Använda Kartor och Bluetooth på iPhone och iPad

Läs om hur du använder Kartor på din iPhone eller iPad med ett Bluetooth-tillbehör.

     

Hantera inställningar för Navigeringsröst

Först parkopplar du din iPhone eller iPad med bilen eller Bluetooth-tillbehöret. Sedan följer du dessa steg för att hantera inställningarna för Navigeringsröst som används när du får steg-för-steg-anvisningar:

  1. Öppna Kartor på en iPhone eller iPad och ange destinationen.
  2. När du trycker på hämta färdbeskrivning påbörjas steg-för-steg-navigeringen i Kartor. Tryck på  för att öppna ruttkortet.
  3. Tryck på Ljud.
  4. Tryck på volymnivån som du vill ha för navigeringsrösten.
  5. Svep upp på ruttkortet för att välja vilken utmatning navigeringen ska spelas upp från.

Du kan även hantera inställningar för att pausa ljudet under navigeringen eller styra ljudutmatningen från en iPhone eller iPad. När ljud spelas upp går det endast att styra ljudutmatningen från Kontrollcenter på en iPhone eller iPad.


Tillåta navigeringsröstmeddelanden

Med handsfreeprofilen (HFP) kan du få navigeringsinstruktioner via bilens högtalare när iPhone inte är vald som ljudkälla. Om HFP-alternativet inte visas har din bilstereo kanske inte stöd för det. Se efter om stereon har stöd för HFP i användarhandboken för din bil.

Om inställningen för HFP inte visas när du ansluter iPhone-enheten till stereon kontrollerar du kompatibiliteten med stereons tillverkare. HFP-funktionen avgörs av bilstereon.


     

Pausa tal

Med Pausa tal pausas ljudböcker och podcaster en kort stund medan Kartor ger dig talade anvisningar. Pausa tal pausar inte musik. 

Pausa tal är som standard aktiverat om navigeringsrösten är inställd på Normal volym eller Hög volym. Om du väljer Ingen röst eller Låg volym stängs Pausa tal av.

Publiceringsdatum: