Odosielanie fotiek v iPhone alebo iPade s použitím aplikácie Správy

Prečítajte si o rôznych spôsoboch zdieľania fotiek a videí cez aplikáciu Správy v iPhone, iPade alebo iPode touch. 

Obrázky a videá môžete z knižnice aplikácie Fotky odosielať dvomi spôsobmi: môžete začať v aplikácii Fotky alebo v aplikácii Správy.

Postup pri zdieľaní fotiek a videí z aplikácie Fotky

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Klepnite na položku Vybrať a potom klepnite na každú fotku alebo video, ktoré chcete vymazať.
 3. Klepnite na tlačidlo Zdieľať  a potom klepnite na položku Správa. Ak ste vybrali maximálne tri položky, zobrazia sa v novej správe; ak ste vybrali štyri alebo viac položiek, bude správa obsahovať odkaz na iCloud.*
 4. Pridajte príjemcov do poľa Pre a prípadne zadajte komentár.
 5. Klepnite na tlačidlo Odoslať .

* Príjemcom sa zobrazí jedna zo zdieľaných položiek spolu s odkazom na iCloud, na ktorý môžu klepnúť, aby sa im zobrazil zvyšok. Podobne ako jednotlivé fotky je možné tento odkaz zdieľať. Ak chcete štyri alebo viac položiek odoslať jednotlivo v správe, začnite v aplikácii Správy a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Postup pri zdieľaní fotiek a videí z aplikácie Správy

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na konverzáciu alebo klepnite na tlačidlo Nová správa .
 3. Klepnite na tlačidlo Fotky . Ak sa tlačidlo Fotky nezobrazuje, klepnutím na tlačidlo aplikácií iMessage  otvorte zásuvku s aplikáciami.
 4. Klepnite na každú fotku a video, ktoré chcete zdieľať. Ďalšie nedávne položky môžete zobraziť potiahnutím doľava. Položky, ktoré vyberiete, sa pridávajú do správy.
 5. Pridajte príjemcov do poľa Pre, ak ide o novú správu, a prípadne zadajte komentár.
 6. Klepnite na tlačidlo Odoslať .

Iné spôsoby zdieľania

 • Keď v aplikácii Fotky klepnete na tlačidlo Zdieľať , môžete vybrať iné spôsoby zdieľania vrátane aplikácie Mail, technológie AirDrop a aplikácií od iných výrobcov.
 • Návrhy na zdieľanie sú skvelé na pripomenutie udalostí, ktoré sa stali, a ich jednoduché zdieľanie na obmedzený čas. 
 • Ak chcete vytvoriť priestor pre aktuálne zdieľané fotky, ktoré sú určené na spoluprácu, alebo chcete mať kontrolu nad tým, kto si môže vaše zdieľané fotky pozrieť, vyskúšajte zdieľané albumy.
Dátum zverejnenia: