Používanie funkcie Video zabezpečené HomeKitom

Prispôsobte si možnosti nahrávania videa, hlásení, úložiska a zdieľania pomocou funkcie Video zabezpečené HomeKitom.

Čo potrebujete

Na streamovanie videa a ukladanie videoklipov nie je potrebný plán úložiska v iCloude. Ak chcete nahrávať video, potrebujete plán úložiska v iCloude s kapacitou 200 GB na podporu jednej kamery a plán úložiska s kapacitou 2 TB na podporu až piatich kamier.

Nastavenie kamery

  1. Overte si u výrobcu vašej kamery, či je pri jej nastavení potrebné nainštalovať jeho aplikáciu ku kamere pre systém iOS alebo iPadOS.
  2. Pridajte si kameru ako príslušenstvo v aplikácii Domácnosť. Na zariadení sa zobrazí hlásenie o pridaní kamery. Uistite sa, že ste kameru pridali do siete, ktorú používa aplikácia Domácnosť, a že je sieťové pripojenie stabilné. Ak počas nahrávania kamerou dôjde k prerušeniu sieťového pripojenia, video sa možno neuloží. 
  3. Podľa pokynov na obrazovke vyberte nastavenia streamovania a nahrávania, práva používateľov a ďalšie položky. Tieto nastavenia môžete neskôr zmeniť. Po skončení klepnite na Hotovo. 

Podľa týchto pokynov pridajte do aplikácie Domácnosť všetky svoje kamery s funkciou Video zabezpečené HomeKitom. Ak dosiahnete maximálny počet kamier, ktoré vám váš plán úložiska v iCloude umožňuje použiť na nahrávanie, zobrazí sa hlásenie. 

Účet Apple ID, ktorý používate v aplikácii Domácnosť, umožňuje používať na nahrávanie najviac päť kamier vo všetkých vašich domácnostiach. Tento limit sa vzťahuje spoločne na všetkých členov plánu úložiska v iCloude s Rodinným zdieľaním. Ak chcete na nahrávanie používať viac ako päť kamier, musíte použiť ďalší účet Apple ID s ďalším plánom úložiska v iCloude.

Snímka obrazovky s nastaveniami videa v aplikácii Domácnosť v systéme iOS.

Zmena nastavení

Ak chcete upraviť nastavenia kamery, otvorte na iPhone, iPade alebo iPode touch aplikáciu Domácnosť. Klepnite na kanál videa a potom na Nastavenia . Na Macu* kliknite na kanál videa s podržaným klávesom Control a potom vyberte Nastavenia .

* Meniť nastavenia nahrávania a pozerať si videoklipy a streamy môžete v aplikácii Domácnosť v systéme macOS 10.15.1 alebo novšom.

Prezeranie a zdieľanie videí

Videostreamy a videozáznamy si môžete prezerať na tabe Domácnosť v aplikácii Domácnosť v časti Obľúbené kamery alebo v miestnosti v aplikácii Domácnosť, do ktorej ste kameru umiestnili. Členovia domácnosti si tiež môžu prezerať videostreamy v ovládacom centre na Apple TV, v aplikácii Domácnosť na Macu, alebo na hodinkách Apple Watch. Primárny používateľ aplikácie Domácnosť môže obmedziť, ktorí používatelia domácnosti si môžu prezerať všetky videozáznamy

Snímka obrazovky prezerania videa v aplikácii Domácnosť v systéme iOS.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, v aplikácii Domácnosť na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na kanál videa. Na Macu* v aplikácii Domácnosť dvakrát kliknite na kanál videa. 

  • Nad videom sa zobrazuje čas a deň, ktorý si prezeráte. Prostredníctvom kalendára nad videom môžete prejsť na záznamy z konkrétneho dňa. Môžete si prezrieť posledných desať dní histórie nahraných videoklipov uloženej v iCloude.
  • Pomocou časovej osi videa naspodku obrazovky môžete záznam prehrávať alebo pozastaviť. Na časovej osi môžete pozíciu v rámci videa posunúť dozadu alebo dopredu. Ak na časovej osi vidíte ikonu osoby, zvieraťa alebo auta, klepnutím alebo kliknutím na danú ikonu môžete spustiť prehrávanie nahraného videoklipu od okamihu, keď centrum domácnosti zistilo pohyb. Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete zovretím dvoch prstov na časovej osi priblížiť zobrazenie a pozerať si snímky s viacerými podrobnosťami.
  • Ak chcete videoklipy zdieľať s ďalšími ľuďmi alebo aplikáciami, prípadne ich uložiť do iCloudu alebo Fotiek, klepnite alebo kliknite na .
  • Klepnutím alebo kliknutím na  môžete zobraziť ďalšie príslušenstvo, ktoré sa v aplikácii Domácnosť nachádza v tej istej miestnosti ako kamera. 

* Meniť nastavenia nahrávania a pozerať si videoklipy a streamy môžete v aplikácii Domácnosť v systéme macOS 10.15.1 alebo novšom. 

Dátum zverejnenia: