Jak používat Mapy na iPhonu nebo iPadu s Bluetooth doplňky

Přečtěte si, jak na iPhonu nebo iPadu používat Mapy s Bluetooth doplňky.

Nastavení hlasu navigace

Nejdřív spárujte iPhone nebo iPad s autem nebo Bluetooth doplňkem. Potom si podle tohoto postupu nastavte hlas navigace, který vám bude říkat podrobné navigační pokyny:

  1. Otevřete na iPhonu nebo iPadu Mapy a zadejte cílové místo.
  2. Po klepnutí na Začít spustí Mapy podrobnou navigaci. Klepnutím na šedou čáru  otevřete Kartu cesty.
  3. Klepněte na Zvuk.
  4. Vyberte, jakou hlasitostí má hlas navigace mluvit.
  5. Posouvejte se, dokud neuvidíte možnosti výstupu, pak vyberte, jaký výstup chcete použít pro přehrávání z Navigace.

Kromě toho tu můžete určit, aby se při přehrávání pokynů pozastavil zvuk, anebo můžete zvukový výstup sami ovládat na iPhonu nebo iPadu. Při přehrávání zvuku se dá zvukový výstup ovládat jen v Ovládacím centru iPhonu nebo iPadu.


Povolení hlasových navigačních pokynů

Takzvaný hands-free profil (HFP) umožňuje nasměrovat navigační pokyny do reproduktorů, i když iPhone nepoužíváte jako zvukový zdroj. Pokud možnost HFP nevidíte, vaše autorádio ho možná nepodporuje. Podívejte se do uživatelské příručky k autu, zda podporuje HFP.

Pokud po připojení iPhonu k autorádiu nevidíte možnost HFP, informujte se na podrobnosti u výrobce autorádia. Funkce HFP závisí na konkrétním autorádiu.


Pozastavení mluveného zvuku

Při zaznění mluvených pokynů Map se dočasně pozastaví přehrávání audioknih a podcastů. Hudba se nepřerušuje. 

Funkce Pozastavit mluvené audio se zapne automaticky, když hlas navigace nastavíte na normální nebo vysokou hlasitost. Pokud zvolíte nízkou nebo žádnou hlasitost, pozastavení mluveného audia se vypne.

Datum zveřejnění: