บันทึกและแชร์ข้อความ Visual Voicemail ใน iPhone

บันทึกข้อความ Visual Voicemail เป็นโน้ตหรือเสียงบันทึก และแชร์โดยใช้แอพข้อความ เมล หรือ AirDrop

คุณจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการเครือข่ายที่รองรับ Visual Voicemail จึงจะสามารถบันทึกข้อความ Visual Voicemail ได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับ Visual Voicemail หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการบันทึกและแชร์ข้อความเสียง

หากต้องการบันทึกข้อความเสียงเป็นโน้ตหรือเสียงบันทึก หรือแชร์โดยใช้แอพข้อความ เมล หรือ AirDrop ให้ทำดังนี้

  1. ไปที่โทรศัพท์ > ข้อความเสียง 
  2. แตะข้อความเสียงที่คุณต้องการบันทึก แล้วแตะปุ่มแชร์  
  3. เลือกแอพโน้ตหรือเสียงบันทึก จากนั้นจึงบันทึกข้อความเสียง หรือเลือกแอพข้อความ เมล หรือ AirDrop แล้วพิมพ์หรือส่งข้อความพร้อมแนบข้อความเสียงไปด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ข้อความเสียงได้โดยการแตะรายชื่อใน AirDrop

และยังสามารถบันทึกข้อความ Visual Voicemail ด้วยแอพไฟล์ได้อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: