Skicka bild-, video- eller ljudmeddelanden på din iPhone, iPad eller iPod touch

Anpassa dina meddelanden ännu mer med interaktiva bilder, videor och ljudmeddelanden.

Beroende på operatör kan avgifter för SMS/MMS tillkomma. Om du använder iMessage och wifi inte är tillgängligt kan mobildataavgifter tillkomma.

Skicka och anpassa dina bildmeddelanden

 1. Gå till en meddelandekonversation och tryck på  kamerasymbolen.
 2. Ta en bild genom att trycka på 
 3. Här kan du trycka på Effekter  , Redigera   eller Märkning   för att anpassa bilden. 
 4. Tryck på skicka bild för att skicka eller tryck på Klar för att lägga till ett personligt meddelande innan du skickar din bild. Om du inte vill skicka bilden trycker du på avbryt bild i övre högra hörnet av bilden.

Skicka videomeddelanden

 1. Tryck på  kameran i en meddelandekonversation.
 2. När appen Kamera öppnas väljer du Video.*
 3. Tryck på  för att börja spela in eller tryck på  för att lägga till en effekt i din video innan eller efter du spelar in.
 4. Tryck på när du är klar med inspelningen. Här kan du trycka på Redigera för att redigera din video eller trycka på Klar. 
 5. Tryck på skicka meddelande Skicka meddelande när du vill skicka. Om du inte vill skicka videon trycker du på avbryt meddelande Avbryt meddelande i det övre högra hörnet.

* Video är inte tillgängligt vid ett samtal.

Skicka en befintlig bild eller video

 1. I en meddelandekonversation trycker du på bilder
 2. Välj en bild eller tryck på Alla bilder för att välja en bild från appen Bilder. När du har valt en bild kan du redigera den eller använda Märkning innan du skickar den. Tryck på bildminiatyren i meddelandetråden och välj Märkning eller Redigera.
 3. Tryck på skicka meddelande när du vill skicka det.

Skicka ljudmeddelanden

 1. Spela in ett ljudmeddelande genom att hålla ned spela in ljudmeddelande i en meddelandekonversation.
 2. Förhandsvisa meddelandet genom att trycka på spela ljudmeddelande. Avbryt genom att trycka på  . Skicka meddelandet genom att trycka på skicka ljudmeddelande.

Spela upp ett ljudmeddelande genom att trycka på det. Spara ett ljudmeddelande genom att trycka på Behåll under meddelandet.

Appen Meddelanden raderar ljudmeddelanden efter två minuter. Om du vill behålla ljudmeddelanden längre än så går du till Inställningar > Meddelanden. Bläddra ned och tryck på Löper ut under Ljudmeddelanden och välj sedan Efter 2 minuter eller Aldrig.

Läs mer

Publiceringsdatum: