόγιο ενός χεριού θα λειτουργεί είτε έχετε επιλέξει τη ρύθμιση «Με ζουμ» είτε τη ρύθμιση «Τυπική» για την οθόνη. Για προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα > Ζουμ οθόνης.

Αλλαγή της διάταξης του πραγματικού πληκτρολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διατάξεων πληκτρολογίου, ώστε η διάταξη των πλήκτρων να αντιστοιχεί με αυτήν του πραγματικού πληκτρολογίου σας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική διάταξη πληκτρολογίου που δεν αντιστοιχεί στα πλήκτρα του πραγματικού πληκτρολογίου σας.

Για να μπορέσετε να αλλάξετε το πραγματικό πληκτρολόγιο, θα πρέπει πρώτα να το ζευγοποιήσετε με το iPhone, iPad ή iPod touch. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το πληκτρολόγιο για να το θέσετε σε λειτουργία εντοπισμού ή ζευγοποίησης. Μόλις ολοκληρωθεί η ζευγοποίηση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο υλισμικού και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διάταξη.

Μάθετε πώς να ρυθμίζετε και να χρησιμοποιείτε ένα αξεσουάρ Bluetooth, όπως ένα πληκτρολόγιο, με τη συσκευή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: