Så här sätter du din iPhone i läget vibrera, ring eller tyst

Reglaget för ringsignal/tyst finns på vänstra sidan av din iPhone. Använd det för att styra vilka ljud som spelas upp genom högtalaren på din iPhone.

Aktivera eller inaktivera ring/tyst läge på din iPhone

I ringläge hör du ringsignaler och påminnelser. I tyst läge hörs de inte, men din iPhone kan fortfarande spela upp ljud när du till exempel lyssnar på musik eller tittar på videor.

Använda ringläge

Sätt din iPhone i ringläge genom att flytta reglaget så att det orangefärgade inte syns. 

Använda tyst läge

Sätt din iPhone i tyst läge genom att flytta reglaget så att det orangefärgade syns. 

 

Ändra ringsignaler, ljud och vibreringar

 1. iPhone 7 och senare går du till Inställningar >Ljud och haptik. På tidigare iPhone-modeller går du till Inställningar > Ljud.
 2. Välj det du vill justera, till exempel Ringsignal eller Nytt brev.
 3. Tryck på önskat ljud för påminnelser. Du kan också trycka på Vibrering och välja ett vibreringsmönster eller skapa en anpassad vibrering.

iPhone som visar hur du byter ringsignaler

 

Ändra volym för ringsignal och påminnelser med knapparna

Stäng av Ändra med knappar om du vill kontrollera volymen för ringsignaler och påminnelser separat från andra appar. Efter det måste du justera volymen för ringsignal och påminnelser manuellt i Inställningar > Ljud och haptik eller Inställningar > Ljud.

Välja när din enhet vibrerar

 1. På iPhone 7 och senare går du till Inställningar >Ljud och haptik. På tidigare iPhone-modeller går du till Inställningar > Ljud.
 2. Du kan välja om du vill att din iPhone ska vibrera när den är inställd på ringläge eller tyst läge. Om du stänger av båda inställningarna kommer din iPhone inte att vibrera.

Skapa en anpassad vibrering

 1. Gå till Inställningar > Ljud och haptik eller Inställningar > Ljud. 
 2. Välj ett alternativ under Ljud och vibreringsmönster. 
 3. Tryck på Vibrering och sedan på Skapa ny vibrering.
 4. Tryck på bildskärmen för att skapa ett mönster och tryck sedan på Stopp.
 5. Tryck på Spela för att testa din vibrering.
 6. Tryck på Spara och namnge ditt mönster. Du kan även trycka på Spela in för att göra om vibreringen.
Publiceringsdatum: