หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับข้อความเสียงของคุณใน iPhone

หากคุณไม่สามารถฟังข้อความเสียงใน iPhone ของคุณได้เนื่องจากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับข้อความเสียงของคุณ มีเพียงผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณเท่านั้นที่สามารถช่วยได้

Apple ไม่สามารถเข้าถึงรหัสผ่านข้อความเสียงของคุณและรีเซ็ตรหัสผ่านแทนคุณได้

ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ

มีเพียงผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและจัดการบัญชีข้อความเสียงสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้ ในหน้าการบริการลูกค้าของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ให้มองหาขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณผ่านทางออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์

เพื่อช่วยในการค้นหาหน้าการให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ ให้ใช้ บทความบริการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการเครือข่ายของ Apple หรือเครื่องมือค้นหาออนไลน์

วันที่เผยแพร่: