เกี่ยวกับการตั้งค่าแป้นพิมพ์บน iPhone, iPad และ iPod touch

ดูวิธีใช้แป้นพิมพ์ในตัวบนอุปกรณ์ของคุณในทุกแอพ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างแป้นพิมพ์ต่างๆ เลือกการพิมพ์ด้วยมือข้างเดียว ใช้แป้นพิมพ์ของผู้ให้บริการรายอื่น และอื่นๆ อีกมากมาย

เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของแป้นพิมพ์ในตัวบนอุปกรณ์ หรือเพิ่มภาษาได้ วิธีนี้ยังเป็นการเปลี่ยนพจนานุกรมที่ใช้ในการเสนอคำอัตโนมัติ จำนวนตัวอักษรบนคีย์บอร์ด ตลอดจนการจัดเรียงของปุ่มต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ภาษาของแป้นพิมพ์ยังกำหนดภาษาของพจนานุกรมที่ใช้สำหรับการคาดเดาข้อความอีกด้วย

หากต้องการปรับการตั้งค่าแป้นพิมพ์ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพที่ใช้แป้นพิมพ์ เช่น แอพข้อความหรือแอพเมล
 2. แตะ หรือ ค้างไว้
 3. แตะการตั้งค่าแป้นพิมพ์
 4. จากนั้นให้ปรับการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

เพิ่มหรือลบแอพแป้นพิมพ์ของผู้ให้บริการรายอื่น

คุณสามารถติดตั้งแอพแป้นพิมพ์ของผู้ให้บริการรายอื่นได้ในแบบเดียวกับที่คุณติดตั้งแอพอื่นๆ ในอุปกรณ์ หลังจากที่ติดตั้งแป้นพิมพ์ใหม่แล้ว คุณจะต้องเพิ่มแป้นพิมพ์นั้นก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ App Store แล้วค้นหาแอพแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการ
 2. แตะรับ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง
 3. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ หรือใช้ Face ID หรือ Touch ID หากสามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ของคุณ
 4. จากนั้นเพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > คีย์บอร์ด > เพิ่มคีย์บอร์ดใหม่ แล้วเลือกแอพที่คุณติดตั้งไว้ คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงอย่างสมบูรณ์ให้คีย์บอร์ดเพื่อที่จะใช้งาน

หากต้องการลบแป้นพิมพ์ของผู้ให้บริการรายอื่น

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป แตะแป้นพิมพ์ แล้วแตะแป้นพิมพ์
 2. แตะแก้ไข 
 3. แตะ  แล้วแตะเสร็จสิ้น 

คุณยังสามารถลบแป้นพิมพ์ได้ด้วยการลบแอพที่มาด้วยกันที่คุณได้ติดตั้งไว้จาก App Store วิธีนี้ยังเป็นการลบแป้นพิมพ์ดังกล่าวออกจากการตั้งค่าอีกด้วย

สลับไปใช้คีย์บอร์ดอื่น

ขณะที่ใช้แอพ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดอื่นได้ เช่น คีย์บอร์ดของผู้ให้บริการรายอื่น หรือคีย์บอร์ดภาษา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะ หรือ ค้างไว้
 2. เลือกแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ 

หากต้องการจัดเรียงลำดับแป้นพิมพ์ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ แล้วแตะแป้นพิมพ์
 2. แตะแก้ไข
 3. แตะ เส้นแนวนอนสามเส้น ค้างไว้เพื่อย้ายแป้นพิมพ์
 4. แตะเสร็จสิ้น

บางครั้งแป้นพิมพ์ของผู้ให้บริการรายอื่นก็ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • หากผู้พัฒนาแอพที่คุณใช้งานอยู่ไม่อนุญาตให้ใช้คีย์บอร์ดของผู้ให้บริการรายอื่น
 • หากคุณป้อนในช่องข้อความที่มีการรักษาความปลอดภัย เช่น การป้อนรหัสผ่านที่แสดงให้เห็นอักขระที่ป้อนเป็นจุดแทนตัวอักษรและตัวเลข
 • หากคุณใช้แป้นตัวเลขแทนแป้นพิมพ์มาตรฐาน

คุณจะเห็นคีย์บอร์ดเริ่มต้นแทนจนกว่าจะพิมพ์เสร็จ

เปิดการพิมพ์ด้วยมือข้างเดียว

ใช้การพิมพ์ด้วยมือข้างเดียวบน iPhone เพื่อให้การพิมพ์ด้วยมือข้างเดียวง่ายขึ้น วิธีการมีดังนี้

 1. แตะ หรือ ค้างไว้
 2. แตะ ไอคอนแป้นพิมพ์ เพื่อย้ายแป้นพิมพ์ไปทางซ้าย แตะ ไอคอนแป้นพิมพ์ เพื่อย้ายแป้นพิมพ์ไปทางขวา
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ  หรือ  ค้างไว้ แล้วแตะ ไอคอนแป้นพิมพ์ เพื่อนำแป้นพิมพ์กลับมาสู่การตั้งค่าปกติ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดการพิมพ์ด้วยมือข้างเดียวได้จากการตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ แล้วแตะแป้นพิมพ์แบบใช้มือข้างเดียว ทั้งนี้คุณต้องมี iPhone 6 หรือใหม่กว่าที่ใช้ iOS หรือใหม่กว่าจึงจะสามารถใช้คุณสมบัติแป้นพิมพ์แบบใช้มือข้างเดียวได้ คุณสมบัตินี้จะไม่มีใน iPhone SE (รุ่นที่ 1) และ iPod touch

หากคุณมี iPhone 6 หรือใหม่กว่า คุณสมบัติแป้นพิมพ์แบบใช้มือข้างเดียวจะไม่สามารถใช้ได้หากคุณตั้งค่าจอแสดงผลไว้เป็นแบบซูมแทนที่จะเป็นแบบมาตรฐาน หากคุณมี iPhone 6 Plus หรือใหม่กว่า คุณสมบัติคีย์บอร์ดแบบใช้มือข้างเดียวจะสามารถใช้ได้หากคุณตั้งค่าจอแสดงผลไว้เป็นแบบซูมหรือแบบมาตรฐาน หากต้องการปรับการตั้งค่าจอแสดงผล ให้ไปที่การตั้งค่า > จอภาพและความสว่าง > การซูมหน้าจอ

เปลี่ยนรูปแบบของแป้นพิมพ์จริง

คุณสามารถเลือกรูปแบบของแป้นพิมพ์ได้หลายแบบ เพื่อให้เหมาะกับปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์จริงที่คุณใช้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์รูปแบบอื่นที่ไม่ตรงกับปุ่มบนแป้นพิมพ์จริงได้อีกด้วย

คุณจะต้องจับคู่แป้นพิมพ์กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนแป้นพิมพ์จริงได้ ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับแป้นพิมพ์ เพื่อตั้งค่าให้เข้าสู่โหมดค้นหาหรือโหมดจับคู่ หลังจากที่จับคู่แล้ว ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์ แล้วเลือกรูปแบบ

ดูวิธีตั้งค่าและใช้อุปกรณ์เสริมบลูทูธ เช่น แป้นพิมพ์ กับอุปกรณ์ของคุณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: