Skicka bild-, video- eller ljudmeddelanden på din iPhone, iPad eller iPod touch

Anpassa dina meddelanden ännu mer med interaktiva bilder, videor och ljudmeddelanden.

Beroende på operatör kan avgifter för SMS/MMS tillkomma. Om du använder iMessage och wifi inte är tillgängligt kan mobildataavgifter tillkomma.

skicka bildmeddelande

Skicka och anpassa dina bildmeddelanden

 1. I en meddelandekonversation trycker du på .
 2. Ta en bild genom att trycka på 
 3. Här kan du trycka på Effekter  , Redigera   eller Märkning   för att anpassa bilden. 
 4. Tryck på skicka bild för att skicka eller tryck på Klar för att lägga till ett personligt meddelande innan du skickar din bild. Om du inte vill skicka bilden trycker du på  i övre högra hörnet av bilden.

skicka ett videomeddelande

Skicka videomeddelanden

 1. I en meddelandekonversation trycker du på .
 2. När appen Kamera öppnas väljer du Video.*
 3. Tryck på inspelningssymbolen för att börja spela in eller tryck på för att lägga till en effekt i din video före eller efter inspelningen.
 4. När du är klar med inspelningen trycker du på spela in-symbolen. Här kan du trycka på Redigera för att redigera din video eller trycka på Klar. 
 5. Tryck på skicka meddelande Skicka meddelande när du vill skicka. Om du inte vill skicka videon trycker du på  meddelande i det övre högra hörnet.

* Video är inte tillgängligt vid ett samtal.

skicka en befintlig bild eller video

Skicka en befintlig bild eller video

 1. I en meddelandekonversation trycker du på bilder
 2. Välj en bild eller tryck på Alla bilder för att välja en bild från appen Bilder. När du har valt en bild kan du redigera den eller använda Märkning innan du skickar den. Tryck på bildminiatyren i meddelandetråden och välj Märkning eller Redigera.
 3. Tryck på skicka meddelande när du vill skicka det.

skicka ljudmeddelanden

Skicka ljudmeddelanden

 1. Spela in ett ljudmeddelande genom att hålla ned  i en meddelandekonversation.
 2. Förhandsvisa ditt meddelande genom att trycka på . Avbryt genom att trycka på . Skicka genom att trycka på .

Spela upp ett ljudmeddelande genom att trycka på det. Spara ett ljudmeddelande genom att trycka på Behåll under meddelandet.

Appen Meddelanden raderar ljudmeddelanden efter två minuter. Om du vill behålla ljudmeddelanden längre än så går du till Inställningar > Meddelanden. Bläddra ned och tryck på Löper ut under Ljudmeddelanden och välj sedan Efter 2 minuter eller Aldrig.

Läs mer

Publiceringsdatum: