Použitie funkcie QuickTake na nahrávanie videa počas fotografovania

V systéme iOS 13 a novšom môžete funkciu QuickTake použiť na nahrávanie videa počas fotenia – bez prepínania režimov.

Kameru QuickTake môžete používať na iPhone XS, iPhone XR a novších modeloch.

 

Nahranie videa podržaním prsta na uzávierke

Po otvorení aplikácie Kamera sa zobrazí predvolený režim fotenia. Klepnutím na tlačidlo Uzávierka  zhotovte fotku. Po klepnutí na šípku  môžete upravovať rôzne možnosti, napríklad blesk, fotky Live Photo, nočný režim, časovač a ďalšie.

Ak chcete nahrať video QuickTake, stlačte a podržte tlačidlo uzávierky .* Uvoľnením tlačidla nahrávanie zastavíte.

Na iPhone XS, iPhone XR a novších modeloch so systémom iOS 14 môžete nahrávať video QuickTake podržaním jedného z tlačidiel ovládania hlasitosti. Ak máte zapnutú funkciu Fotiť série tlačidlom hlasitosť +, môžete nahrať video QuickTake pomocou tlačidla zníženia hlasitosti.

Zablokovanie v režime nahrávania potiahnutím doprava

Ak chcete nahrávať video bez držania tlačidla uzávierky , potiahnite tlačidlo doprava a potom ho uvoľnite. Po zablokovaní v režime nahrávania sa vpravo zobrazí tlačidlo uzávierky. Keď naň klepnete, zhotovíte pri nahrávaní videa fotku. Keď budete chcieť nahrávanie zastaviť, klepnite na tlačidlo nahrávania.

Zachytenie série fotiek potiahnutím doľava

Posunutím tlačidla uzávierky  doľava a jeho podržaním zachytíte sériu fotiek. Po uvoľnení sa vytváranie série ukončí.

Na iPhone XS, iPhone XR a novších modeloch so systémom iOS 14 môžete zhotovovať fotky v režime sériového snímania stlačením tlačidla Zvýšiť hlasitosť. Jednoducho prejdite do menu Nastavenia > Kamera a zapnite funkciu Fotiť série tlačidlom hlasitosť +.

*Ak chcete nahrávať videá s voliteľným rozlíšením, stereo zvukom a zvukovým zoomom, prepnite do režimu Video.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: