Používanie funkcie Video zabezpečené HomeKitom

Prispôsobte si možnosti nahrávania videa, oznámení, úložiska a zdieľania prostredníctvom funkcie Video zabezpečené HomeKitom.

Čo potrebujete

Na streamovanie videa a ukladanie videoklipov nie je potrebný plán úložiska v iCloude. Ak chcete nahrávať video, potrebujete plán úložiska v iCloude s kapacitou 200 GB na podporu jednej kamery a plán úložiska s kapacitou 2 TB na podporu až piatich kamier.

Nastavenie kamery

  1. Najprv si možno musíte nainštalovať aplikáciu výrobcu kamery pre systém iOS a urobiť v nej príslušné nastavenia. Podrobnosti môžete zistiť od výrobcu kamery. 
  2. Pridajte si kameru ako príslušenstvo v aplikácii Domácnosť. Na zariadení sa zobrazí oznámenie o pridaní kamery. Uistite sa, že ste kameru pridali do siete, ktorú používa aplikácia Domácnosť, a že je sieťové pripojenie stabilné. Ak počas nahrávania dôjde k prerušeniu sieťového pripojenia, video sa možno neuloží. 
  3. Môžete vybrať, kedy má kamera streamovať a nahrávať video a kto môže toto video vidieť, meniť nastavenia príslušenstva kamery, prepínať miestnosť, v ktorej sa kamera nachádza v aplikácii Domácnosť, alebo pridať kameru medzi obľúbené položky. Tieto nastavenia môžete neskôr zmeniť. Po skončení klepnite na položku Hotovo. 

Ak dosiahnete maximálny počet kamier, ktoré vám váš plán úložiska v iCloude umožňuje použiť na nahrávanie, zobrazí sa oznámenie. 

Účet Apple ID, ktorý používate v aplikácii Domácnosť, umožňuje používať na nahrávanie najviac päť kamier vo všetkých vašich domácnostiach. Tento limit sa vzťahuje spoločne na všetkých členov plánu úložiska v iCloude s Rodinným zdieľaním. Ak chcete na nahrávanie používať viac ako päť kamier, musíte použiť ďalší účet Apple ID s ďalším plánom úložiska v iCloude.

Zmena nastavení

Ak chcete upraviť nastavenia kamery, klepnite na kanál videa v aplikácii Domácnosť na zariadení so systémom iOS a potom klepnite na položku Nastavenia .

  • Po klepnutí na položku Oznámenia môžete zmeniť spôsob prijímania oznámení. Oznámenia môžete zapnúť alebo vypnúť, dostávať ich, keď sa zistí určitý pohyb, keď nikto nie je doma a podobne. Nastavenia oznámení sa môžu líšiť podľa výrobcu kamery.

Meniť nastavenia nahrávania a pozerať si videoklipy a streamy môžete aj v aplikácii Domácnosť v systéme macOS 10.15.1.

Prezeranie a zdieľanie videí

Videostreamy a videozáznamy si môžete prezerať na tabe Domácnosť v aplikácii Domácnosť v časti Obľúbené kamery alebo v miestnosti v aplikácii Domácnosť, do ktorej ste kameru umiestnili. Členovia domácnosti si tiež môžu prezerať videostreamy v aplikácii Domácnosť na Macu alebo na hodinkách Apple Watch. Primárny používateľ aplikácie Domácnosť môže obmedziť, ktorí používatelia domácnosti si môžu prezerať všetky videozáznamy

Ak si chcete prezrieť videoklipy, klepnite na kanál videa v aplikácii Domácnosť na zariadení so systémom iOS. 

  • Nad videom sa zobrazuje čas a deň, ktorý si prezeráte. Prostredníctvom kalendára nad videom môžete prejsť na záznamy z konkrétneho dňa. Môžete si prezrieť posledných desať dní histórie nahraných videoklipov uloženej v iCloude.
  • Pomocou časovej osi videa naspodku obrazovky môžete záznam prehrávať alebo pozastaviť. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava na časovej osi môžete pozíciu v rámci videa posunúť dozadu alebo dopredu. Ak na časovej osi vidíte ikonu osoby, zvieraťa alebo auta, klepnutím na danú ikonu môžete spustiť prehrávanie nahraného videoklipu od okamihu, keď centrum domácnosti zistilo pohyb. Zovretím dvoch prstov na časovej osi zobrazenie priblížite a na zázname uvidíte viac podrobností.
  • Ak chcete videoklipy zdieľať s ďalšími ľuďmi alebo aplikáciami, prípadne ich uložiť do iCloudu alebo Fotiek, klepnite na položku .
  • Klepnutím na položku  môžete zobraziť ďalšie príslušenstvo, ktoré sa v aplikácii Domácnosť nachádza v tej istej miestnosti ako kamera. 

Meniť nastavenia nahrávania a pozerať si videoklipy a streamy môžete aj v aplikácii Domácnosť v systéme macOS 10.15.1.

Dátum zverejnenia: