บันทึกวิดีโอ HD หรือ 4K ด้วย iPhone หรือ iPad ของคุณ

ดูวิธีตั้งค่าแอพกล้องเพื่อถ่ายวิดีโอคุณภาพสูง

คุณสามารถใช้ iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อบันทึกวิดีโอในรูปแบบคุณภาพสูง ตั้งแต่ 720p HD ที่ 30 fps ไปจนถึง 4K ที่ 60 fps ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ของคุณ

ใช้แอพการตั้งค่าเพื่อเลือกรูปแบบวิดีโอและอัตราเฟรมดังนี้

  1. เปิดแอพการตั้งค่า
  2. แตะกล้อง แล้วแตะอัดวิดีโอ
  3. เลือกจากรายการรูปแบบวิดีโอและอัตราเฟรมที่ iPhone หรือ iPad ของคุณรองรับ 

เมื่อคุณเปิดแอพกล้องและเลือกวิดีโอ รูปแบบที่คุณเลือก (เช่น "4K • 60") จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ถ้าคุณได้เปิดรูปภาพ iCloud ไว้ วิดีโอ HD และ 4K ของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน iCloud ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีระดับความละเอียดสูงสุด

วันที่เผยแพร่: