Απάντηση ή πραγματοποίηση κλήσεων RTT ή TTY από το iPhone

Με το iOS 10 και νεότερες εκδόσεις και μια σύνδεση κινητού δικτύου στο iPhone σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις RTT ή TTY (Μηνύματα σε πραγματικό χρόνο/Τηλέφωνο κειμένου) χωρίς πρόσθετο υλικό. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα κείμενα από τις προηγούμενες κλήσεις σας.

Τι είναι η δυνατότητα RTT/TTY;

Η δυνατότητα RTT (μηνύματα σε πραγματικό χρόνο) σας επιτρέπει να στέλνετε γραπτά μηνύματα σε έναν παραλήπτη κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης. Η δυνατότητα RTT μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με συσκευή TTY (τηλεκτυπωτής).

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη για προγράμματα από φορείς κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά μόνο. Για τις κλήσεις RTT/TTY μέσω λογισμικού και υλικού ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις των φωνητικών κλήσεων. Ανάλογα με τον φορέα σας, ενδέχεται να βλέπετε την επιλογή «RTT», «TTY» ή «RTT/TTY».


Διαμόρφωση RTT/TTY

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > RTT/TTY. 
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή «RTT/TTY λογισμικού» ή «TTY υλισμικού».
 3. Πατήστε «Αριθμός μεταγωγής» και εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου για τις κλήσεις μεταγωγής RTT/TTY.
 4. Η δυνατότητα RTT/TTY στέλνει χαρακτήρες τη στιγμή που τους πληκτρολογείτε. Αν δεν θέλετε να αποστέλλεται κείμενο ενώ πληκτρολογείτε, απενεργοποιήστε την επιλογή «Άμεση αποστολή», ώστε να αποστέλλονται ολοκληρωμένα μηνύματα αφού τελειώσετε με την πληκτρολόγηση.
 5. Για να απαντάτε σε κάθε κλήση ως RTT/TTY, ενεργοποιήστε την επιλογή «Απάντηση σε όλα ως RTT/TTY».*
 6. Αν θέλετε να απαντάτε σε και να πραγματοποιείτε κλήσεις RTT/TTY από μια εξωτερική συσκευή RTT/TTY αντί για το iPhone σας, ενεργοποιήστε την επιλογή «TTY υλισμικού». 

* Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή «Απάντηση σε όλα ως RTT/TTY», δεν θα λαμβάνετε πλέον φωνητικές κλήσεις.


Πραγματοποίηση ή λήψη τηλεφωνικών κλήσεων RTT/TTY

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο.
 2. Επιλέξτε την επαφή σας και πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου της.
 3. Επιλέξτε «RTT/TTY» ή «Μεταγωγή RTT/TTY».
 4. Περιμένετε μέχρι να συνδεθεί η κλήση και έπειτα επιλέξτε «RTT/TTY».
 5. Καταχωρίστε το μήνυμά σας.
  • Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή «Άμεση αποστολή» στις Ρυθμίσεις, ο παραλήπτης θα βλέπει το μήνυμά σας καθώς πληκτρολογείτε.
  • Αν όχι, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και έπειτα πατήστε το κουμπί «Αποστολή» εικονίδιο Αποστολής για να το στείλετε.
  • Θέλετε να βρείτε φράσεις συντομεύσεων; Περιμένετε ένα λεπτό πριν πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας και θα εμφανιστούν οι συντομεύσεις, όπως SK για τη φράση «Έτοιμο για τερματισμό» και GA για τη φράση «Μιλήστε».

Εύρεση κειμένου μιας προηγούμενης κλήσης RTT/TTY

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο.
 2. Πατήστε «Πρόσφατα».
 3. Πατήστε το εικονίδιο «Περισσότερες πληροφορίες»  που εμφανίζεται δίπλα στην κλήση που θέλετε να δείτε. Δίπλα στις κλήσεις RTT/TTY εμφανίζεται ένα εικονίδιο τηλεφώνου εικονίδιο τηλεφώνου και πληκτρολογίου TTY.
 4. Πατήστε το ιστορικό Εξερχόμενων κλήσεων ή Εισερχόμενων κλήσεων.
 5. Θα δείτε το κείμενο της κλήσης.
Ημερομηνία δημοσίευσης: