ใช้แอพเสียงบันทึก

บันทึกเสียงบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac จากนั้นแก้ไขและแชร์เสียงบันทึกของคุณ


แอพเสียงบันทึกจะใช้ไมโครโฟนในตัวที่มาพร้อมเครื่องของคุณในการบันทึกเสียง หากต้องการบันทึกเสียงสเตอริโอคุณภาพสูง ให้ใช้ไมโครโฟนสเตอริโอภายนอก

   

วิธีอัดเสียงบันทึก

 1. เปิดแอพเสียงบันทึกหรือขอให้ Siri เปิดให้
 2. หากต้องการบันทึกเสียง ให้แตะหรือคลิกปุ่มบันทึกเสียงรูปวงกลมสีแดง หากต้องการหยุด ให้แตะปุ่มหยุด บน iPad หรือ Mac ของคุณ1 ให้แตะหรือคลิกปุ่มหยุดพัก
 3. เมื่อคุณแตะปุ่มหยุดพัก เสียงบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติและจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันเป็นชื่อไฟล์2 คลิกเสร็จสิ้นบน iPad หรือ Mac เมื่อบันทึกเสียงเสร็จ

เสียงบันทึกทั้งหมดของคุณจะอยู่ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน เพียงแค่เปิดเสียงบันทึกในการตั้งค่า iCloud ของแต่ละอุปกรณ์

หลังจากบันทึกเสียงแล้ว คุณจะสามารถแก้ไขได้


แก้ไขเสียงบันทึก

หลังจากบันทึกเสียงแล้ว คุณจะสามารถแทนที่ ตัดต่อ หรือลบเสียงบันทึกบางส่วนออกได้

วิธีการแทนที่เสียงบันทึกบางส่วน

 1. แตะเสียงบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข แตะไอคอนที่มีจุดสีฟ้าสามจุด แล้วแตะแก้ไขเสียงบันทึก เลือกเสียงบันทึกบน iPad หรือ Mac แล้วแตะหรือคลิกแก้ไข
 2. ปัดรูปคลื่นเสียงไปด้านซ้ายหรือขวา จนกระทั่งหัวชี้ตำแหน่งสีฟ้าอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของส่วนที่คุณต้องการแทนที่ สำหรับ Mac ให้วางหัวชี้ตำแหน่งสีฟ้าบนภาพรวมการบันทึกเสียงที่ด้านล่างสุดของแอพเพื่อเลือกจุดเริ่มต้น
 3. แตะแทนที่เพื่อบันทึกเสียงทับบนส่วนที่มีอยู่แล้ว
 4. แตะปุ่มหยุดพักเมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จ
 5. แตะเสร็จสิ้นเพื่อบันทึก

วิธีการตัดต่อเสียงบันทึกจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเสียงบันทึก

 1. แตะเสียงบันทึกที่คุณต้องการตัดต่อ แตะไอคอนที่มีจุดสีฟ้าสามจุด แล้วแตะแก้ไขเสียงบันทึก เลือกเสียงบันทึกบน iPad หรือ Mac แล้วคลิกแก้ไข
 2. แตะ  แถบครอบตัดสีเหลืองที่มีลูกศรจะปรากฏบนขอบแต่ละด้านของเสียงบันทึกในกราฟเสียงบันทึกด้านล่าง
 3. หากต้องการครอบตัดจากจุดเริ่มต้น ให้ลากลูกศรสีเหลืองที่ด้านซ้ายไปยังจุดที่คุณต้องการให้เป็นจุดเริ่มต้นของเสียงบันทึก หากต้องการครอบตัดจากจุดสิ้นสุด ให้ลากลูกศรสีเหลือที่ด้านขวาไปยังจุดที่คุณต้องการให้เสียงบันทึกสิ้นสุดลง
 4. แตะตัดต่อ
 5. แตะบันทึก หากคุณแก้ไขเสียงบันทึกเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

วิธีการลบเสียงบันทึกบางส่วน

 1. แตะเสียงบันทึกที่คุณต้องการตัดต่อ แตะไอคอนที่มีจุดสีฟ้าสามจุด แล้วแตะแก้ไขเสียงบันทึก เลือกเสียงบันทึกบน iPad หรือ Mac แล้วคลิกแก้ไข
 2. แตะ   แถบครอบตัดสีเหลืองที่มีลูกศรจะปรากฏบนขอบแต่ละด้านของเสียงบันทึกในกราฟเสียงบันทึกด้านล่าง
 3. ลากลูกศรด้านขวาและด้านซ้ายเพื่อให้ลูกศรครอบส่วนของเสียงบันทึกที่คุณต้องการลบ
 4. แตะลบ
 5. แตะบันทึก หากคุณแก้ไขเสียงบันทึกเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

แชร์เสียงบันทึก

ต้องการแชร์เสียงบันทึกของคุณกับเพื่อน หรือบันทึกไว้ที่ตำแหน่งที่สองใช่ไหม แตะเสียงบันทึกในรายการ แตะไอคอนที่มีจุดสีฟ้าสามจุด แล้วแตะแชร์ เลือกเสียงบันทึกบน iPad หรือ Mac แล้วแตะหรือคลิกปุ่มแชร์ไอคอนแชร์

เลือกวิธีในการแชร์ เช่น เป็นข้อความ หรือในแอพโซเชียลมีเดีย หรือบันทึกไปยังตำแหน่งอื่น เช่น iCloud Drive หรือเมล

วิธีการลบเสียงบันทึก

 1. แตะหรือคลิกเพื่อเลือกเสียงบันทึกที่คุณต้องการลบ
 2. แตะ  กดปุ่มลบ หรือเลือกแก้ไข > ลบบน Mac ของคุณ เสียงบันทึกจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ "ที่เพิ่งลบล่าสุด"

เสียงบันทึกจะอยู่ในโฟลเดอร์ "ที่เพิ่งลบล่าสุด" เป็นเวลา 30 วัน จากนั้นจะถูกลบอย่างถาวร คุณสามารถกู้คืนเสียงบันทึกได้ หากเสียงบันทึกนั้นยังอยู่ในโฟลเดอร์ "ที่เพิ่งลบล่าสุด":

 1. แตะหรือคลิกที่ "ที่เพิ่งลบล่าสุด" ในแอพเสียงบันทึก
 2. แตะหรือคลิกเสียงบันทึกที่คุณต้องการกู้คืน
 3. แตะหรือคลิกกู้คืน แล้วแตะหรือคลิกกู้คืนเสียงบันทึก

 

1. เสียงบันทึกเป็นแอพในตัวที่มาพร้อมกับ macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า

2. คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้งชื่อตามตำแหน่งที่ตั้งได้ในการตั้งค่า > เสียงบันทึก สำหรับ Mac ให้เลือกเสียงบันทึก > การตั้งค่า

วันที่เผยแพร่: