macOS High Sierra

Brug eksterne lagringsenheder

Eksterne harddiske, thumb-drev, USB-drev, Flash-hukommelseskort og enheder som en iPod er eksempler på lagringsenheder, som du kan slutte til dit system vha. Thunderbolt-, USB- eller FireWire-kabler, eller som du kan tilslutte trådløst vha. Bluetooth.

Lagringsenheder (f.eks. eksterne harddiske) kan også være tilgængelige på dit netværk. Du kan desuden indsætte flashhukommelseskort fra et kamera eller en anden enhed i SDXC-kortpladsen på din Mac. Hvis der ikke er en kortplads i din Mac, kan du få adgang til dataene på flashhukommelseskortet via en tilsluttet kortlæser.

Når du har tilsluttet lagringsenheden, kan du flytte arkiver fra din Mac til lagringsenheden eller fra lagringsenheden til din Mac.

Hvis din Mac har en enkelt USB-C-port, skal du se Om USB-C.

Tilslut en lagringsenhed

 • Tilslut enheden vha. det kabel der fulgte med enheden, og brug derefter Finder til at se den tilsluttede enhed.

  Hvis kablet ikke har et stik, der kan sættes i din Mac, kan du måske bruge et mellemstik. Du kan se flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med enheden.

Flyt arkiver til eller fra en ekstern lagringsenhed

Brug Finder til at flytte arkiver til eller fra din eksterne lagringsenhed.

 1. Sørg for, at den eksterne lagringsenhed er sluttet til computeren (f.eks. via et USB-kabel eller et netværk).

 2. Åbn et Findervindue, og gør derefter et af følgende for at flytte arkiverne.

  • Flyt arkiver til lagringsenheden: Vælg nogle arkiver på skrivebordet eller i en mappe, og træk dem til din lagringsenhed, der vises under Enheder i indholdsoversigten i Finder.

  • Flyt arkiver fra lagringsenheden: Vælg din lagringsenhed under Enheder i indholdsoversigten i Finder, og træk derefter arkiver til en placering på din Mac.

Hvis du ikke har tilladelse til at se eller arbejde med arkiver på en lagringsenhed

 • Hvis du ikke er Mac-computerens administrator, skal du bede administratoren om at give dig adgang til de arkiver, du skal bruge.

 • Hvis du er Mac-computerens administrator, skal du gøre et af følgende.

  • Bliv godkendt som administrator: Afhængigt af, hvordan du forsøger at få adgang til et arkiv, bliver du muligvis bedt om at blive godkendt som administratorbruger.

  • Skift indstillinger til Deling & tilladelser for arkivet: Der er instruktioner i Brug Arkivdeling til at dele arkiver.

Skub en lagringsenhed ud (USB-drev, flash-drev eller en anden enhed)

Gør et af følgende:

 • Vælg det emne, du vil skubbe ud, og vælg Arkiv > Skub ud.

 • I indholdsoversigten i Finder skal du klikke på knappen Skub ud ud for navnet på emnet.

 • På skrivebordet skal du trække det emne, du vil skubbe ud, til papirkurven.

Hvis du ikke kan skubbe en lagringsenhed ud, bruges et eller flere af arkiverne på lagringsenheden muligvis af et andet program eller en anden bruger. Der er flere oplysninger i Hvis et program bruger en disk, du vil skubbe ud og Hvis en anden bruger benytter en disk, du vil skubbe ud.