Používání funkce Digital Touch na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pomocí funkce Digital Touch můžete posílat skici, klepnutí nebo i tlukot srdce – všechno v aplikaci Zprávy.

Posílání skic, klepnutí nebo srdečního tepu

  1. Ve Zprávách klepnutím na  vytvořte novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
  2. Klepněte na .
  3. Pak zvolte efekt Digital Touch, který chcete poslat.
  4. Pokud chcete začít znovu od začátku, klepněte na . Až budete připravení zprávu odeslat, klepněte na Poslat skicu. Tlukot srdce, ohnivá koule, polibek a zlomené srdce se posílají automaticky.

Skica

Pro změnu barev klepněte na . Pak můžete kreslit pohybováním prstu.

Klepnutí

Pro změnu barev klepněte na . Klepněte jednou nebo vícekrát prstem na obrazovku.

Srdeční tep

Dotkněte se a podržte obrazovku dvěma prsty, dokud neuvidíte srdeční tep.

Ohnivá koule

Dotkněte se a podržte obrazovku jedním prstem.

Polibek

Klepněte na obrazovku dvěma prsty.

Zlomené srdce

Dotkněte se a podržte obrazovku dvěma prsty a potáhněte dolů.

Když pošlete Digital Touch někomu, kdo nemá iOS 10 nebo novější, přijde mu místo animovaného obrázku obrázek statický. Poslaný tlukot srdce může obsahovat tep zaznamenaný vašimi Apple Watch nebo jiným snímačem tepové frekvence.

Přidání skici do fotky nebo videa

Jestli chcete vytvořit fotku nebo video a přidat k nim skicu:

  1. Ve Zprávách klepnutím na  vytvořte novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
  2. Klepněte na  a potom na . Skica se změní na náhled videa.
  3. Pro vytvoření 10-ti minutového videa klepněte na . Nebo klepněte na  pro vyfocení.
  4. Pokud chcete začít znovu od začátku, klepněte na . Až budete připraveni, klepněte na Poslat poslat zprávu.

Aplikace Zprávy odstraňuje zprávy s videem po dvou minutách. Video uložíte klepnutím na Ponechat.

Další informace

Datum zveřejnění: