ใช้ HomeKit Secure Video

ปรับแต่งตัวเลือกการบันทึกวิดีโอ การแจ้งเตือน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และการแชร์ ทั้งหมดนี้ด้วย HomeKit Secure Video

สิ่งที่คุณต้องมี

การสตรีมวิดีโอและการจัดเก็บคลิปวิดีโอไม่จำเป็นต้องมีแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud หากคุณต้องการบันทึกวิดีโอ คุณต้องมีแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud 200GB เพื่อรองรับกล้องหนึ่งตัวและแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2TB เพื่อรองรับกล้องสูงสุดห้าตัว

ตั้งค่ากล้องของคุณ

  1. ก่อนที่จะเริ่ม คุณอาจต้องติดตั้งแอพ iOS ของผู้ผลิตกล้องเพื่อตั้งค่ากล้อง โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้ผลิตกล้องของคุณ 
  2. เพิ่มกล้องของคุณเป็นอุปกรณ์เสริมในแอพบ้าน คุณจะเห็นการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ที่ระบุว่ากล้องของคุณได้รับการเพิ่มแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเพิ่มกล้องของคุณไปยังเครือข่ายเดียวกับที่แอพบ้านของคุณเปิดอยู่ และตรวจสอบว่าเครือข่ายเสถียรดี หากการเชื่อมต่อเครือข่ายหลุดในขณะที่คุณกำลังบันทึก วิดีโอของคุณอาจไม่ถูกจัดเก็บ
  3. เลือกเวลาที่กล้องของคุณจะสตรีมและบันทึก รวมถึงผู้ที่สามารถดูวิดีโอนั้น เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริมของกล้อง สลับห้องที่มีกล้องของคุณอยู่ในแอพบ้าน หรือเพิ่มกล้องของคุณไปยังรายการโปรด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในภายหลังได้ด้วย เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น 

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากครบจำนวนสูงสุดของกล้องที่เปิดใช้งานการบันทึกตามที่แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณรองรับ 

Apple ID ที่คุณใช้สำหรับแอพบ้านอนุญาตให้ใช้กล้องที่เปิดใช้งานการบันทึกสูงสุดห้าตัวสำหรับบ้านที่คุณเป็นเจ้าของกี่หลังก็ได้ สมาชิกของแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของการแชร์กันในครอบครัวจะใช้ข้อจำกันนี้ร่วมกับคนอื่นๆ ในแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหากต้องการบันทึกด้วยกล้องมากกว่าห้าตัว คุณต้องใช้ Apple ID อื่นกับแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud อื่น

เปลี่ยนการตั้งค่า

หากต้องการปรับการตั้งค่ากล้อง ให้แตะฟีดวิดีโอในแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS ของคุณและแตะการตั้งค่า 

  • แตะการแจ้งเตือนเพื่อเปลี่ยนวิธีรับการแจ้งเตือนของคุณ คุณสามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือน รับการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวบางอย่าง เมื่อไม่มีใครอยู่บ้าน และอีกมากมาย การตั้งค่าการแจ้งเตือนอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตกล้อง

คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกและดูคลิปวิดีโอและสตรีมในแอพบ้านด้วย macOS 10.15.1 ได้ด้วย

ตรวจสอบและแชร์วิดีโอของคุณ

ดูสตรีมวิดีโอและการบันทึกของคุณในแท็บบ้านของแอพบ้านภายใต้กล้องโปรด หรือในห้องในแอพบ้านที่คุณวางกล้องไว้ สมาชิกในบ้านของคุณยังสามารถดูสตรีมวิดีโอในแอพบ้านบน Mac หรือบน Apple Watch ได้เช่นกัน ผู้ใช้แอพบ้านหลักสามารถจำกัดว่าจะให้ผู้ใช้ในบ้านรายใดที่สามารถดูการบันทึกวิดีโอทั้งหมดได้

หากต้องการตรวจสอบคลิปวิดีโอ ให้แตะฟีดวิดีโอในแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ 

  • ดูเหนือวิดีโอเพื่อดูเวลาและวันที่คุณกำลังดู ใช้ปฏิทินด้านบนวิดีโอเพื่อดูการบันทึกในวันที่ระบุ คุณสามารถดูประวัติคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ในช่วงสิบวันที่ผ่านมาซึ่งจัดเก็บไว้ใน iCloud
  • ใช้ไทม์ไลน์ของวิดีโอที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเล่นหรือหยุดการบันทึกชั่วคราว หรือลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาบนไทม์ไลน์เพื่อกรอวิดีโอย้อนหลังหรือไปข้างหน้า หากคุณเห็นไอคอนบุคคล สัตว์ หรือรถบนไทม์ไลน์ ให้แตะที่ไอคอนเพื่อดูคลิปวิดีโอคลิปที่บันทึกไว้เมื่อศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านของคุณตรวจพบการเคลื่อนไหว ใช้สองนิ้วหนีบบนไทม์ไลน์เพื่อซูมเข้าและดูเฟรมของคุณอย่างละเอียดยิ่งขึ้น
  • หากต้องการแชร์คลิปวิดีโอของคุณกับผู้อื่นหรือแอพอื่น หรือบันทึกลงใน iCloud หรือแอพรูปภาพ ให้แตะ 
  • แตะ เพื่อดูอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่อยู่ในห้องเดียวกันกับกล้องในแอพบ้าน

คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกและดูคลิปวิดีโอและสตรีมในแอพบ้านด้วย macOS 10.15.1 ได้ด้วย

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพบ้าน

วันที่เผยแพร่: