Så sätter du iPhone i läget vibrera, ring eller tyst

Reglaget för ringsignal/tyst finns på vänstra sidan av din iPhone. Använd det för att styra vilka ljud som spelas upp genom högtalaren på iPhone.

Sätta iPhone i läget ringsignal/tyst

När din iPhone är ställt i ringläget, kommer ringsignaler, varningar och ljud spelas upp genom högtalaren på iPhone.

När din iPhone är ställt i tyst läge, kommer du inte höra ringsignaler eller varningar, men din iPhone kommer vibrera och alla andra ljud kommer spelas upp genom högtalaren på iPhone.

Inställningarna påverkar endast högtalaren på iPhone. Om du använder ett headset, kommer ljud spelas upp i headsetet även om iPhone är ställd i läget tyst.

Ringläge

Ställ din iPhone i ringläge genom att flytta reglaget så att den orangefärgade färgen inte syns. 

Tyst läge

Ställ din iPhone i tyst läge genom att flytta reglaget så att den orangefärgade färgen syns. 

 

Byt ringsignaler och vibreringar

På iPhone 7 eller senare ställer du in ringsignaler och vibrationer under Inställningar > Ljud och haptik. På tidigare iPhone-modeller går du till Inställningar > Ljud.

Förvalt är att volymen för ringsignaler och varningar speglar den du ställer för ljuduppspelning. Stäng av Ändra med knappar om du vill kontrollera volymen för ringsignaler och varningar separat från andra appar. Om du stänger av Ändra med knappar, behöver du justera volymen för ringsignaler och varningar manuellt under Inställningar > Ljud och haptik, eller Inställningar > Ljud.

På samma skärm väljer du om du vill att iPhone ska vibrera när den är ställd i läget ring eller ljud av. Om du stänger av båda inställningarna kommer iPhone inte att vibrera.
 

Ändra ljud och vibrering

Ändra ringtoner, ljud och vibreringar:

  1. På iPhone 7 eller senare går du till Inställningar > Ljud och haptik. På tidigare iPhone-modeller går du till Inställningar > Ljud.
  2. Välj sedan det du vill ändra, som Ringsignal eller Nytt brev och välj ett nytt ljud.
  3. Om du vill justera vibreringen, tryck på Vibrering och välj sedan från listan.

Skapa en anpassad vibrering:

  1. Tryck på Skapa ny vibrering.
  2. Tryck på bildskärmen för att skapa ett mönster och tryck sedan på Stopp.
  3. Tryck på Spela för att testa din vibrering.
  4. Tryck på Spara när du är klar och ge den ett namn. Du kan även trycka på Spela in för att göra om vibreringen.
Publiceringsdatum: