Så här skickar du bilagor i Mail på en iPhone, iPad och iPod touch

Att lägga till bilagor i Mail är enklare än någonsin tidigare. I appen Mail är det enkelt att ändra typsnitt och format, skicka flera bilder samtidigt, skanna ett dokument med kameran och till och med rita teckningar.

Lär känna det nya formatfältet

Det nya formatfältet innehåller nya och förbättrade alternativ för att skicka bilagor i Mail. Så här gör du: 

 1. Öppna Mail och tryck på  för att börja skriva ett nytt e-postmeddelande eller öppna ett befintligt.
 2. Tryck inuti brödtexten i e-postmeddelandet.
 3. Se alternativ för att bifoga bilagor: Tryck på grå pil till höger om det prediktiva textfältet eller på returknappen.

Så här använder du de nya och förbättrade funktionerna nu när du har sett det nya formatfältet.

 

 

Ändra typsnitt och format

 1. Öppna formatfältet genom att trycka på grå pil eller Retur i ett e-postmeddelande.
 2. Tryck på typsnittsknappen .
 3. Välj önskade alternativ för typsnitt och formatering, som bland annat textfärg och punkter.

 

Lägga till bilder och videor

 1. Öppna formatfältet genom att trycka på grå pil eller Retur i ett e-postmeddelande.
 2. Tryck på bild- och videoknappen , och välj sedan bilderna eller videorna. Du kommer att se en blå bock på varje bild eller video som du har valt.

Hur många bilder och videor du kan skicka beror på e-postleverantören. Om du inte kan skicka flera bilder eller videor kan du prova att lägga till färre och sedan försöka skicka e-postmeddelandet igen. Kontakta e-postleverantören om du har frågor. 

 

Ta bilder och videor med kameran i appen Mail

 1. Öppna formatfältet genom att trycka på grå pil eller Retur i ett e-postmeddelande.
 2. Tryck på kameraknappen och ta sedan en bild eller spela in en video. 
 3. Tryck på Använd bild eller Använd video. Den kommer automatiskt att bifogas till e-postmeddelandet.

 

 

Lägga till dokument från appen Filer.

 1. Öppna formatfältet genom att trycka på  eller Retur i ett e-postmeddelande.
 2. Tryck på filknappen  och välj sedan dokumentet som du vill lägga till från appen Filer.

 

Skanna dokument från kameran

 1. Öppna formatfältet genom att trycka på knappen grå pil eller Retur i ett e-postmeddelande.
 2. Tryck på skanningsknappen 
 3. Flytta kameran så att du fångar dokumentet. En blå ruta anger vilket område som skannas av kameran. 
 4. Tryck på slutarsymbolen. När du har skannat kan du justera det infångade området. 
 5. När du är klar trycker du på Behåll skanning.

 

Rita en teckning

 1. Öppna formatfältet genom att trycka på grå pil eller Retur i ett e-postmeddelande.
 2. Tryck på markeringsknappen , välj sedan verktyg och skapa teckningen.
 3. När du är klar trycker du på Klar och sedan på Infoga teckning.

Få mer gjort med Mail

Publiceringsdatum: