เกี่ยวกับการตั้งค่าคีย์บอร์ดบน iPhone, iPad และ iPod touch

เมื่อใช้ iOS 11 และใหม่กว่า คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดในตัวบนอุปกรณ์ได้ในทุกแอพ นอกจากนี้ยังสามารถสลับไปมาระหว่างคีย์บอร์ดต่างๆ เลือกการพิมพ์ด้วยมือข้างเดียว ใช้คีย์บอร์ดของผู้ให้บริการรายอื่น และอื่นๆ อีกมากมาย

คีย์บอร์ด

เปลี่ยนการตั้งค่าคีย์บอร์ด

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคีย์บอร์ดในตัวบนอุปกรณ์ หรือเพิ่มภาษาได้ วิธีนี้ยังเป็นการเปลี่ยนพจนานุกรมที่ใช้ในการเสนอคำอัตโนมัติ จำนวนตัวอักษรบนคีย์บอร์ด ตลอดจนการจัดเรียงของปุ่มต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ภาษาของคีย์บอร์ดยังกำหนดภาษาของพจนานุกรมที่ใช้สำหรับการคาดเดาข้อความอีกด้วย

หากต้องการปรับการตั้งค่าคีย์บอร์ด ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดแอพที่ใช้คีย์บอร์ด เช่น แอพข้อความหรือแอพเมล
 2. แตะ อิโมจิหน้ายิ้ม หรือ ไอคอนลูกโลก ค้างไว้
 3. แตะการตั้งค่าแป้นพิมพ์
 4. จากนั้นให้ปรับการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

เพิ่มหรือลบแอพคีย์บอร์ดของผู้ให้บริการรายอื่น

คุณสามารถติดตั้งแอพคีย์บอร์ดของผู้ให้บริการรายอื่นได้ในแบบเดียวกับที่คุณติดตั้งแอพอื่นๆ ในอุปกรณ์ หลังจากที่ติดตั้งคีย์บอร์ดใหม่แล้ว คุณจะต้องเพิ่มคีย์บอร์ดนั้นก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ App Store แล้วค้นหาแอพคีย์บอร์ดที่คุณต้องการ
 2. แตะรับ > ติดตั้ง
 3. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณหรือใช้ Face ID หรือ Touch ID หากสามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ของคุณ
 4. จากนั้นเพิ่มคีย์บอร์ดใหม่ โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ แล้วเลือกแอพที่คุณติดตั้งไว้ คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงอย่างสมบูรณ์ให้คีย์บอร์ดเพื่อที่จะใช้งาน

หากต้องการลบคีย์บอร์ดของผู้ให้บริการรายอื่น

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ แล้วแตะแป้นพิมพ์
 2. แตะแก้ไข 
 3. แตะ ไอคอนลบ แล้วแตะเสร็จสิ้น 

คุณยังสามารถลบคีย์บอร์ดได้ด้วยการลบแอพที่มาด้วยกันที่คุณได้ติดตั้งไว้จาก App Store วิธีนี้ยังเป็นการลบคีย์บอร์ดดังกล่าวออกจากการตั้งค่าอีกด้วย

สลับไปใช้คีย์บอร์ดอื่น

ขณะที่ใช้แอพ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดอื่นได้ เช่น คีย์บอร์ดของผู้ให้บริการรายอื่น หรือคีย์บอร์ดภาษา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะ อิโมจิหน้ายิ้ม หรือ ไอคอนลูกโลก ค้างไว้
 2. เลือกคีย์บอร์ดที่คุณต้องการใช้ 

หากต้องการจัดเรียงลำดับคีย์บอร์ดให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์  แล้วแตะแป้นพิมพ์
 2. แตะแก้ไข
 3. แตะ เส้นแนวนอนสามเส้น ค้างไว้เพื่อย้ายคีย์บอร์ด
 4. แตะเสร็จสิ้น

บางครั้งคีย์บอร์ดของผู้ให้บริการรายอื่นก็ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • หากผู้พัฒนาแอพที่คุณใช้งานอยู่ไม่อนุญาตให้ใช้คีย์บอร์ดของผู้ให้บริการรายอื่น
 • หากคุณป้อนในช่องข้อความที่มีการรักษาความปลอดภัย เช่น การป้อนรหัสผ่านที่แสดงให้เห็นอักขระที่ป้อนเป็นจุดแทนตัวอักษรและตัวเลข
 • หากคุณใช้แป้นตัวเลขแทนคีย์บอร์ดมาตรฐาน

คุณจะเห็นคีย์บอร์ดเริ่มต้นแทนจนกว่าจะพิมพ์เสร็จ

เปิดการพิมพ์ด้วยมือข้างเดียว

เมื่อใช้ iOS 11 และใหม่กว่า คุณสามารถใช้การพิมพ์ด้วยมือข้างเดียวได้บน iPhone เพื่อให้การพิมพ์ด้วยมือข้างเดียวง่ายขึ้น 

 1. แตะ อิโมจิหน้ายิ้ม หรือ ไอคอนลูกโลก ค้างไว้
 2. แตะ ไอคอนคีย์บอร์ด เพื่อย้ายคีย์บอร์ดไปทางซ้าย แตะ ไอคอนคีย์บอร์ด เพื่อย้ายคีย์บอร์ดไปทางขวา
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ อิโมจิหน้ายิ้ม หรือ ไอคอนลูกโลก ค้างไว้ แล้วแตะ ไอคอนคีย์บอร์ด เพื่อนำคีย์บอร์ดกลับมาสู่การตั้งค่าปกติ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดการพิมพ์ด้วยมือข้างเดียวได้จากการตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ แล้วแตะแป้นพิมพ์แบบใช้มือข้างเดียว ทั้งนี้คุณจะต้องมี iPhone 6 หรือใหม่กว่าที่ใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่า เพื่อใช้คุณสมบัติแป้นพิมพ์แบบใช้มือข้างเดียว คุณสมบัตินี้จะไม่มีใน iPhone SE และ iPod touch

หากคุณมี iPhone 6 หรือใหม่กว่า คุณสมบัติแป้นพิมพ์แบบใช้มือข้างเดียวจะไม่สามารถใช้ได้หากคุณตั้งค่าจอแสดงผลไว้เป็นแบบซูมแทนที่จะเป็นแบบมาตรฐาน หากคุณมี iPhone 6 Plus หรือใหม่กว่า คุณสมบัติแป้นพิมพ์แบบใช้มือข้างเดียวจะสามารถใช้ได้หากคุณตั้งค่าจอแสดงผลไว้เป็นแบบซูมหรือแบบมาตรฐาน หากต้องการปรับการตั้งค่าจอแสดงผล ให้ไปที่การตั้งค่า > จอภาพและความสว่าง > การซูมหน้าจอ

รูปแบบคีย์บอร์ด

เปลี่ยนรูปแบบของคีย์บอร์ดจริง

คุณสามารถเลือกรูปแบบของคีย์บอร์ดได้หลายแบบ เพื่อให้เหมาะกับปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดจริงที่คุณใช้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดรูปแบบอื่นที่ไม่ตรงกับปุ่มบนคีย์บอร์ดจริงได้อีกด้วย

คุณจะต้องจับคู่คีย์บอร์ดกับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดจริงได้ ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ด เพื่อตั้งค่าให้เข้าสู่โหมดค้นหาหรือโหมดจับคู่ หลังจากที่จับคู่แล้ว ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์ แล้วเลือกรูปแบบ

ดูวิธีตั้งค่าและใช้อุปกรณ์เสริม Bluetooth เช่น คีย์บอร์ด เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: