Εγγραφή βίντεο HD ή 4K με το iPhone ή το iPad

Μάθετε πώς να ρυθμίσετε την εφαρμογή Κάμερα για να εγγράφετε βίντεο υψηλής ποιότητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone ή το iPad για να εγγράψετε βίντεο σε μορφές υψηλής ποιότητας – από 720p HD στα 30 fps μέχρι και 4K στα 60 fps, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις για να επιλέξετε μορφή βίντεο και ρυθμό καρέ:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
  2. Πατήστε «Κάμερα» και κατόπιν πατήστε «Εγγραφή βίντεο».
  3. Επιλέξτε από τη λίστα των μορφών βίντεο και των ρυθμών καρέ που υποστηρίζονται από το iPhone ή το iPad. 

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή Κάμερα και επιλέξετε «Βίντεο», η μορφή που έχετε επιλέξει (για παράδειγμα, «4K • 60») θα εμφανιστεί στην κορυφή της οθόνης.

Μάθετε περισσότερα

Αν έχετε ενεργοποιήσει τις Φωτογραφίες iCloud, τα βίντεο HD και 4K θα αποθηκεύονται στο iCloud στην αρχική μορφή τους και σε πλήρη ανάλυση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: