Prehrávanie a nahrávanie videa HDR na iPhone alebo iPade

Podpora videí s vysokým dynamickým rozsahom (HDR), ako sú filmy a TV seriály vo formáte HDR od spoločnosti Apple a ďalších poskytovateľov, vyžaduje kompatibilný iPhone alebo iPad.

Modely, ktoré podporujú formát HDR

Zistite, ktorý model iPhonu alebo iPadu máte, pozrite si jeho parametre a zistite, či podporuje prehrávanie videa HDR, nahrávanie videa HDR, alebo oboje.

Prehrávanie videa HDR

Pri sledovaní obsahu HDR, napríklad filmov a TV seriálov HDR od spoločnosti Apple alebo od iných poskytovateľov, zariadenie automaticky prehráva video s vysokým dynamickým rozsahom.

Jas a farby videa HDR sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia a od osvetlenia prostredia. Prostredie so slabším osvetlením, napríklad v miestnosti, v ktorej je šero, zvyšuje vizuálny efekt formátu HDR.

Nahrávanie videa HDR

Na zariadeniach, ktoré podporujú nahrávanie videa HDR, je k dispozícii nastavenie pre video vo formáte HDR. Pomocou tohto nastavenia môžete ovládať, či zariadenie bude nahrávať video s vysokým dynamickým rozsahom.

Nastavenie formátu HDR pre video

  1. Otvorte Nastavenia.
  2. Klepnite na Kamera.
  3. Klepnite na Video.
  4. Klepnite na HDR video. Táto možnosť je predvolene zapnutá.

Ďalšie informácie

  • Nahrávanie videa vo formáte HDR vyžaduje vysoko efektívny formát videa, takže ak v Nastaveniach > Kamera > Formáty vypnete možnosť Vysoko efektívny, vypne sa aj HDR video. Ak potom HDR video znova zapnete, videá budú používať formát Vysoko efektívny, zatiaľ čo obrázky budú aj naďalej používať formát Najkompatibilnejší.
  • Ak nahraté videá vo formáte HDR nie sú pri sledovaní na inom zariadení také dynamické, ako ste očakávali, uistite sa, že druhé zariadenie podporuje formát HDR a používa najnovší softvér. Napríklad na prehrávanie videa HDR na Macu sa vyžaduje aktuálna verzia systému macOS a kompatibilný model Macu.
Dátum zverejnenia: