วิธีบันทึกข้อความ Visual Voicemail ใน iPhone

คุณสามารถบันทึกข้อความ Visual Voicemail เป็นโน้ตหรือเสียงบันทึก หรือแชร์โดยใช้แอพข้อความ เมล หรือ AirDrop ก็ได้

คุณจำเป็นต้องใช้ iOS 9 หรือใหม่กว่า และผู้ให้บริการเครือข่ายที่รองรับ Visual Voicemail จึงจะสามารถบันทึกข้อความ Visual Voicemail ได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับ Visual Voicemail หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกเสียงข้อความเสียงเป็นโน้ตหรือเสียงบันทึก

  1. ไปที่โทรศัพท์ > ข้อความเสียง 
  2. แตะข้อความเสียงที่คุณต้องการบันทึก แล้วแตะ   
  3. เลือกแอพโน้ตหรือเสียงบันทึก จากนั้นจึงบันทึกข้อความเสียง

แชร์ข้อความเสียงโดยใช้แอพข้อความ เมล หรือ AirDrop

  1. ไปที่โทรศัพท์ > ข้อความเสียง 
  2. แตะข้อความเสียงที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะ    
  3. เลือกแอพข้อความ เมล หรือ AirDrop
  4. พิมพ์และส่งข้อความพร้อมด้วยข้อความเสียงที่แนบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ข้อความเสียงได้โดยการแตะรายชื่อใน AirDrop

 

และยังสามารถบันทึกข้อความ Visual Voicemail ด้วยแอพไฟล์ได้อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: