ตั้งค่า Visual Voicemail ใน iPhone ของคุณ

เมื่อใช้ Visual Voicemail คุณจะสามารถดูรายการข้อความของคุณ แล้วเลือกข้อความที่ต้องฟังหรือลบได้ ดูวิธีตั้งค่าและถ่ายโอนข้อความเสียงที่มีอยู่แล้วของคุณ 

ตั้งค่า Visual Voicemail

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับ Visual Voicemail คุณสามารถตั้งค่าได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่แอพโทรศัพท์ แล้วแตะแท็บข้อความเสียง 
 2. แตะ ตั้งค่าตอนนี้
 3. สร้างรหัสผ่านของข้อความเสียง แล้วแตะ เสร็จสิ้น
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วแตะ เสร็จสิ้น 
 5. เลือก กำหนดเอง หรือ ค่าเริ่มต้น หากคุณเลือก กำหนดเอง คุณจะสามารถอัดเสียงทักทายใหม่ได้
 6. แตะ เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกคำทักทายของคุณ


ถ่ายโอนข้อความเสียงที่มีอยู่ของคุณ

หากต้องการถ่ายโอนข้อความเสียงที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่แอพโทรศัพท์ แล้วแตะแท็บข้อความเสียง
 2. แตะ ตั้งค่าตอนนี้
 3. ป้อนรหัสผ่านของคุณ* แล้วแตะ เสร็จสิ้น 
 4. อัดเสียงทักทายที่กำหนดเองหรือใช้เสียงทักทายเริ่มต้น แล้วแตะ บันทึก 

หากคุณลืมรหัสผ่านของข้อความเสียง คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านนั้นจาก iPhone ของคุณได้ คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน หากคุณใส่ซิมการ์ดใบใหม่ ข้อความเสียงที่คุณบันทึกไว้ใน iPhone ของคุณอาจสูญหายได้


ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับ Visual Voicemail

หากคุณไม่สามารถตั้งค่า Visual Voicemail ได้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนของคุณรองรับคุณสมบัตินั้น 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตรวจสอบ Visual Voicemail เมื่อดำเนินการในแต่ละขั้นตอนแล้ว ดังนี้

 1. ลองโทรหาผู้อื่นเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ของคุณ 
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าข้อความเสียงของคุณแล้ว หากต้องการตรวจสอบ ให้กดหมายเลขโทรศัพท์ใน iPhone ของคุณ
 3. โทรหา iPhone ของคุณจากโทรศัพท์เครื่องอื่นและลองฝากข้อความเสียงให้ตัวคุณเอง
 4. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต แล้วแตะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย


ดูเพิ่มเติม

คุณยังสามารถบันทึกข้อความ Visual Voicemail เป็นโน้ตหรือเสียงบันทึก หรือแชร์โดยใช้แอพข้อความ แอพเมล หรือ AirDrop ได้อีกด้วย

 

วันที่เผยแพร่: