Använda dekaler med iMessage på din iPhone, iPad och iPod touch

Gör dina konversationer mer interaktiva med dekaler för iMessage.

Installera ett paket med dekaler

 1. Öppna Meddelanden och tryck på  för att skapa ett nytt meddelande. Eller gå till en befintlig konversation.
 2. Tryck på symbol för App Store
 3. När du hittar ett paket med dekaler som du gillar, trycker du på hämtningssymbolen eller på prissymbolen bredvid appen. Sedan installerar du appen.
 4. Ange ditt Apple-ID-lösenord eller använd Face IDeller Touch ID om det är aktiverat.
 5. Tryck på grått fält för att gå tillbaka till meddelandet. 

* Du måste ha en iPhone X eller senare för att kunna använda Face ID.

Lägga till en dekal i en konversation

 1. Öppna Meddelanden och tryck på  för att skapa ett nytt meddelande. Eller gå till en befintlig konversation.
 2. Svep åt höger eller vänster på applådan för att hitta den du vill använda. 
 3. Öppna sedan appen genom att trycka på den.

Om du vill lägga till en dekal så trycker du och håller på dekalen. Därefter drar du den till meddelandebubblan. Dekalen skickas automatiskt när du lägger till den i meddelandet. Du kan även nypa och zooma för att ändra storlek på dekalen innan den skickas.

Om du får ett meddelande med en dekal från en iMessage-app som du inte har, trycker du på dekalen och håller ned. Tryck sedan på Märkesdetaljer för att visa appen i App Store.

Använda memoji-märken

Med iOS 13 och iPadOS blir dina memoji-märken automatiskt till dekalpaket på ditt tangentbord. Du kan använda dem i Meddelanden, Mail och appar från andra utvecklare. När du har skapat en memoji öppnar du tangentbordet och trycker på . Välj sedan det memoji-märke som du vill skicka.

Memoji-märken är inte kompatibla med iPad Air 2.

Radera dekaler

 1. Öppna Meddelanden och tryck på  för att skapa ett nytt meddelande. Eller gå till en befintlig konversation.
 2. Svep vänster över applådan och tryck på symbolen Mer.
 3. Svep åt vänster på appen och tryck sedan på Radera.

Få mer gjort med Meddelanden

Dekaler som skickas som ett MMS-meddelande skickas som bilder.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: