ใช้แอพเสียงบันทึก

บันทึกเสียงบันทึกบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ แล้วแก้ไขและแชร์เสียงบันทึกของคุณ


แอพเสียงบันทึกจะใช้ไมโครโฟนในตัวอุปกรณ์ของคุณในการบันทึกเสียง หากต้องการบันทึกเสียงสเตอริโอคุณภาพสูง ให้ใช้ไมโครโฟนสเตอริโอภายนอก

เสียงบันทึกจะได้รับการบันทึกไว้บน iPhone   

วิธีอัดเสียงบันทึก

 1. เปิดแอพเสียงบันทึกหรือขอให้ Siri เปิดให้
 2. หากต้องการบันทึกเสียง ให้แตะหรือคลิกปุ่มบันทึกเสียงวงกลมสีแดง หากต้องการหยุด ให้แตะปุ่มหยุด บน iPad หรือ Mac ของคุณ1 ให้แตะหรือคลิกปุ่มหยุดพัก
 3. เมื่อคุณแตะปุ่มหยุดพัก เสียงบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติโดยที่มีชื่อเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณอยู่ในขณะนั้น2 บน iPad หรือ Mac ของคุณ ให้คลิกเสร็จสิ้นเมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จ

เสียงบันทึกทั้งหมดของคนจะอยู่ในทุกอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน เพียงแค่เปิดเสียงบันทึกในการติดตั้ง iCloud ของแต่ละอุปกรณ์

หลังจากบันทึกเสียงบันทึกแล้ว คุณจะสามารถแก้ไขได้

เสียงบันทึกจะได้รับการแก้ไขบน iPhone

แก้ไขเสียงบันทึก

หลังจากบันทึกเสียงบันทึกแล้ว คุณจะสามารถแทนที่บางส่วน ตัดแต่งเสียงบันทึก หรือลบบางส่วนออกได้

วิธีการแทนที่บางส่วนของเสียงบันทึก

 1. แตะเสียงบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข แตะไอคอนที่มีจุดสีฟ้าสามจุด แล้วแตะแก้ไขเสียงที่บันทึก บน iPad หรือ Mac ของคุณ ให้แตะเสียงบันทึก แล้วแตะหรือคลิกแก้ไข
 2. ปัดรูปคลื่นเสียงไปด้านซ้ายหรือขวาจนกระทั่งหัวชี้ตำแหน่งสีฟ้าอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของส่วนนั้นที่คุณต้องการแทนที่ บน Mac ของคุณ ให้วางตำแหน่งหัวชี้ตำแหน่งสีฟ้าบนภาพรวมการบันทึกเสียงที่ด้านล่างสุดของแอพเพื่อเลือกจุดเริ่มต้น
 3. แตะแทนที่เพื่อบันทึกเสียงบันทึกที่มีอยู่แล้วอีกครั้ง
 4. แตะปุ่มหยุดพักเมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จ
 5. แตะเสร็จสิ้นเพื่อบันทึก

วิธีการตัดแต่งจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเสียงบันทึก

 1. แตะเสียงบันทึกที่คุณต้องการตัดแต่ง แตะไอคอนที่มีจุดสีฟ้าสามจุด แล้วแตะแก้ไขเสียงที่บันทึก บน iPad หรือ Mac เลือกเสียงบันทึกนั้น แล้วคลิกแก้ไข
 2. แตะปุ่มตัดแต่งเสียงบันทึก ขอบจับสีเหลืองที่มีลูกศรจะปรากฏบนขอบแต่ละด้านของเสียงบันทึกในกราฟการบันทึกเสียงด้านล่าง
 3. หากต้องการตัดแต่งจากจุดเริ่มต้น ให้ลากลูกศรสีเหลืองที่ด้านซ้ายไปยังจุดที่คุณต้องการให้เริ่มต้นเสียงบันทึก หากต้องการตัดแต่งจากจุดสิ้นสุด ให้ลากลูกศรสีเหลือที่ด้านขวาไปยังจุดที่คุณต้องการให้เสียงบันทึกสิ้นสุดลง
 4. แตะตัดต่อ
 5. แตะบันทึก หากคุณแก้ไขเสียงบันทึกเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

วิธีการลบบางส่วนของเสียงบันทึก

 1. แตะเสียงบันทึกที่คุณต้องการตัดแต่ง แตะไอคอนที่มีจุดสีฟ้าสามจุด แล้วแตะแก้ไขเสียงที่บันทึก บน iPad หรือ Mac เลือกเสียงบันทึกนั้น แล้วคลิกแก้ไข
 2. แตะไอคอนตัดแต่งเสียงบันทึก ขอบจับสีเหลืองที่มีลูกศรจะปรากฏบนขอบแต่ละด้านของเสียงบันทึกในกราฟการบันทึกเสียงด้านล่าง
 3. ลากลูกศรด้านขวาและด้านซ้ายเพื่อให้ลูกศรล้อมรอบส่วนของเสียงบันทึกที่คุณต้องการลบ
 4. แตะลบ
 5. แตะบันทึก หากคุณแก้ไขเสียงบันทึกเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

แชร์เสียงบันทึก

ต้องการแชร์เสียงบันทึกของคุณกับเพื่อน หรือบันทึกไว้ที่ตำแหน่งที่สองใช่ไหม แตะเสียงบันทึกในรายการ แตะไอคอนที่มีจุดสีฟ้าสามจุด แล้วแตะแชร์ บน iPad หรือ Mac ของคุณ ให้เลือกเสียงบันทึก หรือคลิกไอคอนแชร์

เลือกวิธีในการแชร์ เช่น เป็นข้อความ หรือในแอพโซเชียลมีเดีย หรือบันทึกเสียงบันทึกของคุณลงในที่ด้วยตัวเลือก เช่น iCloud Drive หรือเมล

วิธีการลบเสียงบันทึก

 1. แตะหรือคลิกเพื่อเลือกเสียงบันทึกที่คุณต้องการลบ
 2. แตะไอคอนถังขยะ บน Mac ของคุณ ให้กดปุ่มลบ หรือเลือกแก้ไข > ลบ เสียงบันทึกจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ "ที่เพิ่งลบล่าสุด"

เสียงบันทึกจะอยู่ในโฟลเดอร์ "ที่เพิ่งลบล่าสุด" 30 วัน จากนั้นจะถูกลบอย่างถาวร คุณสามารถกู้คืนเสียงบันทึกได้ หากเสียงบันทึกนั้นยังอยู่ในโฟลเดอร์ "ที่เพิ่งลบล่าสุด":

 1. ในแอพเสียงบันทึก ให้แตะหรือคลิกที่ "ที่เพิ่งลบล่าสุด"
 2. แตะหรือคลิกเสียงบันทึกที่คุณต้องการกู้คืน
 3. แตะหรือคลิกกู้คืน แล้วแตะหรือคลิกกู้คืนเสียงบันทึก

 

1. เสียงบันทึกเป็นแอพในตัวของ macOS Mojave

2. คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้งชื่อตามตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่า > เสียงบันทึกได้ บน Mac ของคุณ ให้เลือกเสียงบันทึก > การตั้งค่า

วันที่เผยแพร่: