ตั้งค่า Visual Voicemail ใน iPhone ของคุณ

เมื่อใช้ Visual Voicemail คุณจะสามารถดูรายการข้อความของคุณ แล้วเลือกข้อความที่ต้องฟังหรือลบได้ ดูวิธีตั้งค่าและถ่ายโอนข้อความเสียงที่มีอยู่แล้วของคุณ 

ตั้งค่า Visual Voicemail

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับ Visual Voicemail คุณสามารถตั้งค่าได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่แอพโทรศัพท์ แล้วแตะแท็บวอยซ์เมล 
 2. แตะตั้งค่าตอนนี้
 3. สร้างรหัสผ่านของข้อความเสียง แล้วแตะเสร็จสิ้น
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วแตะเสร็จสิ้น 
 5. เลือกกำหนดเองหรือค่าเริ่มต้น หากคุณเลือกกำหนดเอง คุณจะสามารถอัดเสียงทักทายใหม่ได้
 6. แตะบันทึก


ถ่ายโอนวอยซ์เมลที่มีอยู่ของคุณ

หากต้องการถ่ายโอนข้อความเสียงที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่แอพโทรศัพท์ แล้วแตะแท็บวอยซ์เมล
 2. แตะตั้งค่าตอนนี้
 3. ป้อนรหัสผ่านของคุณ* แล้วแตะเสร็จสิ้น 
 4. อัดเสียงทักทายที่กำหนดเองหรือใช้เสียงทักทายเริ่มต้น แล้วแตะบันทึก 

* หากคุณลืมรหัสผ่านของข้อความเสียง คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านนั้นจาก iPhone ของคุณได้ คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน หากคุณใส่ซิมการ์ดใบใหม่ ข้อความเสียงที่คุณบันทึกไว้ใน iPhone ของคุณอาจสูญหายได้


ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับ Visual Voicemail

หากคุณไม่สามารถตั้งค่า Visual Voicemail ได้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนของคุณรองรับคุณสมบัตินั้น 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตรวจสอบ Visual Voicemail เมื่อดำเนินการในแต่ละขั้นตอนแล้ว ดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. ตรวจสอบรายการอัพเดทชุดข้อมูลของผู้ให้บริการ: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ หากพบรายการอัพเดท จะมีข้อความขอให้คุณอัพเดท
 3. หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ ให้ลองโทรหาใครก็ได้ 
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าข้อความเสียงของคุณแล้ว ในการตรวจสอบ ให้โทรหาหมายเลขของคุณเองแล้วฝากข้อความไว้
 5. โทรหา iPhone ของคุณจากโทรศัพท์เครื่องอื่นและลองฝากข้อความเสียงให้ตัวคุณเอง
 6. ไปที่แป้นกดแล้วกด 1 ค้างไว้ หรือกดปุ่มโทรฟังวอยซ์เมล ซึ่งจะต่อสายไปยังวอยซ์เมล ตรวจสอบดูว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ฟังหรือไม่
 7. บนหน้าจอวอยซ์เมล ให้แตะเสียงทักทาย แล้วเปลี่ยนเสียงทักทายของคุณเป็นแบบกำหนดเองหรือค่าเริ่มต้น 
 8. หากคุณมีแผนบริการเซลลูลาร์มากกว่าหนึ่งแผนบน iPhone ให้ลองเปลี่ยนไปใช้แผนอื่น โทรหาหมายเลขแรกแล้วลองฝากข้อความ
 9. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต แล้วแตะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย
 10. หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ


ดูเพิ่มเติม

คุณยังสามารถบันทึกข้อความ Visual Voicemail เป็นโน้ตหรือเสียงบันทึก หรือแชร์โดยใช้แอพข้อความ แอพเมล หรือ AirDrop ได้อีกด้วย

 

วันที่เผยแพร่: