Použitie funkcie QuickTake na nahrávanie počas fotografovania

Prostredníctvom funkcie kamery QuickTake na iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone SE (2. generácia) môžete bez prepínania režimov nahrávať video počas fotografovania.

 

Nahranie videa podržaním prsta na uzávierke

Po otvorení aplikácie Kamera sa zobrazí predvolený režim fotografovania. Klepnutím na tlačidlo uzávierky  zhotovte fotku. Po klepnutí na šípku  môžete upraviť rôzne možnosti, ako je napríklad blesk, Live Photos, časovač a ďalšie.

Ak chcete nahrať video QuickTake, stlačte a podržte tlačidlo uzávierky.* Uvoľnením tlačidla nahrávanie zastavíte.

Zablokovanie v režime nahrávania potiahnutím doprava

Ak chcete nahrávať video bez držania tlačidla uzávierky, potiahnite ho doprava a potom ho uvoľnite. Po zablokovaní v režime nahrávania sa vpravo zobrazí tlačidlo uzávierky. Keď naň klepnete, zhotovíte pri nahrávaní videa fotku. Keď budete chcieť nahrávanie zastaviť, klepnite na tlačidlo nahrávania.

Zachytenie série fotiek potiahnutím doľava

Posunutím tlačidla uzávierky doľava a jeho podržaním zachytíte sériu fotiek. Po uvoľnení sa vytváranie série ukončí.

*Ak chcete nahrávať videá s voliteľným rozlíšením, stereo zvukom a zvukovým zoomom, prepnite do režimu Video.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: