Αποθήκευση και σήμανση αρχείων PDF στο iPhone, το iPad ή το iPod touch με την εφαρμογή Βιβλία

Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Books για να αποθηκεύσετε, να υπογράψετε, να προσθέσετε σήμανση και να κάνετε κοινή χρήση αρχείων PDF.

iPhone, iPad και Mac που εμφανίζουν την εφαρμογή Apple Books. Μπορείτε να ανοίξετε αρχεία PDF σε όλες αυτές τις συσκευές, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Βιβλία για να επεξεργαστείτε τα αρχεία PDF μόνο στο iPhone ή στο iPad.

το εικονίδιο της εφαρμογής iOS Apple Books

Μπορείτε να προσθέτετε αρχεία PDF στη Βιβλιοθήκη Apple Books στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή τον Mac και, στη συνέχεια, να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας από οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας το iCloud Drive. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Apple Books.

Αποθήκευση ή εισαγωγή αρχείων PDF

Μπορείτε να αποθηκεύετε ένα αρχείο PDF από το email σας ή από έναν ιστότοπο στην εφαρμογή «Βιβλία». Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια ιστοσελίδα ή ένα email ως PDF, να εισαγάγετε αρχεία PDF από άλλες εφαρμογές ή να χρησιμοποιήσετε τον Mac για να προσθέσετε αρχεία PDF στη Βιβλιοθήκη Apple Books.

Αποθήκευση αρχείου PDF που είναι συνημμένο σε email ή που προέρχεται από ιστότοπο

 1. Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, πατήστε το αρχείο PDF για να το ανοίξετε.
 2. Πατήστε το κουμπί κοινής χρήσης .
 3. Πατήστε «Αντιγραφή στα Βιβλία».

Αποθήκευση ιστοσελίδας ως αρχείου PDF

 1. Ανοίξτε μια ιστοσελίδα στο Safari.
 2. Αν θέλετε να διατηρήσετε μόνο το κείμενο και τις εικόνες στο αρχείο PDF και να σβήσετε τα επιπλέον στοιχεία, πατήστε το κουμπί εμφάνισης  στην κορυφή της οθόνης και κατόπιν πατήστε «Εμφάνιση προβολής ανάγνωσης».
 3. Πατήστε το κουμπί κοινής χρήσης 
 4. Πατήστε «Βιβλία».

Αποθήκευση email ως αρχείου PDF

 1. Πατήστε ένα email στην εφαρμογή Mail.
 2. Πατήστε το κουμπί περισσότερων ενεργειών  και κατόπιν πατήστε «Εκτύπωση».
 3. Χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα, αποκλίνετέ τα από την προεπισκόπηση. Θα εμφανιστεί μια μεγαλύτερη προεπισκόπηση.
 4. Πατήστε το κουμπί κοινής χρήσης  στην επάνω δεξιά γωνία.
 5. Πατήστε «Αντιγραφή στα Βιβλία».

Εισαγωγή PDF από άλλη εφαρμογή

Κάθε εφαρμογή τρίτου είναι διαφορετική. Τα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Αναζητήστε το κουμπί κοινής χρήσης . Στη συνέχεια, επιλέξτε «Αντιγραφή στα Βιβλία». Ενδεχομένως να δείτε επίσης μια επιλογή για «Άνοιγμα σε». Στη συνέχεια, επιλέξτε «Αντιγραφή στα Βιβλία».

Χρήση του Mac για την προσθήκη ενός αρχείου PDF στη βιβλιοθήκη σας

Στο Mac, ανοίξτε το Apple Books, βρείτε το αρχείο PDF στο Finder ή στο Γραφείο εργασίας και σύρετε το αρχείο στη Βιβλιοθήκη σας.

Το αρχείο PDF θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή «Βιβλία» σε οποιοδήποτε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο Apple ID και να έχετε ενεργοποιημένο το iCloud Drive για την εφαρμογή «Βιβλία».

Ένα PDF στην εφαρμογή Βιβλία που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αρτοποιία, τις δεξιότητες με μαχαίρια και τη μαγειρική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Σήμανση» για να σχεδιάσετε ή να γράψετε πάνω σε αυτές τις πληροφορίες.

Προβολή, σήμανση ή υπογραφή αρχείου PDF

Στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη», βρείτε το αρχείο PDF που θέλετε να δείτε ή στο οποίο θέλετε να προσθέσετε σήμανση. Πατήστε το αρχείο PDF για να το ανοίξετε. Πατήστε το αρχείο PDF ξανά για να δείτε αυτά τα κουμπιά:

 • Πατήστε το κουμπί πίσω  για να κλείσετε το αρχείο PDF και να επιστρέψετε στη βιβλιοθήκη σας.
 • Πατήστε το κουμπί πίνακα περιεχομένων  για να δείτε όλες τις σελίδες στο αρχείο PDF. Από εδώ, μπορείτε επίσης να μεταβείτε απευθείας σε οποιονδήποτε Σελιδοδείκτη.
 • Πατήστε το κουμπί κοινή χρήσης για να δείτε τις επιλογές κοινής χρήσης ή εκτύπωσης.
 • Πατήστε το κουμπί «Σήμανση»  για να σχεδιάσετε και να γράψετε πάνω στο αρχείο PDF. Αν εκτυπώσετε ή στείλετε με email το αρχείο PDF, θα περιέχει όλες τις υπογραφές και τη σήμανση που έχετε προσθέσει σε αυτό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της Σήμανσης.
 • Πατήστε το κουμπί αναζήτησης  για να βρείτε μια λέξη ή μια φράση στο έγγραφο ή έναν συγκεκριμένο αριθμό σελίδας.
 • Πατήστε το κουμπί σελιδοδείκτη  για να αποθηκεύσετε τη θέση σας για μελλοντική χρήση.

iPhone με τις επιλογές που εμφανίζονται αφού πατήσετε το κουμπί «Περισσότερες επιλογές», συμπεριλαμβανομένης, της αντιγραφής, της κοινής χρήσης, της μετονομασίας, της εκτύπωσης και πολλών άλλων.

Πώς να εκτυπώσετε ή να στείλετε ένα PDF μέσω email από την εφαρμογή Βιβλία

 1. Στην εφαρμογή Βιβλία, πατήστε την καρτέλα «Βιβλιοθήκη» και κατόπιν βρείτε το αρχείο PDF που θέλετε.
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερες επιλογές» στην κάτω δεξιά γωνία κάτω από το αρχείο PDF.
 3. Για να εκτυπώσετε, πατήστε «Εκτύπωση ». Ή, για να στείλετε το PDF μέσω email, πατήστε «Κοινή χρήση PDF » και κατόπιν πατήστε «Mail».

Διαγραφή αρχείου PDF

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Βιβλία».
 2. Πατήστε «Βιβλιοθήκη».
 3. Βρείτε το αρχείο PDF που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Περισσότερες επιλογές» το κουμπί «Περισσότερες επιλογές» κάτω από το αρχείο PDF.
 4. Πατήστε «Αφαίρεση».
 5. Πατήστε «Διαγραφή παντού» για να αφαιρέσετε το αρχείο PDF από το iCloud Drive σε όλες τις συσκευές σας. Εναλλακτικά, πατήστε «Αφαίρεση λήψης» για να το αφαιρέσετε μόνο από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: