Εγγραφή βίντεο HD ή 4K με το iPhone ή το iPad

Ανάλογα με το μοντέλο iPhone ή iPad που έχετε, μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε μορφές υψηλής ποιότητας, όπως HD, 4K, HD (PAL) και 4K (PAL).

Για να αλλάξετε τη μορφή βίντεο και τον ρυθμό καρέ:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
  2. Πατήστε «Κάμερα» και κατόπιν πατήστε «Εγγραφή βίντεο».
  3. Επιλέξτε από τη λίστα των μορφών βίντεο και των ρυθμών καρέ που υποστηρίζονται από το iPhone ή το iPad. 

Σε iPhone XS, iPhone XR και νεότερα μοντέλα μπορείτε επίσης να πατήσετε τους γρήγορους διακόπτες στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας για να αλλάξετε τη μορφή βίντεο και τον ρυθμό καρέ.

Το PAL είναι μια μορφή βίντεο για τηλεοπτικά συστήματα που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες και περιοχές στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική. Μορφές PAL διατίθενται στο iOS 14.2.

Όταν ανοίξετε την Κάμερα και επιλέξετε «Βίντεο», η μορφή που έχετε επιλέξει (για παράδειγμα, «4K • 60») θα εμφανιστεί στην κορυφή της οθόνης.

Μάθετε περισσότερα

Αν έχετε ενεργοποιήσει τις Φωτογραφίες iCloud, τα βίντεο HD και 4K θα αποθηκεύονται στο iCloud στην αρχική μορφή τους και σε πλήρη ανάλυση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: