Kamerafunktioner på iPhone 11 och iPhone 11 Pro

Läs mer om QuickTake, ultravidvinkelkameran, nattläget och andra nya kamerafunktioner i iPhone 11 och iPhone 11 Pro.

 

Skapa en video med QuickTake

iPhone 11 och iPhone 11 Pro har QuickTake, en ny funktion som du använder för att spela in videor utan att växla från bildläget.

Håll ned slutarknappen för att ta en video

När du öppnar kameraappen visas standardbildläget. Tryck på slutarknappen  för att ta en bild. Tryck på pilen  för att justera alternativ som blixt, Live Photos, timer med mera.

Om du vill ta en snabb video behöver du bara hålla slutarknappen intryckt.* Sedan släpper du knappen för att stoppa inspelningen.

För knappen till höger för att låsa inspelningen

Om du vill fortsätta spela in video utan att behöva hålla knappen intryckt för du slutarknappen till höger och släpper den sedan. När videoinspelningen är låst visas en slutarknapp till höger. Tryck på den om du vill ta en stillbild under inspelningen. När du är redo att sluta spela in trycker du på inspelningsknappen.

För knappen åt vänster för sekvenstagning

Skjut slutarknappen åt vänster och håll ned den för att ta en sekvens med foton, och släpp den för att sluta.

* Om du vill ta längre videor med anpassningsbar upplösning, stereoljud och ljudzoom byter du till videoläge.

Se mer med ultravidvinkelkameran

Det omdesignade kameragränssnittet i iPhone 11 och iPhone 11 Pro använder den nya ultravidvinkelkameran för att visa det som händer utanför ramen. Tryck på 0,5-knappen för att växla till ultravidvinkelkameran och fånga allt som din iPhone kan se.

 

Ta bilder i svagt ljus med nattläget

iPhone 11 och iPhone 11 Pro slår automatiskt på nattläge när kameran identifierar situationer med svagt ljus. Symbolen för nattläget  längst upp på skärmen blir gul när funktionen är aktiv.

Beroende på hur mörk scenen är kommer din iPhone att ta en nattlägesbild snabbt eller så kommer slutartiden att förlängas med flera sekunder. En siffra visas vid symbolen för nattläget som anger exponeringstiden. 

Om du vill experimentera med längre exponeringstider med nattläget trycker du på symbolen för nattläge. Sedan använder du skjutreglaget ovanför slutarknappen för att välja mellan Auto och Max. Med Auto ställer kameran in exponeringstiden och med Max används den längsta exponeringstiden i nattläget. När du tar bilden ändras skjutreglaget till en timer som räknar ned till slutet av exponeringstiden. Se till att vara stilla tills tagningen är klar.

 

Få dina bilder och videor att se helt rätt ut

Appen Bilder i iOS 13 ger dig ännu större kontroll över redigeringen. Nu kan du justera intensiteten för alla redigeringsverktyg och filter. Du kan även redigera videor med samma verktyg som du använder till bilder: beskära, rotera, filter och mer. Läs mer om att redigera bilder på din iPhone.

 

Ta porträtt ett steg längre

Kamerasystemen i iPhone 11 och iPhone 11 Pro gör porträttläget ännu bättre. Den nya effekten Svartvitt high key-ljus ger dig bilder med studiokvalitet, och porträttläget fungerar med allt som du gillar att ta bilder av, även husdjur.

Publiceringsdatum: