Så använder du dekaler i iMessage på iPhone, iPad och iPod touch

Gör dina konversationer mer interaktiva med dekaler för iMessage.

Installera ett paket med dekaler

  1. Gå till appen Meddelanden och tryck på 
  2. Tryck på  och därefter på Besök Store.
  3. När du hittar ett paket med dekaler som du gillar, tryck på  eller på prissymbolen intill appen. Installera därefter appen.
  4. Ange lösenordet för till Apple-ID, använd Touch ID eller Face IDom du har aktiverat det.
  5. Gå tillbaka till meddelandet genom att trycka på .

* För att använda Face ID behöver du iPhone X.

Lägga till en dekal till en konversation

  1. Öppna Meddelanden. Tryck på en befintlig konversation eller tryck på  och skriv in en kontakt.
  2. Tryck på  för att öppna applådan.
  3. Svep åt höger eller vänster på applådan för att hitta den du vill använda. Öppna sedan appen genom att trycka på den.

Om du vill lägga till en dekal så trycker du och håller på dekalen. Därefter drar du den till meddelandebubblan. Dekalen skickas automatiskt när du lägger till den i meddelandet. Du kan även nypa och zooma för att ändra storlek på dekalen innan den skickas.

Om du tog emot ett meddelande med en iMessage-app som du saknar, tryck på det blå namnet under appen för att hämta den.

Få mer gjort med Meddelanden

Dekaler som skickas som ett MMS-meddelande skickas som bilder.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: