Använda kameralägen på iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du använder enhetens olika kameralägen som porträtt, panorama och slowmotion.

Hitta det perfekta läget för rätt ögonblick

Med hjälp av kameralägena som är inbyggda direkt i en iPhone, iPad och iPod touch, kan du ta den perfekta bilden eller videon. Svep åt vänster eller höger på kameraskärmen för att se och använda de olika lägena. Du kan välja bild, kvadrat, panorama, video, uppsnabbat och slowmotion. Och tack vare skärpedjupseffekten i porträttläget, ser bilder på iPhone 7 Plus och senare bättre ut än någonsin.

Innan du börjar kontrollerar du att du har den senaste versionen av iOS så att du kan komma åt funktionerna i Kamera-appen.

 

ta en bild i Kamera-appen på iPhone

Bild

Bild är standardläget som du ser när du öppnar appen Kamera. Du använder det för att ta stillbilder. På iPhone 6s och senare kan du också ta Live Photos, det vill säga bilder som får liv när du trycker på dem.

Kameran fokuserar automatiskt på bilden och justerar exponeringen utifrån vad du riktar den mot. På det sättet får du alltid en klart belyst bild att börja med.

Du kan ändra kamerafokus och exponering utifrån ett speciellt område. Innan du tar bilden trycker du på den plats du vill justera på skärmen. Om du sedan vill behålla fokus och exponering på den platsen, håller du ned fingret på skärmen tills du ser Exponering/fokus låst.

 

ta en bild i porträttläge

Porträtt

På iPhone 7 Plus och senare används dubbla kameror i Porträttläge för att skapa skärpedjupseffekter. Det skapar en bild som behåller skärpan på motivet men som har en suddig bakgrund. Om du har iPhone X eller senare kan du även ta en selfie i porträttläge med den framåtvända TrueDepth-kameran.

Öppna appen Kamera och svep till porträttläget. Rör dig bort från motivet om appen föreslår det. När djupeffektsrutan blir gul tar du bilden. 

Med iPhone 8 Plus och senare kan du göra dina porträttlägesbilder ännu mer fängslande med ljuseffekter som håller studiokvalitet. När du har tagit din bild trycker du på Ändra och väljer Studiobelysning, Konturbelysning, Scenbelysning* eller Scenbelysning mono*.

* På iPhone XR är Scenbelysning och Scenbelysning mono inte tillgängligt med den bakre kameran.

Kvadrat

I läget Kvadrat begränsas kameraskärmens ram till en fyrkant: den vanligaste bildstorleken i många sociala medieappar. Så när du tar en bild kan du snabbt dela den på dina favoritplattformar.

 

ta en bild i panoramaläge

Panorama

Vill du ta en andlöst vacker bild i liggande läge men märker att vyn inte får plats på kameraskärmen? Använd panoramaläget för att få en fantastisk vidvinkelbild. 

I panoramaläget visas en stödlinje mitt på skärmen så att du får hjälp med att ta bilden. Om du vill påbörja bilden från vänster ser du till att pilen pekar åt höger. Om du vill börja från höger trycker du på pilen och ändrar riktning.

Tryck på slutarknappen och flytta kameran långsamt i en rät linje från en sida till den andra. Försök att hålla pilen på den gula stödlinjen.

 

ta en video på iPhone     

Video

Filma med den fantastiska kameran som är inbyggd direkt i varje iPhone, iPad och iPod touch. När du går till ett videoläge blir den vita slutarknappen röd. Tryck en gång på slutarknappen för att påbörja inspelningen och tryck en gång till för att stoppa den.

Vill du redigera längden på videon? Tryck på Ändra eller ändringsknappen och dra reglaget för att ändra start- och sluttid. Tryck på Klar när du vill spara ändringarna.

Vill du snabba upp videon eller göra den långsammare? Då kanske du föredrar slowmotion eller uppsnabbat istället.

 

Slowmotion

Låt de bästa ögonblicken vara ännu längre med slowmotion-videor. Videon spelas in som vanligt. Men när du spelar upp den visas den i slowmotion. Du kan till och med redigera videon så att slowmotioneffekten börjar och slutar vid en tidpunkt som du väljer.

 

Uppsnabbat

Spela in material enligt valda intervall och skapa tidsförskjutningsvideor som du snabbt och enkelt kan dela. När du använder läget uppsnabbat och trycker på slutarknappen, tar kameran bilder med ett visst intervall tills du trycker på slutarknappen igen.


 

Läs mer

Publiceringsdatum: